Налог супервизора о именовању чланова правосуђа Брчко Дистрикта БиХ

У складу са ставовима 10 и 36 Коначне арбитражне одлуке за Брчко, од 5. марта 1999. године, ставом 4 Анекса од 18. августа 1999. године и чланом 27, ставом 5 Закона о правосудној комисији Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине (“Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ” број 4/00), овим издајем сљедећи Налог:

I. Правосуђе Брчко Дистрикта се састоји од:

1. Апелационог суда, који се састоји од:

1 предсједника и

5 судија

2. Основног суда, који се састоји од:

1 предсједника

10 судија и

54 административна радника за Основни и Апелациони суд

3. Јавно тужилаштво, које се састоји од:

1 јавног тужиоца

1 главног замјеника јавног тужиоца

5 замјеника јавног тужиоца

7 административних радника

4. Канцеларија за пружање правне помоћи, која се састоји од:

1 директора

5 адвоката

7 административних радника

5. Правосудна комисија са

2 радника у сталном радном односу

7 хонорарних чланова

II. Доле наведена лица се именују за чланове правосуђа Брчко Дистрикта од 1. априла 2001. године на пробни период од једне године:

(1) Апелациони суд

1. господин Дамјан Кауриновић – предсједник

2. госпођа Ружа Глигоревић – судија

3. господин Милорад Новковић – судија

4. госпођа Драгана Тешић – судија

5. господин Зијад Кадрић – судија

6. упражњено мјесто

Пети судија Апелационог суда ће бити именован накнадно.

(2) Основни суд

1. господин Јадранко Грчевић – предсједник

2. господин Селим Карамехић – судија

3. госпођа Емина Мулахалиловић – судија

4. господин Мухамед Авдић – судија

5. госпођа Јасминка Дурмић – судија

6. господин Срђан Недић – судија

7. госпођа Мирсада Вилић – судија

8. госпођа Мара Перић – судија

9. господин Жарко Чучковић – судија

10. госпођа Сања Евић – судија

11. госпођа Адела Божић – судија

(3) Јавно тужилаштво

1. господин Зекерија Мујкановић – јавни тужилац

2. господин Дане Јамина – главни замјеник јавног тужиоца

3. господин Гојко Стјепановић – замјеник јавног тужиоца

4. господин Славо Лакић – замјеник јавног тужиоца

5. госпођа Садика Фатић – замјеник јавног тужиоца

6. госпођа Сенада Кустурица – замјеник јавног тужиоца

7. госпођа Амела Мустафић – замјеник јавног тужиоца

(4) Канцеларија за пружање правне помоћи

1. госпођа Нада Мајиновић – директор

2. госпођа Сенада Миројевић – адвокат

3. господин Светозар Васиљевић – адвокат

4. господин Сафет Пизовић – адвокат

5. госпођа Селмана Мусић – адвокат

6. господин Предраг Павловић – адвокат

(5) Правосудна комисија

господин Слободан Зобеница – секретар

Именована лица ће почети са радом и своје дужности ће обављати у складу са Статутом Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине од 8. марта 2000. године, и одговарајућим законима.

III. Структура плата за правосуђе Брчко Дистрикта ће бити као што је доле наведено:

1. Апелациони суд

 • предсједник                                                                       3.940 КМ
 • судија                                                                                 3.550 КМ

2. Основни суд

 • предсједник                                                                        3.590 КМ
 • судија                                                                                  3.300 КМ
 • секретар суда                                                                      3.000 КМ

3. Јавно тужилаштво

 • јавни тужилац                                                                     3.550 КМ
 • главни замјеник јавног тужиоца                                        3.300 КМ
 • замјеник јавног тужиоца                                                    3.150 КМ

4. Канцеларија за пружање правне помоћи

 • директор                                                                              3.450 КМ
 • адвокати                                                                              3.000 КМ

5. Правосудна комисија

 • секретар                                                                               2.000 КМ

Овај Налог ступа на снагу одмах.

 

Гери Метјуз

замјеник високог представника

супервизор за Брчко

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije