НАЛОГ СУПЕРВИЗОРА У ВЕЗИ СА ТРЖНИЦОМ АРИЗОНА

У складу са ставом 37 Коначне одлуке за Брчко од 5. марта 1999. године, ставом 8 (А) Анекса од 18. августа 1999. године;

након изражене намјере OHR-а, ОЕБС-а, УН-а и SFOR-а да регулишу трговачке дјелатности на тржници Аризона до јуна 2001. године, уз помоћ власти ентитета и Брчко Дистрикта;

признајући значајну трговинску активност коју тржница Аризона представља за Брчко Дистрикт и цијелу сјевероисточну регију Босне и Херцеговине;

са циљем да се ова активност у потпуности доведе у склад са законом, у корист свих грађана,

издајем сљедећи Налог:

1. Све издате дозволе за рад на тржници Аризона од стране бивших општинских, кантоналних или ентитетских администрација које су постојале у Брчко Дистрикту биће предмет провјере правоваљаности и поновног издавања од стране Владе Брчко Дистрикта.

2. Сва правна и физичка лица која тренутно обављају неку пословну дјелатност на тржници Аризона без дозволе за рад, мораће се обратити Влади Брчко Дистрикта за издавање дозволе у року од 30 дана од дана објаве овог Налога или ће им се, у складу са важећим законима, онемогућити дјеловање.

3. Пословне дјелатности на тржници Аризона ће се обављати искључиво између 06:00 и 18:00 часова. Никаква пословна дјелатност неће се обављати на тржници Аризона ван наведеног радног времена осим уколико ја то изричито не одобрим. Свако непоштовање радног времена биће предмет санкционисања, укључујући конфискацију пословног простора и опреме.

4. Градоначелник Брчко Дистрикта ће основати оперативне снаге из састава Владе Брчко Дистрикта и полиције, које ће координисати имплементацију овог Налога и израдити свеобухватан план за регулисање трговине и измјештање тржнице Аризона, који ће бити предмет мог коначног одобрења.

Овај Налог ће бити објављен у Службеном гласнику Брчко Дистрикта.

Гери Метјуз
замјеник високог представника
супервизор за Брчко

 

Налози супервизора, 2001.

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije