Timeline

31/8/2012

["Супервизор за Брчко Родерик Мур суспендовао своје функције", "Супервизор за Брчко Родерик Мур суспендовао своје функције", "hidden"]

Aмбасадор Родерик Мур данас је суспендовао своје функције у својству супервизора за Брчко Дистрикт, у складу с одлуком коју је најавио након консултација с Управним одбором Савјета за имплементацију мира од 23. маја 2012. године. Режим супервизије за Брчко Дистрикт био је на снази од 14. фебруара 1997. године.


Супервизор је свим грађанима Брчког упутио писмо у којем објашњава да он, од данас, више не намјерава интервенисати у раду Дистрикта нити ће доносити обавезујуће одлуке или посредовати приликом проналажења рјешења. Такође је најавио да је Канцеларијаза имплементацију Коначне одлуке за Брчко од данас затворена. Супервизор је нагласио да је сада на властима Брчко Дистрикта да преузму потпуну одговорност за руковођење Дистриктом. „Демократски изабране Брчанке и Брчаци, а не именовани странци, преузеће потпуну одговорност за руковођење Дистриктом“, изјавио је амбасадор Мур.


Супервизор је истакао да је међународна заједница свјесна чињенице да се грађани Дистрикта и даље суочавају с многим изазовима, укључујући и сиромаштво, незапосленост, корупцију и бројне друге, али такође сматра да су институције Дистрикта сада способне да саме раде на рјешавању ових изазова.


Супервизор је нагласио да је задржан низ механизама у циљу заштите напретка који је у Брчком постигнут током петнаест година супервизије. Међународна заједница и даље ће остати активно ангажована у Брчком, нагласио је супервизор, укључујући и непрекидно присуство представника EUFOR-а, ОЕБС-а и Делегације ЕУ на терену. Уз то, високи представник, Арбитражни трибунал и Уставни суд БиХ имају овлаштењада штите интересе Дистрикта и његових грађана, уколико то буде потребно. Надаље, амбасадор Мур, који тренутно обавља функцију првог замјеника високог представника, званично ће остати супервизор са свим овлаштењима дефинисаним у одлукама Арбитражног трибунала за Брчко. Међутим, Мур је истакао: „Иако и даље остајем супервизор с истим овлаштењима као и до сада, очекујем да убудуће неће бити потребе да користим таовлаштења.“


Супервизор је изразио своју огромну захвалност и поштовање према активностима његових претходника и тима који је досљедно и професионално годинама радио у оквиру Канцеларијеза имплементацију Коначне одлуке за Брчко. Такође је захвалио хиљадама локалних партнера и грађана у Брчком који су у великој мјери допринијели успјеху Дистрикта постигнутом од завршетка рата до данас. Супервизор је рекао да грађани Брчког треба да будупоносни на оно што су постигли: „Трансформисали сте Брчко. Омогућили сте повратак ваших сусједа њиховим домовима и формирање мултиетничких институција. Ваша храброст, честитост и толеранција су у великој мјери промијенили Брчко набоље током протеклих петнаест година.“


Супервизор Мур позвао је грађане Брчког да траже од својих званичника на јавним функцијама да спроводе власт на поштен, транспарентан начин и у интересу цијелога града


Прије суспендовања функција, супервизор је данас донио Налог којим је на Дистрикт пренио право да тумачи и доноси измјене и допуне појединих правних аката који су проистекли из налога претходних супервизора. Овом мјером техничке природе осигурава се да након суспензије неће доћи до правног вакуума.

Порука супервизора Родерицка Моореа грађанима Брчког

21/12/2009

["Супервизор за Брчко издаје налоге који имају за циљ да доврше проведбу арбитражних одлука за Брчко", "Супервизор за Брчко издаје налоге који имају за циљ да доврше проведбу арбитражних одлука за Брчко", "hidden"]

Супервизор за Брчко др Рафи Грегориjан данас је издао три налога супервизора путем којих се усклађују Статут и законодавство Дистрикта са Амандманом I на Устав Босне и Херцеговина и са одлукама високог представника од 18. септембра 2009. године којима се доносе измјене и допуне ентитетских и државног закона о држављанству.

Једним од ових налога доносе се измјене и допуне Статута Брчко Дистрикта и Закона о судовима Брчко Дистрикта тако да одражавају садржај Амандмана I на Устав Босне и Херцеговине који је у марту ове године усвојила Парламентарна скупштине Босне и Херцеговине.

Измјенама и допунама додатно се унапређују дјелотворност и функционалност судова Брчко Дистрикта и осигурава заштита интереса, статуса и овлаштења Брчко Дистрикта путем ефикасних судских поступка након окончања режима супервизије. 

Другим двама налозима супервизора доносе се измјене Статута и Налога супервизора од 4. августа 2006. године којим се проглашава престанак правног значаја међуентитетске линије разграничења у Брчко Дистрикту тиме што се омогућава примјена ентитеских закона о држављанству у Брчко Дистрикту у складу са одлукама које је високи представник донио 18. септембра 2009. године којима се доносе измјене државног и ентитеских закона о држављанству. Тим одлукама успоставља се механизам који становницима Дистрикта омогућава да промијене своје ентитетско држављанство, као што је то наведено у ставу 1 Анекса Коначне одлуке из 18. августа 1999. године.

Супервизор сматра да је тиме успостављен потпун и савремен правни оквир у вези са питањем држављанства који је у интересу свих становника Дистрикта. Подједнака примјена, без дискриминације, ипак зависи од усвајања одлука високог представника од стране Републике Српске.

“Технички амандмани које сам данас донио путем својих налога потичу директно из Коначне арбитражне одлуке и помажу да се испуне услови који су неопходни како бих могао да извијестим Арбитражни трибунал да институције Дистрикта функционишу «дјелотоворно и по свему судећи трајно”, рекао је супервизор.

26/3/2009

["Брчко Дистрикт у Уставу БиХ", "Брчко Дистрикт у Уставу БиХ", "hidden"]

Супервизор за Брчко Дистрикт др Рафи Грегориjан данас је срдачно поздравио усвајање Амандмана 1 на Устав БиХ којим се у Устав БиХ додаје Брчко Дистрикт. Он је такође поздравио полагање заклетве од стране нове Владе Брчко Дистрикта.

“Усвајањем амандмана и именовањем Владе испуњени су важни услови да се установи да институције Дистрикта функционишу ‘ефикасно и по свему судећи трајно’”, рекао је Грегориjан. “Ово ми сада омогућава да се усредсредим на рјешавање разних административних и правних задатака неопходних за окончање супервизије у складу са процесом који је утврђен у Коначној одлуци”.


Уставни амандман о Брчко Дистрикту који је усвојио Парламент БиХ представља важан корак у имплементацији обавезујуће арбитраже прописане Анексом 2 Дејтона за рјешавање спора између eнтитета око подручја Брчког. Коначна одлука Арбитражног трибунала донијета је у марту 1999. године.


Амандманом се Брчко Дистрикт додаје у Устав БиХ, како је дефинисано одлукама Трибунала и Дистрикту се омогућава ефективно, директно обраћање Уставном суду, а истовремено се осигурава да ниједна страна не може промијенити статус или овлаштења Дистрикта у односу на то како су дефинисани арбитражним одлукама.


Нова Влада Брчко Дистрикта положила је данас заклетву пред Скупштином Дистрикта. Чланови Владе свечано су се обавезали да ће се придржавати Устава и закона Босне и Херцеговине, одлука Арбитражног трибунала за Брчко, Статута и закона Брчко Дистрикта и да ће штитити интересе Дистрикта као и једнакост и слободе свих грађана Брчко Дистрика.


“Ова Влада Дистрикта је, премда касно, кренула добрим путем”, рекао је супервизор данас. “Очекујем од ње да преузме пуну одговорност за добробит свих грађана Брчког”.

13/8/2008

["Супервизор Грегоријан ускладио факултативну наставу вјеронауке у јавним школама Дистрикта Брчко са вјерским слободама и државним обавезама", "Супервизор Грегоријан ускладио факултативну наставу вјеронауке у јавним школама Дистрикта Брчко са вјерским слободама и државним обавезама", "hidden"]

Супервизор за Брчко др Рафи Грегоријан данас је издао href="http://www.ohr.int/ohr-offices/brcko/bc-so/default.asp?content_id=42162">Налог супервизора којим се регулише одржавање наставе вјеронауке и радни статус вјероучитеља у јавним школама Дистрикта Брчко, у складу са вјерским слободама и обавезама на државном нивоу.

Налогом се подсјећа да је Босна и Херцеговина секуларна држава састављена од три конститутивна народа и осталих, те да Устав гарантује слободу мисли, савјести и вјере као основна права, али се њиме не утврђује ниједна званична вјера или вјере Босне и Херцеговине.


Налогом се признају уговори које је Босна и Херцеговина закључила са Светом Столицом и Српском православном црквом. Супервизор је мишљења да у одсуству сличног уговора са Исламском заједницом, одредбе ових уговора које се односе на образовање би по аналогији требало да се односе и на вјероучитеље и часове исламске вјеронауке у Дистрикту Брчко.


Супервизор Грегоријан је изразио захвалност лидерима трију највећих вјерских група у Дистрикту Брчко што су му у више наврата, писмено и усмено, скренули пажњу на потребу да се прецизније дефинише статус вјероучитеља и вјеронауке у јавним школама Дистрикта, те да би то дефинисање требало да доведе до побољшања у одржавању факултативне наставе вјеронауке.


У складу са његовим налогом, вјероучитељи ће убудуће моћи да добију уговоре на неодређено вријеме и имаће исти статус, права и обавезе, укључујући и обавезе у погледу стручне спреме, као и било који други наставник у складу са законима Дистрикта Брчко.


Супервизор Грегориан је изразио увјерење да су вјерске заједнице и вјероучитељи посвећени промовисању и његовању мултиетничког карактера Дистрикта, те да су свјесни своје одговорности да науче ученике да прихвате и поштују све вјере и оне који не практикују или се не придржавају вјерских обичаја у духу толеранције и помирења.


Ипак, супервизор је изразио забринутост због опште тенденције која се појавила у Босни и Херцеговини, а поготово у Дистрикту Брчко, према којој су часови вјеронауке, који се нуде као факултативан предмет у јавним школама, из више разлога у све већој мјери попримили карактер обавезног предмета, што се може примјетити по скоро стопроцентној стопи похађања такве факултативне наставе у јавним школама Дистрикта Брчко.


Осим тога, обезбјеђивањем новца пореских обвезника и обезбјеђивањем просторија јавних школа Дистрикта без плаћања накнаде у сврху одржавања наставе вјеронауке само за одређене вјерске групе, начином на који се тренутно одржава настава вјеронауке ризикује се да се тим одређеним вјерским групама придају обиљежја званичних вјера, чиме се друге вјерске групе или они који не практикују или се не придржавају вјерских обичаја искључују и наноси им се штета на начин који се може сматрати дискриминаторским те се као такав може законски и уставно оспорити и довести у питање слободу вјероисповијести и савјести у Дистрикту Брчко.


“Тренутни начин одржавања наставе вјеронауке не смије да створи финансијску и политичку зависност између власти и одређених вјерских група што потом може да доведе до могућег подређеног положаја једних у односу на друге што је на штету и једних и других,” рекао је супервизор.


Стога, Налогом се наглашава да ће се настава вјеронауке у школама и даље одвијати на добровољној основи и према слободној вољи родитеља или законских старатеља ученика и подстиче увођење одговарајућих секуларних предмета као изборна алтернатива факултативној настави вјеронауке.

6/5/2008

["Супервизор Грегоријан доноси измјене Статута Брчко Дистрикта и нови Изборни закон Дистрикта и Пословник о раду Скупштине Дистрикта", "Супервизор Грегоријан доноси измјене Статута Брчко Дистрикта и нови Изборни закон Дистрикта и Пословник о раду Скупштине Дистрикта", "hidden"]

Супервизор за Брчко др Рафи Грегориан издао је данас href="http://www.ohr.int/ohr-offices/brcko/bc-so/default.asp?content_id=41657">Налог супервизора којим су извршене измјене Статута Брчко Дистрикта у циљу побољшања дјелотворности и функционалности Скупштине Брчко Дистрикта, са посебним нагласком на подстицање међуетничке сарадње. Истим налогом, супервизор је такође донио нови Пословник о раду Скупштине Дистрикта као и нови Изборни закон Брчко Дистрикта који је усклађен са Статутом и недавно измјењеним Изборним законом БиХ. Мјерама које су данас донесене коригује се правни оквир Скупштине који је првобитно израђен за именовани орган у онај који је одговарајући за изабрани орган који ће моћи да дјелотворно функционише након супервизије. Као такве, оне су допуна мјера које су предузете у фебруару 2007. године да би се побољшала функционалност Владе.

Измјењеним Статутом успоставља се механизам којим се спречава прегласавање неког конститутивног народа у Скупштини, успоставља се ефикаснији систем гласања у Скупштини и предвиђа заступљеност националних мањина тако што се уводе још два посланичка мјеста у Скупштини.


Афирмативни глас најмање једне трећине посланика сваког конститутивног народа који су присутни и гласају биће неопходан за одлуке о појединим конкретним питањима како би се спријечило прегласавање конститутивног народа у Скупштини. Ова питања су набројана у Статуту и укључују питања религије, културе, образовања, језика, буџета, просторног планирања, националних празника и споменика.


Да би се промовисало ефикасније доношење одлука, од сада ће се гласање о многим питањима одређивати на основу броја посланика који су присутни и гласају, с тим да само оправдано одсуство са сједнице може да одложи доношење одлука о питањима која су предмет заштите од прегласавања. Ове одредбе ће подстаћи посланике да присуствују сједницама и да могућност блокаде изостајањем или неправилним кориштењем уздржаних гласова у доношењу одлука сведу на најмању могућу мјеру.


Мјере које су данас уведене биле су разматране од увођења мјера за реформу Владе прошле године. Супервизор и његово особље су пажљиво анализирали и разматрали све могуће опције на основу консултација са предсједником Скупштине, потпредсједником Скупштине, шефовима посланичких клубова у Скупштини као и са градоначелником и замјеником градоначелника. Пошто је постигнут општи консензус у вези са потребом за оваквим дјеловањем, супервизор је одлучио да сада предузме радње како би обезбједио да буде уведено свеобухватно рјешење до званичног расписивања избора, 8. маја како би кандидатима биле потпуно јасне улоге и одговорности које би имали уколико буду изабрани у Скупштину у октобру. Он је такође желио дати што више времена представницима националних мањина да се организују за кандидовање за два нова посланичка мјеста у Скупштини.

20/7/2007

["Грегоријан поздравља усвајање кључних закона од стране Скупштине Дистрикта", "Грегоријан поздравља усвајање кључних закона од стране Скупштине Дистрикта", "hidden"]

Супервизор за Брчко, Рафи Грегоријан, поздравио је усвајање Закона о порезу на некретнине, Закона о измјенама и допунама Закона о кривичном поступку и Урбанистичког плана дистрикта Брчко од стране Скупштине дистрикта Брчко.

Измјенама и допунама Закона о кривичном поступку закони Дистрикта се усклађују са државним законима и одлуком високог представника од 09.07.2007. Закон о порезу на некретнине успоставља први посљератни систем пореза на некретнине у Босни и Херцеговини и представља велики корак ка усклађивању пореских закона са стандардима и прописима ЕУ. Он ће такође дозволити елиминисање бројних оптерећујућих пореза и накнада. Усвајање Урбанистичког плана, као дијела реформи у погледу просторног, урбанистичког и регулациног планирања, ће омогућити даљњи развој Дистрикта.


“Сва три закона су подједнако важна”, рекао је супервизор Грегоријан посебно захваљујући Агенцији Сједињених Држава за међународни развој на њиховој помоћи у изради Закона о порезу на некретнине дистрикта Брчко.


Високи представник и специјални представник ЕУ тражио је од Парламената у ентитетима и од Скупштине дистрикта Брчко да измјене Закон о кривичном поступку прије десет дана када је наметнуо измјене државних закона.


Народна скупштине Републике Српске је већ усвојила неопходне измјене и допуне Закона о кривичном поступку. Остало је још да Парламент Федерације уради то исто.

25/6/2007

["ДОПУНА КОНАЧНЕ ОДЛУКЕ", "ДОПУНА КОНАЧНЕ ОДЛУКЕ", "hidden"]

1. Дешавања у овом
поступку након доношења Одлуке су комплексна, међутим, могу се
сажети на сљедећи начин: путем писма од 04.04.2005. године тадашњи
високи представник Босне и Херцеговине обратио се предсједавајућем
арбитру и затражио да му Трибунал помогне тиме што ће изразити своје
«пажљиво размотрене ставове» у вези са одређеним правним питањима
која су се тицала појединачних правних овлаштења два босанска
ентитета (Федерације Босне и Херцеговине и Републике Српске) и Брчко
Дистрикта који је успостављен у складу са Коначном одлуком
Трибунала. У свом одговору предсједавајући арбитар је одбио да
изрази мишљење о било ком таквом питању прије него што сагледа
ставове (у погледу како поступка тако и предмета) оних на које се то
најдиректније односи, односно два ентитета и Брчко Дистрикта. Након
тога високи представник је невољно пристао, барем начелно, на
приједлоге од стране предсједавајућег арбитра који су се тицали
поступка а зантересованим странама је дата прилика да предоче своје
ставове.

 


2.    У току претходног поступка Брчко Дистрикт је
поднио званичну жалбу у погледу: (а) 5.12.2003. године када су два
ентитета пристала да пренесу сва овлаштења на државу Босну и
Херцеговину («БиХ») укључујући и овлаштења Дистрикта у вези са
убирањем и расподијелом прихода од индиректних пореза, да покушај
да се Дистрикту ускрате овлаштења опорезивања без његовог
пристанка чини «озбиљно непоштовање» Коначне арбитражне одлуке
Трибунала и (б) да је тиме жалба, у складу са Коначном одлуком,
доспјела у надлежност Тибунала да саслуша и донесе одлуку о
питањима која се тичу «озбиљног непоштовања». Када су у питању
чињенице, жалба Дистрикта се суштински тицала тога да су након
пристанка ентитета а без сагласности Дистрикта да се овлаштења која
су се тицала индиректног опорезивања пренесу на државу (укључујући
и она овлаштења индиректног опорезивања која су ентитети претходно
пренијели на Дистрикт у складу са Коначном одлуком), ентитети затим
уредили ствари на начин да себи додијеле приходе од индиректног
опорезивања који су у складу са Коначном одлуком припадали
Дистрикту. У прописаном временском року ставови свих заинтересованих
страна (укључујући Канцеларију високог представника, два ентитета и
Брчко Дистрикт) су предочени Трибуналу у низу поднесака у писаном
облику од којих је посљедњи предочен крајем априла 2007.
године.


 


3. У току протеклог поступка достављања поднесака високи
представник је, испоставило се, одлучио да директно ријеши питање
могућих финансијских неједнакости у расподјели претходних прихода од
индиректног опорезивања између ентитета и Дистрикта. Он је
очигледно обавио разговоре и преговоре у које су биле укључене те
три стране и 04.05.2007 издао је три документа-двије одлуке и
«Приказ чињеница» у прилогу тих документата – који су заједно
утицали на успостављање, са извјесном сагласношћу Дистрикта, новог
начина за расподјелу прихода од индиректних пореза између ентиета и
Дистрикта. Приказ чињеница који је саставила Канцеларија високог
представника изгледа да признаје не само правни статус Дистрикта у
складу са Коначном одлуком и његово право да убира приходе од
индиректних пореза (Приказ чињеница, став (1)) већ и чињеницу да
је Дистрикт у протеклом прериоду примио мање од прописаног дијела
прихода од индиректних пореза (Приказ чињеница, став (4))


 


4. Документи које је издао високи представник 04.05.2007. године
предочавају да је Брчко Дистрикт дао сагасност – заправо да
«подржава» – нови начин расподјеле онако како је то наложио високи
представник. У суштини, изгледа да је жалба Дистрикта, како је то
написано у неријешеној жалби, ријешена у корист Дистрикта што
представља исход који, наравно, Трибунал мора да поздрави. У складу
са тим 22.05.2007. године Трибунал је обавијестио све заинтересоване
стране да ће осим уколико неки приговори у писаном облику буду
примљени у року од тридесет (30) дана Трибунал издати налог којим
се одбацује неријешена жалба Дистрикта која се тиче «значајног
непоштовања» и у налог ће укључити «оне коментаре који могу бити
неопходни за разумијевање одбијања жалбе». Пошто ниједна
заинтересована страна није поднијела било какав приговор на ове
предложене мјере у прописаном року од 30 дана, овим путем Трибунал
даје сагласност на договорени начин расподјеле који је прописан у
документима од 04.05.2007. године, одбацује поднесену жалбу
Дистрикта и окончава неријешени поступак.


 


5. Да би се избјегли непотребни будући спорови Трибунал се, ипак,
сматра обавезним да разјасни да његово прихватање рјешења високог
представника о начину расподјеле не представља сагласност са једном
конкретном правном претпоставком која је имплицитна у радним
документима Канцеларије високог представника. Нарочито став (3) обје
одлуке Канцеларије високог представника подразумијева да, у складу
са Коначном одлуком, ако и када би два ентитета требало да пренесу
своја овлаштења у вези са инидректним опорезивањем (што су ентиети
и урадили 05.12.2003) да се тиме аутоматски одузимају истовјетна
овлаштења Брчко Дистрикта у вези са индиректним опорезивањем чиме
се искључива контрола над таквим опорезивањем даје држави. Такође
треба погледати приједлог у ставу (1) Приказа чињеница Канцеларије
високог представника да је аутоматски правни исход радњи које су
предузели ентитети 05.12.2003. године био да је «Брчко изгубило» сва
своја овлаштења у вези са индиректним опорезивањем. Како ове
изјаве не би биле узете као исправно разумијевање сврхе Коначне
одуке, Трибунал се ипак сматра обавезним да изрази важно упозорење
у вези са правним утицајем пријеноса овлаштења на државу од стране
два етнитета без истовјетног пријеноса или сагласности од стране
Брчко Дистрикта. Упозорење је сљедеће: Докле год ентитети наставе
да постоје у Уставу БиХ било који пристанак два ентитета да изврше
пријенос на државу без истовјетног пријеноса или сагласности од
стране Брчко Дистрикта биће супротан и незаконит у складу са
Коначном одлуком ако тај пријенос овлаштења у знатној мјери утиче
на смањење способности Дистрикта да функционише као јединствена,
мултиетничка, демократска управа за општину Брчко. На примјер, ако
одобрени пријенос овлаштења резултира значајним смањењем
мултиетничности у некој садашњој институцији Брчког (на примјер
полиција, школе, правосуђе) тиме би се прекршила Коначна одлука. Уз
ово упозорење Трибунал, ипак, даје сагласност на начин расподјеле
који је донио високи представник.


 


Роберт Б. Овен


пресједавајући арбитар 

2/2/2007

["Супервизор за Брчко доноси измјене и допуне Статута Брчко дистрикта", "Супервизор за Брчко доноси измјене и допуне Статута Брчко дистрикта", "hidden"]

Супервизор за Брчко, Рафи Грегоријан, издао је данас href="http://www.ohr.int/ohr-offices/brcko/bc-so/default.asp?content_id=39033">Налог супервизора којим се доносе измјене и допуне Статута Брчко дистрикта.

Статут који је тренутно на снази је застарио на много начина. Он не одражава низ недавних промјена у управи Дистрикта, а нарочито реформу јавне управе и оснивање нових институција Дистрикта. Неке од потребних измјена Статута Брчко дистрикта не може донијети Скупштина и мора их донијети супервизор. За остале измјене потребна је трочетвртинска већина посланика. Због сложеног и опсежног карактера потребних измјена, мало је вјероватно да се оствари ова већина у преосталом временском периоду током којег ће Брчко дистрикт бити под супервизијом. Измјене Статута треба да побољшају учинак у раду Владе. Градоначелник и шефови одјељења морају функционисати као тијело. Ове измјене су потребне ради ефикасног функционисања институција Дистрикта након завршетка супервизије.


Измјене и допуне су добиле коначну форму након опсежних консултација са градоначелником, замјеником градоначелника, члановима Скупштине који представљају сва три конститутивна народа и члановима Правосудне комисије Брчко дистрикта.


Овим налогом супервизора такође се од радних група које именује градоначелник захтијева да одмах започну са припремом измјена и допуна низа закона који нису усклађени са измијењеним Статутом. Градоначелник ће, најкасније до 1. маја 2007. године, доставити ове законе Канцеларији супервизора на одобрење; они ће затим бити донијети као закони Брчко дистрикта путем додатног налога супервизора.

4/8/2006

["Налог супервизора укида ентитетске законе и проглашава престанак правног значаја међуентитетске границе у Брчко Дистрикту", "Налог супервизора укида ентитетске законе и проглашава престанак правног значаја међуентитетске границе у Брчко Дистрикту", "hidden"]

Супервизор за Брчко Сузан Џонсон издала је налог којим се укида примјена ентитетских закона на подручју Брчко Дистрикта и проглашава престанак правног значаја међуентитетске границе у Дистрикту.
Налог проистиче из Коначне арбитражне одлуке, која предвиђа укидање правног значаја међуентитетске границе у Брчко Дистрикту и налаже Дистрикту и супервизору да обезбиједе да се то уради, а да би се то остварило, захтијева да се ентитетски закони који се примјењују у Дистрикту замијене законима Дистрикта који се примјењују на обје стране међуентитетске границе.


Налог наводи да сви закони Федерације и Републике Српске као и свих институција које су саставни дио било ког Ентитета, одмах престају да имају правно дејство у Брчко Дистрикту.


Све док не буду донијети нови закони Дистрикта којима ће бити замијењени укинути ентитетски закони, постојећи закони Дистрикта, државе и Социјалистичке Републике Босне и Херцеговине који се примјењују у Дистрикту, довољни су да регулишу области дјеловања обухваћене ентитетским законима које овај налог укида.


Ентитетски закони наведени у Анексу овог налога супервизора биће одмах преузети као закони Брчко Дистрикта и примјењиваће се на цијелом подручју Брчко Дистрикта.Ови закони ће остати на снази све док не буду измијењени или укинути од стране Скупштине Брчко Дистрикта.

19/12/2003

["Завршетак мандата Кацеларије за правну реформу у Брчком", "Завршетак мандата Кацеларије за правну реформу у Брчком", "hidden"]

Кацеларија за правну реформу у Брчком (БЛРО) је завшила свој мандат и затвара се 31. децембра 2003. године.


БЛРО је наслиједио Комисију за ревизију закона у Брчком (БЛРЦ), основану у јуну 1999. године на основу овлаштења из Коначне арбитражне одлуке за Брчко. Под окриљем ОХР-а Брчко, БЛРЦ је вршио реформу закона и поставио и примијенио инструменте за успоставу јединственог независног правосудног система за Брчко Дистрикт.


Октобра 2001. године, ОХР је донио одлуку да су примарни циљеви БЛРЦ-а у знатној мјери остварени, па се БЛРО тада, као уред који је замијенио БЛРЦ, превасходно посветио подршци и обуци правосуђа у Брчком. Судије и тужиоци Дистрикта су имали бројне прилике за одлазак на обуке у неколико земаља Европе и Сједињене Америчке Државе.


Правосуђе у Дистрикту је доживјело брз развој захваљујући групи судија и адвоката неуобичајено високих стручних способности. Правосуђе Брчко Дистрикта је напредовало у стручном погледу до тачке на којој подршка кацеларије искључиво посвећене том циљу више није потребна. БЛРО се затвара уз увјерење да правосуђе ради независно и да је способно да се постара да је праведан и доступан правосудни систем на располагању свим грађанима, без обзира на припадност етничкој групи или нацији, кроз остварење фундаменталних принципа транспарентности и одговорности у раду.

30/10/2003

["Завршетак мисије Радне групе за повратак и реконструкцију у Брчком", "Завршетак мисије Радне групе за повратак и реконструкцију у Брчком", "hidden"]

Вршилац дужности супервизор, Герхард Зонтхајм, је данас објавио да ће Радна група за повратак и реконструкцију (РРТФ) ОХР-а Брчко завршити са радом 31. децембра 2003. године. Од 1. јануара 2004. године, надлежност и одговорност за повратак и реконструкцију ће припасти искључиво органима Брчко Дистрикта.


Радна група за повратак и реконструкцију је основана у априлу 1997. године, када је стање у области поврата имовине у Дистрикту било обесхрабрујуће, са више од 10.500 напуштених објеката и 24.000 расељених лица која су у Дистрикт пристигла из других дијелова БиХ. Број уништених објеката је прелазио 9.800. У то вријеме, питања везана за повратак рјешавале су три, у великој мјери нефункционалне, једнонационалне канцеларије за стамбена питања у Брчком, Брки и Равне Брчко.


РРТФ је пружио подршку у оснивању Мултиетничке стамбене комисије у Брчком у октобру 1999. године, као привремене институције која је претходила оснивању Пододјељења за избјегла и расељена лица и стамбена питања у Влади Брчко Дистрикта у октобру 2000. године. Пододјељење је прерасло у посебно Одјељење Владе у марту 2001. године.


Радна група за повратак и реконструкцију је блиско сарађивала са Одјељењем за избјегла и расељена лица и стамбена питања на доношењу Закона о враћању напуштене имовине Брчко Дистрикта у априлу 2001. године и на усвајању неколико неопходних амандмана на поменути закон, у јулу 2002. године.


Свих 10.500 до сада поднијетих имовинских захтјева је ријешено, а потпуна имплементација се планира до краја новембра 2003. године.


Вршилац дужности супервизор Зонтхајм се захвалио свим организацијама које су пружиле помоћ у обнови имовине у Дистрикту: Владама Холандије, Норвешке, Јапана и Саудијске Арабије, Европској комисији, СФОР-у, организацији УСАИД и америчком Бироу за кретање становништва и избјеглица. Такође је изразио захвалност за подршку коју су пружиле Влада РС, Влада Федерације и Кантон Тузла.


Зонтхајм се захвалио донаторима пројеката деминирања који су били основа безбједног повратка и привредног развоја, међу којима Влади Грчке, америчкој Канцеларији за хуманитарне програме деминирања, америчком Министарству пољопривреде, Европској унији и Међународном повјереничком фонду.


Вршилац дужности супервизор је подсјетио јавност да остаје још много тога да се уради на пољу повратка и реконструкције.


Следеће би требали бити приоритети:


Прво, програм реконструкције око 1.700 уништених објеката.


Друго, наставак пројекта Владе (у току) који се односи на поправку 2.300 оштећених стамбених јединица (уз улагања до 10.000 КМ по стамбеној јединици).


Треће, програм поправке и реконструкције око 184 уништена објекта у друштвеној својини који би требало окончати до краја марта 2004. године. У овом моменту, Одјељење за избјегла и расељена лица и стамбена питања врши процјену стања у мјесним заједницама у Дистрикту како би утврдило приоритете у програмима реконструкције и поправке. Влада Дистрикта ће установити критеријуме за подношење захтјева и додијелити потребна средства.


Четврто, потребно је помоћи повратак оних расељених лица које желе да се врате у Федерацију, а живе у Брчком. ОХР је задовољан чињеницом да Дистрикт сада учествује у раду Комисије за повратак БиХ, као члан са правом гласа. Влада Дистрикта и ОХР Брчко ће се састати са Комисијом за повратак БиХ у новембру ове године и разматраће конкретне пројекте за повратак.

23/9/2003

["Изборни закон Брчког", "Изборни закон Брчког", "hidden"]

Након вишемјесечне израде и консултација са стручњацима, приједлог Изборног закона Брчко Дистрикта достављен је Скупштини 5. јуна 2003. године, и усвојен 19. септембра, са једним важним амандманом. Закон је у потпуности усклађен са Изборним законом Босне и Херцеговине. Планира се да се избори у Брчком одрже истовремено са општинским изборима у Босни и Херцеговини, у октобру 2004. године.


За право гласа у Брчком примјењиваће се потпуно иста правила као и у осталом дијелу Босне и Херцеговине, а мандати у Скупштини Брчког ће се освајати на изборима на готово исти начин као у општинама, кантонима и ентитетима. Сви становници са пребивалиштем у Дистрикту могу гласати без обзира да ли тренутно живе у Дистрикту или не. Дистрикт није био предмет одлуке Уставног суда којом се налаже минимална заступљеност националних група у ентитетским парламентима – три већинске групе у Брчком су довољно велике да буду заступане и без тога. Међутим, као гест воље да се укључи најмања група, Хрвати, Скупштина Брчког је измијенила приједлог закона како би се укључила одредба о минималној заступљености од три мандата (од 29) за сваку од три националне групе. Ово се, на примјер, може упоредити са минималном заступљеношћу од четири мандата у много већим скупштинама Републике Српске или Федерације.


Хрвати имају седам мандата у прелазној Скупштини, коју је супервизор именовао 2000. године. Од тада, не постоји дио Дистрикта који није безбједан за повратнике, и не постоје никакве правне препреке. Заправо је враћено 95% усељиве имовине, а реконструкција (укључујући инфраструктуру) је вршена на недискриминаторски начин. Многи Хрвати су се запослили изван Дистрикта, у БиХ или у Хрватској, и нису се вратили. Иако није познато колико има Хрвата међу бирачима Дистрикта, политичке странке претпостављају да би Хрвати могли очекивати да освоје око четири мандата уколико би се избори одржали сада.


Хрватски посланици су напустили Скупштину прије гласања, како би показали да не могу прихватити мање од минимално загарантоване заступљености од шест мандата. Ово није било прихватљиво за остале групе које су сматрале да би због тога њихови бирачи били недовољно заступљени.


Бошњаци, Срби и супервизор кажу да би им било драго да у изабраној Скупштини буде више Хрвата, али хрватске странке морају убиједити више Хрвата који имају право гласа да се региструју и гласају. Супервизор је апеловао на Изборну комисију БиХ да пружи помоћ у томе да се бирачима са правом гласа који се налазе изван Дистрикта пружи прилика да гласају. Коначно, демократски парламент мора одражавати састав бирачког тијела – оних који гласају. 

13/9/2002

["Америчка Влада финансирала обнову школа у Брчком", "Америчка Влада финансирала обнову школа у Брчком", "hidden"]

Представници Канцеларије за сарадњу у области одбране (ОДЦ) из Америчке амбасаде у Сарајеву посјетили су данас Брчко Дистрикт БиХ и обишли локације на којима су завршени пројекти које је финансирала канцеларија ОДЦ-а. Шеф ОДЦ-а, мајор Дејвид Гејлз, посјетио је Економску школу и Прву основну школу у Брчком, а састао се и са шефом Одјељења за образовање Владе Дистрикта, господином Есадом Атићем и замјеником шефа канцеларије ОХР-а Брчко, господином Герхардом Зонтхајмом.

У 2002. години, ОДЦ је финасирао пројекат реконструкције два објекта: Прве основне школе и Економске школе. Вриједност пројекта је 400.000 КМ.


“Драго ми је да су Сједињене Америчке Државе могле помоћи у реконструкцији ових школа. Оно што је у Брчком урађено по питању интеграције је прави примјер за цијелу Босну. Кад погледате пројекте као што су ови, заиста је очигледно да се нешто учинило, не само за ученике Брчко Дистрикта него и за цијелу Босну. Такође ми је драго што су потребе дјеце стављене на прво мјесто,” рекао је мајор Гејлз.


Мајор Гејлз најавио је да Канцеларија за сарадњу у области одбране тренутно разматра могућности подршке будућим пројектима у Брчко Дистрикту.

Током прошле три године ОДЦ је финансирао пет пројеката у Брчко Дистрикту који се односе на школе и болницу. Укупна вриједност ових инвестиција је 850.000 КМ. Ови пројекти су изабрани и имплементирани у сарадњи са канцеларијом ОХР-а Брчко.

2/8/2001

["Нова пијаца Аризона, Коментари супервизора за Брчко, Хенри Л. Кларка", "Нова пијаца Аризона, Коментари супервизора за Брчко, Хенри Л. Кларка", "hidden"]

Пијаца Аризона је прави трговачки град. Она обезбјеђује велики избор роба сјеверном дијелу Босне и Херцеговине по ниским цијенама — што је разлог доласка тако великог броја људи овдје у куповину. Оно што је потребно овој пијаци је инфраструктура и владине услуге какве се пружају једном правом граду.И то је важан дио оног о чему ми овдје данас говоримо. Позивамо пословне људе, приватнике, да се придруже Влади Брчко Дистрикта у пројектовању и изградњи бољих објеката продавачима — са више простора за саобраћај, са полицијском и противпожарном заштитом, са водом, канализацијом и одводним системом.То није лак задатак. Биће потребни мјесеци планирања и преговарања како би се сви дијелови овог задатка реализовали. Потребно нам је умијеће и пословно мишљење приватног сектора. У овом периоду, Брчко Дистрикт ће наставити са планирањем начина пружања бољих услуга Владе Дистрикта.Још увијек има људи који говоре о “затварању” пијаце Аризона. То је бесмислица. Пијаца Аризона ће се даље развијати, постаће чак и боље мјесто за куповину, и биће дио будућности Босне и Херцеговине.

8/3/2001

["Годишњица Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине", "Годишњица Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине", "hidden"]

Данас Брчко Дистрикт прославља своју прву годишњицу. Тачно прије годину дана Дистрикт је успостављен Статутом као јединствена административна јединица локалне самоуправе која је ван контроле ентитета и под ексклузивним суверенитетом Босне и Херцеговине.


У првој години постојања Дистрикт је постигао много на шта може бити поносан:  • Јединствену, мултиетничку Владу која је успјешно интегрисала три општинске Владе и 85 одвојених, једно-националних институција власти;
  • Одговорну, мултиетничку Скупштину која у потпуности функционише и која је до сада усвојила преко двадесет прогресивних закона;
  • Новоуспостављено судство које би требало да у потпуности почне функционисати у априлу ове године;
  • Јединствену, независну, мултиетничку полицију;
  • Потупну демилитаризацију Дистрикта;
  • Рекордних 5000 повратака у једној години, са 40 % случајева двоструких корисника ријешених од стране јединствене, ефикасне, мултиетничке стамбене институције створене интегрисањем шест претхоних организација;
  • Успостављање конструктивних односа са ентитетима и регионалним властима по многим питањима, укључујући питања подјеле трошкова и прихода и економског развоја.

Годину дана након свог успостављања, Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине је реалност. Његове институције функционишу и процеси обнове и интеграције се настављају. Ова постигнућа су још већа када се упореде са прогресом који су постигли ентитети и држава по сличним питањима. Као што је високи представник рекао главни разлог успјеха Дистрикта је одлучност Владе и Скупштине Дистрикта и изнад свега грађана Брчког из свих етничких група да превазиђу подјеле из прошлости и да крену ка заједничкој будућности.

17/2/2001

["СУПЕРВИЗОР ЗА БРЧКО ЈЕ ИЗДАО ДРУГИ НАЛОГ ЗА ТРЖНИЦУ АРИЗОНА", "СУПЕРВИЗОР ЗА БРЧКО ЈЕ ИЗДАО ДРУГИ НАЛОГ ЗА ТРЖНИЦУ АРИЗОНА", "hidden"]

У смислу даљег регулисања правног статуса тржнице Аризона од стране Владе Брчко Дистрикта и са циљем унапређивања Налога супервизора о тржници Аризона, који је издат 16. новембра 2000., супервизор за Брчко Дистрикт, амбасадор Гери Л. Метјуз издао је Налог о коришћењу земљишта на тржници Аризона.

Циљ налога је да Влада поново преузме контролу над земљиштем у Брчко Дистрикту, а посебно на територији тржнице Аризона. Земљиште које се у складу са законом може користити само у пољопривредне сврхе се нелегално користи у комерцијалне сврхе.


У складу са налогом, јавна предузећа Посавина-Брчко и Посавина-Брка ће одмах престати са активностима које укључују коришћење земљишта на тржници Аризона. Влада је дужна да заштити имовину ових предузећа и у року од 45 дана ће направити план за њихово распуштање.


Влада ће у истом овом року ревидирати све уговоре о употреби пољопривредног земљишта на тржници Аризона и поништити оне за које се докаже да су незаконити.


Налог је издат у складу са овлашћењима које има супервизор, а која су у складу са Коначном одлуком и изјавом међународне заједнице од 26. октобра 2000., која супервизору даје овлашћења да предузима одговарајуће мјере како би се статус тржнице Аризона регулисао до јуна 2001.


Власти из оба ентитета и Брчко Дистрикта, укључујући и њихове полицијске снаге, подржавају снажну акцију која води ка правном регулисању статуса тржнице Аризона.


За додатне информације, молимо да се обратите Сузани Пејчић, службенику за односе са јавношћу ОХР-а сјевер, на број телефона 049-205-666.

Trznica Arizona prije izgradnje i u toku.    Trznica Arizona prije izgradnje i u toku.

8/3/2000

["Odluko Visokog Predstavnika o uspostavi Brcko Distrikta Bosne i Hercegovine", "Odluko Visokog Predstavnika o uspostavi Brcko Distrikta Bosne i Hercegovine", "hidden"]

Imajuci na umu odredbe Opceg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (GFAP), i posebno Anekse 2 i 10 te;


Uzimajuci u obzir arbitrazni postupak za podrucje Brckog koji je sproveden po clanu V Aneksa 2 Opceg okvirnog sporazuma za mir i koji je sada okoncan donosenjem Konacne odluke od strane predsjedavajuceg arbitra;


Uz napomenu da Konacna odluka zahtijeva uspostavu posebnog rezima uprave za podrucje Brckog, kao jedinice
lokalne samouprave pod suverenitetom Bosne i Hercegovine;


Uz zelju da djelujem u skladu sa mojim ovlastenjima Visokog predstavnika, kako je navedeno u Aneksu 10
Opceg okvirnog sporazuma za mir i razradjeno u Deklaracijama i Zakljuccima Vijeca za implementaciju mira;


Donosim sljedecuODLUKU


1. Brcko Distrikt Bosne i Hercegovine bice formiran na nacin preciziran Nalozima Supervizora i zamjenika Visokog predstavnika za Brcko, od 8. marta 2000. godine i Statutom Brcko Distrikta Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu “Statut”).


2. Statut ce odmah biti objavljen u Sluzbenom glasniku Bosne i Hercegovine i Sluzbenim glasnicima entiteta. Nakon uspostave
Sluzbenog glasnika Brcko Distrikta, Statut ce takodjer biti objavljen u tom glasilu.


3. Bosna i Hercegovina i entiteti ce preduzeti sve neophodne mjere za uspostavu Brcko Distrikta Bosne i Hercegovine, i
obezbjedjenje potpunog razvoja upravnih funkcija Distrikta, ukljucujuci ispunjavanje njihovih obaveza finansiranja, kao sto
stoji u Konacnoj odluci.


U Sarajevu, 8. marta 2000 godine


Wolfgang Petritsch
Visoki predstavnik


Brcko district day

18/8/1999

["ANEKS KONAČNE ODLUKE", "ANEKS KONAČNE ODLUKE", "hidden"]

8/3/1999

["Brcko Award", "Brcko Award", "hidden"]

The High Representative notes the conclusions of the Republika Srpska National Assembly yesterday regarding the arbitration award for Brcko. He welcomes the decision of the Assembly to remain engaged on the interpretation and implementation of the Award. He hopes that this spirit of cooperation will extend to the members of the Common Institutions so that they can move ahead with their valuable work.

The High Representative would like to reiterate that he and Supervisor Farrand are ready to meet with the commission formed by the National Assembly to listen to their views on this important issue. He has stressed that he will support them in encouraging all international representatives involved to address their concerns and again, he hopes that this engagement will be reciprocated by the authorities in Republika Srpska and the members of the Common Institutions.

The High Representative recognises there are particular concerns about the territorial contiguity of the Republika Srpska. He has written to the Speaker of the National Assembly guaranteeing that the territory as shown on the Dayton map will remain continuous.

He would further like to stress that there is no connection between the dismissal of President Poplasen and the Brcko award. These were always separate issues and they remain so. The timing of Mr Poplasens removal was driven by his own self imposed forty eight hour deadline and the two events were coincidental.

6/3/1999

["Brcko Decision", "Brcko Decision", "hidden"]

The OHR would wish to underline what the High Representative said at his press conference yesterday by stressing the following points:

Firstly, all parties agreed at Dayton that Brcko would be subject to independent arbitration. They agreed that the arbitration award would be final and binding, and to implement it without delay.

Secondly, the Peace Agreement called for a decision to be made within one year. For a number of reasons this was not possible. In February 1997 it was considered inappropriate and Brcko was placed under international supervision. Last year the Tribunal delayed because of hopeful signs on Dayton compliance in the RS. This year the Vienna hearings convinced the Arbitrator that neither Entity had complied well with the terms of the interim award and thus the award recognises no winners or losers.

Thirdly, given these considerations, the decision is fair and balanced and protects the interests of Republika Srpska and its people, as well as those of the Federation and the whole of Bosnia and Herzegovina.

Accepting the importance of the territorial integrity of Republika Srpska, the Arbitrator has declared the Brcko opstina a condominium. This means a territory which belongs to both Entities. Thus, the territorial continuity of Republika Srpska is preserved. There is no division of the Republika Srpska. Freedom of movement is guaranteed, including military movement subject to the usual SFOR regulation. The only difference is that the Brcko District will have its own, autonomous government outside the political control of either Entity.

5/3/1999

["АРБИТРАЖНИ ТРИБУНАЛ ЗА СПОР ОКО МЕЂУЕНТИТЕТСКЕ ГРАНИЦЕ У ОБЛАСТИ БРЧКО, КОНАЧНА ОДЛУКА", "АРБИТРАЖНИ ТРИБУНАЛ ЗА СПОР ОКО МЕЂУЕНТИТЕТСКЕ ГРАНИЦЕ У ОБЛАСТИ БРЧКО, КОНАЧНА ОДЛУКА", "hidden"]

15/3/1998

["АРБИТРАЖНА ОДЛУКА ЗА СПОР ОКО МЕЂУЕНТИТЕТСКЕ ГРАНИЦЕ НА ПОДРУЧЈУ БРЧКОГ - ДОПУНСКА ОДЛУКА", "АРБИТРАЖНА ОДЛУКА ЗА СПОР ОКО МЕЂУЕНТИТЕТСКЕ ГРАНИЦЕ НА ПОДРУЧЈУ БРЧКОГ - ДОПУНСКА ОДЛУКА", "hidden"]

2/1/1998

["Brcko Multi-Ethnic Police", "Brcko Multi-Ethnic Police", "hidden"]

On Saturday, 3 January, at 12:00, UNIPTF will host a ceremony in front of the local Brcko police station to mark commencement of the work of the Brcko Multi-Ethnic police.

The new multi-ethnic police in Brcko began operation on 31 December 1997 in accordance with the Supervisory order on the formation of a multi-ethnic police force in the RS Municipality of Brcko. The 230 police officers who make up the force have all gone through the IPTF certification process.

At the ceremony, IPTF Commissioner Manfred Seitner will, on behalf of the United Nations Mission in Bosnia and Herzegovina, formally hand over 22 new patrol cars, 5 computers and other equipment to the local Brcko police department.

Drawing on a generous contribution of the Japanese Government, IPTF purchased these vehicles and equipment valued at approximately US$250,000.

This will be followed by the reception hosted by Brcko Supervisor Robert W. Farrand at the OHR building. This reception is in honour of the newly appointed officials of the multi-ethnic administration, judiciary, and police force in the Republika Srpska Municipality of Brcko.

The newly appointed officials, dignitaries of Republika Srpska and the International Community, and members of the international and national press have been invited to attend both events.

14/2/1997

["АРБИТРАЖНА ОДЛУКА ЗА СПОР ОКО МЕЂУЕНТИТЕТСКЕ ГРАНИЦЕ НА ПОДРУЧЈУ БРЧКОГ", "АРБИТРАЖНА ОДЛУКА ЗА СПОР ОКО МЕЂУЕНТИТЕТСКЕ ГРАНИЦЕ НА ПОДРУЧЈУ БРЧКОГ", "hidden"]