Прича о Брчком

Лука Брчко, на ријеци Сави у сјеверној Босни, кључно je регионално саобраћајно средиште гдје се прожимају главни жељезнички, цестовни и ријечни путеви повезујући Босну и Херцеговину с регионалним тржиштима.

Прије сукоба који је трајао од 1992. до 1995. године, Брчко је било мултиетнички град пун живота са скоро 90.000 становника. Међутим, због стратешког значаја, град и подручје Дистрикта претрпјели су огромне штете током рата. Хиљаде људи је убијено, десили су се неописиви злочини, а десетине хиљада људи биле су приморане да напусте своје домове.

092

До краја рата, Брчко је имало само 33.600 становника. Они који су остали претрпјели су трауму. Град је у потпуности био етнички подијељен, дошло је до колапса јавних услуга и економије, а безакоње је било широко распрострањено. Спор зараћених страна око статуса Брчког био је толико жесток да је то било једино значајно питање око којег се током мировних преговора у Дејтону није могло пронаћи рјешење. Стране су стога рјешавање овог питања препустиле трибуналу којег су на крају сачињавали међународни и домаћи правни стручњаци. Конкретан статус и овлаштења Дистрикта Брчко утврђени су „Коначном одлуком“ трибунала из 1999. године. Десет година касније, Парламентарна скупштина БиХ усвојила је амандман 1 на Устав БиХ.

До августа 2012. године, међународни супервизор је свакодневно пружао помоћ у раду локалних изабраних званичника који су управљали Дистриктом. Супервизор је имао широка овлаштења, укључујући и овлаштење да доноси обавезујуће одлуке, те је имао задатак да помаже повратак избјеглица, промовише демократско и мултиетничко руковођење институцијама и ради на оживљавању привреде у Брчком.

Овај модел, који је послужио као полуга за јачање способности локалне заједнице да остварује сарадњу и постиже продуктивни компромис, довео је до изузетних побољшања. Друштво које је рат подијелио, поново је уједињено. Хиљаде људи се вратило у своје пријератне домове. Формиране су функционалне, мултиетничке институције, укључујући и школе и полицијске снаге. Животни стандард је знатно побољшан.

001

005

У успјешном заједничком подухвату, главни актери у Брчком су сарађивали са међународним партнерима како би искористили значајне географске, индустријске и комерцијалне ресурсе Дистрикта. Постојало је снажно увјерење, засновано на дешавањима која су услиједила, да се Брчко може не само опоравити него да може и напредовати и постићи један нови ниво просперитета.

У раздобљу након 1999. године, 450 милиона КМ усмјерено је у систематске напоре да се оживи привреда Дистрикта. Додатних 250 милиона КМ инвестирано је у обнову  инфраструктуре.

048

Ове активности су спроведене у сарадњи са сусједним земљама како би се обновио комерцијални саобраћај на ријекама Дунав и Сава, који је током историје био главни ослонац просперитета у Брчком, а обављене су и припреме да Брчко преузме кључну улогу у пројекту интегрисаног транспорта у оквиру Коридора Vц којим ће се, кроз Босну и Херцеговину, повезати сјеверно и јужно европско тржиште.

Скоро 2 000 предузећа и више од 3 000 малих предузетника регистровано је у Дистрикту током десет година од његовог оснивања.

Двадесет и четири највећа индустријска концерна наслијеђена из предратног периода су успјешно приватизована и ове приватизације су донијеле више од 100 милиона КМ у новим улагањима, што је помогло у отварању 1750 нових радних мјеста.

111

Систематски напори на побољшању пословног окружења, привлачењу улагања и кориштењу географских и људских ресурса Брчког за нове економске активности довели су до отварања 6000 нових радних мјеста до 2012. године.

Економски и друштвени опоравак не би био могућ без одрживих и успјешних активности на успостављању владавине права. Мултиетничка полиција Дистрикта Брчко предводила је пут у увођењу ефикасног и поузданог полицијског рада у заједници у Босни и Херцеговини. Полицијски службеници Брчког су добро обучени и посједују ресурсе и административну подршку која им је потребна да очувају безбједност. Стопа криминала у Брчком је пала за 60 посто у периоду након оснивања Дистрикта.

Брчко, попут остатка Босне и Херцеговине, пати од раширене корупције и остало је још много тога што треба урадити у тој области. Ипак, постигнут је напредак. Током и након рата, Брчко је било центар активности црног тржишта. Процјена је да је црно тржиште 1996. године представљало 98 посто привреде Дистрикта. Та ситуација се промијенила током наредне деценије увођењем ефикасних царинских контрола и ефикасне и транспарентне пореске администрације.

До 2001. године Дистрикт Брчко је успоставио систем образовања са потпуно интегрисаним учионицама у којима сједе заједно ученици из свих заједница. То је био кључни елемент у напору да се изгради стварно мултиетничко друштво које препознаје карактеристично насљеђе различитих заједница унутар функционалног административног и политичког оквира.

Влада Дистрикта Брчко је показала да је у Босни и Херцеговини могуће успоставити и одржати механизме којима се штите права појединаца и заједница, а да при томе не долази до сталног застоја у политичком и административном систему. Мултиетничка влада и скупштина Брчког предлажу, доносе и спроводе стотине законодавних аката на основу успјешног консензуса створеног тако да даје максималне практичне добробити становницима Дистрикта.

111

Будите сигурни да се Дистрикт још увијек суочава са мноштвом изазова од којих су многи слични онима са којима се суочавају друге заједнице широм БиХ. Међутим, бројни успјеси постигнути у Дистрикту Брчко чине га на одређени начин моделом за остатак земље.

107

108

Дана 23. маја 2012. године високи представник је најавио да ће се канцеларија у Брчком затворити 31. августа 2012. године, а да ће супервизор суспендовати своје функције од истог дана. Иако ће супервизор задржати сва своја овлаштења, а Арбитражни трибунал за Брчко наставити да постоји, пуна одговорност за управљање Дистриктом ће бити потпуно пренесена на локалне лидере.

ОЕБС и EUFOR су присутни у Дистрикту и након суспензије супервизије, а Делегација Европске уније је основала канцеларију у Брчком. Мандат високог представника остаје непромијењен. Управни одбор Савјета за имплементацију мира, OHR и бројне земље су наставили да помно прате развој догађаја и пружају подршку институцијама Дистрикта.

Успјешан послијератни опоравак Дистрикта Брчко представља директан резултат напорног рада, опредијељености и повјерења грађана Брчког и њихових изабраних представника. Дистрикт је показао шта се може постићи у Босни и Херцеговини.


mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije