Priča o Brčkom

Luka Brčko, na rijeci Savi u sjevernoj Bosni, ključno je regionalno saobraćajno središte gdje se prožimaju glavni željeznički, cestovni i riječni putevi povezujući Bosnu i Hercegovinu s regionalnim tržištima.

Prije sukoba koji je trajao od 1992. do 1995. godine, Brčko je bilo multietnički grad pun života sa skoro 90.000 stanovnika. Međutim, zbog strateškog značaja, grad i područje Distrikta pretrpjeli su ogromne štete tokom rata. Hiljade ljudi je ubijeno, desili su se neopisivi zločini, a desetine hiljada ljudi bile su primorane napustiti svoje domove.

092

Do kraja rata, Brčko je imalo samo 33.600 stanovnika. Oni koji su ostali pretrpjeli su traumu. Grad je u potpunosti bio etnički podijeljen, došlo je do kolapsa javnih usluga i ekonomije, a bezakonje je bilo široko rasprostranjeno. Spor zaraćenih strana oko statusa Brčkog bio je toliko žestok da je to bilo jedino značajno pitanje oko kojeg se tokom mirovnih pregovora u Dejtonu nije moglo pronaći rješenje. Strane su stoga rješavanje ovog pitanja prepustile tribunalu kojeg su na kraju sačinjavali međunarodni i domaći pravni stručnjaci. Konkretan status i ovlasti Brčko Distrikta utvrđene su „Konačnom odlukom“ tribunala iz 1999. godine. Deset godina kasnije, Parlamentarna skupština BiH usvojila je amandman 1 na Ustav BiH.

Do augusta 2012. godine, međunarodni supervizor je svakodnevno pružao pomoć u radu lokalnih izabranih zvaničnika koji su upravljali Distriktom. Supervizor je imao široke ovlasti, uključujući i ovlaštenje da donosi obvezujuće odluke, te je imao zadatak da pomaže povratak izbjeglica, promovira demokratsko i multietničko rukovođenje institucijama i radi na oživljavanju privrede u Brčkom.

Ovaj model, koji je poslužio kao poluga za jačanje sposobnosti lokalne zajednice da ostvaruje saradnju i postiže produktivni kompromis, doveo je do izuzetnih poboljšanja. Društvo koje je rat podijelio, ponovo je ujedinjeno. Hiljade ljudi se vratilo u svoje prijeratne domove. Formirane su funkcionalne, multietničke institucije, uključujući i škole i policijske snage. Životni standard je znatno poboljšan.

001

005

U uspješnom zajedničkom poduhvatu, glavni akteri u Brčkom su sarađivali s međunarodnim partnerima kako bi iskoristili značajne geografske, industrijske i komercijalne resurse Distrikta. Postojalo je snažno uvjerenje, zasnovano na dešavanjima koja su uslijedila, da se Brčko može ne samo oporaviti nego da može i napredovati i postići jedan novi nivo prosperiteta.

U razdoblju nakon 1999. godine, 450 miliona КМ je usmjereno u sistematske napore da se oživi privreda Distrikta. Dodatnih 250 miliona KM investirano je u obnovu  infrastrukture.

048

Ove aktivnosti su provedene u saradnji sa susjednim zemljama kako bi se obnovio komercijalni saobraćaj na rijekama Dunav i Sava, koji je tokom istorije bio glavni oslonac prosperiteta u Brčkom, a obavljene su i pripreme da Brčko preuzme ključnu ulogu u projektu integriranog transporta u okviru Koridora Vc kojim će se, kroz Bosnu i Hercegovinu, povezati sjeverno i južno evropsko tržište.

Skoro 2000 preduzeća i više od 3000 malih preduzetnika registrirano je u Distriktu tokom deset godina od njegovog osnivanja.

Dvadeset i četiri najveća industrijska koncerna naslijeđena iz predratnog perioda su uspješno privatizirana i ove privatizacije su donijele više od 100 miliona KM u novim ulaganjima, što je pomoglo u otvaranju 1750 novih radnih mjesta.

111

Sistematski napori na poboljšanju poslovnog okruženja, privlačenju ulaganja i korištenju geografskih i ljudskih resursa Brčkog za nove ekonomske aktivnosti doveli su do otvaranja 6000 novih radnih mjesta do 2012. godine.

Ekonomski i društveni oporavak ne bi bio moguć bez održivih i uspješnih aktivnosti na uspostavi vladavine prava. Multietnička policija Distrikta Brčko predvodila je put u uvođenju efikasnog i pouzdanog policijskog rada u zajednici u Bosni i Hercegovini. Policijski službenici Brčkog su dobro obučeni i posjeduju resurse i administrativnu podršku koja im je potrebna da očuvaju sigurnost. Stopa kriminala u Brčkom je pala za 60% u periodu nakon osnivanja Distrikta.

Brčko, poput ostatka Bosne i Hercegovine, pati od raširene korupcije i ostalo je još mnogo toga što treba uraditi u toj oblasti. Ipak, postignut je napredak. Tokom i nakon rata, Brčko je bilo centar aktivnosti crnog tržišta. Procjena je da je crno tržište 1996. godine predstavljalo 98% privrede Distrikta. Ta situacija se promijenila u toku naredne decenije uvođenjem efikasnih carinskih kontrola i efikasne i transparentne poreske administracije.

Do 2001. godine Distrikt Brčko je uspostavio sistem obrazovanja sa potpuno integriranim učionicama u kojima sjede zajedno učenici iz svih zajednica. To je bio ključni element u naporu da se izgradi stvarno multietničko društvo koje prepoznaje osobeno nasljeđe različitih zajednica unutar funkcionalnog administrativnog i političkog okvira.

Vlada Distrikta Brčko je pokazala da je u Bosni i Hercegovini moguće uspostaviti i održati mehanizme kojima se štite prava pojedinaca i zajednica, a da pri tome ne dolazi do stalnog zastoja u političkom i administrativnom sistemu. Multietnička vlada i skupština Brčkog predlažu, donose i provode stotine zakonodavnih akata na osnovu uspješnog konsenzusa stvorenog tako da daje maksimalne praktične dobrobiti stanovnicima Distrikta.

059

Budite sigurni da se Distrikt još uvijek suočava sa mnoštvom izazova od kojih su mnogi sličnim onima sa kojima se suočavaju druge zajednice širom BiH. Međutim, brojni uspjesi postignuti u Distriktu Brčko čine ga na određeni način modelom za ostatak zemlje.

107

108

Dana 23. maja 2012. godine visoki predstavnik je najavio da će se ured u Brčkom zatvoriti 31. augusta 2012., a da će supervizor suspendirati svoje funkcije od istog dana. Iako će supervizor zadržati sve svoje ovlasti, a Arbitražni tribunal za Brčko nastaviti da postoji, puna odgovornost za upravljanje Distriktom će biti potpuno prenesena na lokalne lidere.

OSCE i EUFOR su prisutni u Distriktu i nakon suspenzije supervizije, a Delegacija Evropske unije je osnovala ured u Brčkom. Mandat visokog predstavnika ostaje nepromijenjen. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira, OHR i brojne zemlje nastavili su da pomno prate razvoj događaja i pružaju podršku institucijama Distrikta.

Uspješan poslijeratni oporavak Distrikta Brčko predstavlja direktan rezultat napornog rada, opredijeljenosti i povjerenja građana Brčkog i njihovih izabranih predstavnika. Distrikt je pokazao šta se može postići u Bosni i Hercegovini.


mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije