U svjetlu stalnog i suštinskog napretka u provedbi Konačne arbitražne odluke o sporu oko međuentitetske granice u oblasti Brčkog (Konačna odluka) tokom niza godina, i nakon opsežnih konsultacija, kako unutar međunarodne zajednice tako i sa građanima Brčkog i njihovim predstavnicima, visoki predstavnik je zatvorio ured u Brčkom 31. augusta 2012. godine, a supervizor je od tog datuma suspendirao svoje funkcije.

Supervizor i njegov ured djelovali su u samom centru političkog i administrativnog života Brčkog više od 15 godina, pružajući podršku povratku izbjeglica i ekonomskom oporavku i pomažući uspostavljanje multietničkih institucija i integriranog obrazovnog sistema, što su samo neka od njihovih postignuća.

Iako se Distrikt još uvijek suočava sa mnogim ozbiljnim izazovima, različiti aspekti društvenog, političkog i ekonomskog razvoja Distrikta u ovom periodu potencijalno bi mogli na neki način poslužiti kao model drugim dijelovima Bosne i Hercegovine.

Bosanskohercegovačka priča o uspjehu

Početkom devedesetih oko Brčkog su se vodile žestoke borbe, a grad je potpuno uništen. Strane potpisnice Daytonskog mirovnog sporazuma nisu se dogovorile 1995. godine o tome koji će entitet kontrolirati oblast Brčkog. Ostavljeno je da se ovo pitanje riješi obavezujućom arbitražom. Specifični status i ovlasti Distrikta Brčko utvrđeni su Konačnom odlukom koju je donijelo Arbitražno vijeće 1999. godine. Deset godina kasnije, Parlamentarna skupština BiH je usvojila amandman 1 na Ustav BiH, kojim se utvrđuje mjesto Brčkog u ustavnim strukturama BiH.

Sve u svemu, Distrikt Brčko je bosanskohercegovačka priča o uspjehu, koja je pokazala da, uz naporan rad, povjerenje i volju za saradnjom i kompromisom, multietnička demokracija može funkcionirati.

Uspješan poslijeratni oporavak Brčkog bio je rezultat teškog rada, odlučnosti i povjerenja ljudi Distrikta i njegovih izabranih predstavnika, uz podršku međunarodne zajednice. Danas Brčko stoji kao primjer onoga što se može postići u Bosni i Hercegovini, kao i za ono što Bosna i Hercegovina može postići.

Jedinstven poduhvat u vršenju vlasti

Dokumenti koji čine izdanje publikacije Osnovni tekstovi o Brčkom predstavljaju kumulativan i konkretan proizvod jedinstvenog poduhvata u vršenju vlasti i poslijeratnom oporavku u okviru provedbe Daytonskog mirovnog sporazuma u Distriktu Brčko. Ovi dokumenti obuhvataju zakone i propise koji omogućavaju efikasno funkcioniranje političkog i administrativnog sistema, uspostavljanje multietničkog obrazovanja i policije, i stvaranje poslovne klime koja privlači investicije, otvara nova radna mjesta i podiže životni standard.

Ovi dokumenti su izrađeni u procesu konsultacija između aktera i uz živu i otvorenu javnu debatu, u okruženju koje je sve više i više pogodovalo provođenju praktičnih reformi kako je oporavak uzimao maha.

Reforme policije omogućile su značajno smanjenje stope kriminala, što je zauzvrat omogućilo proširivanje i unapređenje rada policije. Ekonomske reforme su potakle investicije i otvaranje novih radnih mjesta, a uvođenje daljnjih poboljšanja u poslovno okruženje pokazalo se kao praktično i produktivno.

Zakoni i pozitivne posljedice njihove primjene doveli su do novih prilika da se unaprijedi život građana. Takav pozitivni trend omogućila je sve jača kultura pragmatizma i produktivnog kompromisa.

Naravno, problemi ostaju, a političke podjele koje su rezultat dešavanja izvan Brčkog otežale su, na primjer, rješavanje problema korupcije i neefikasnosti administrativnih organa.

Veliki korak naprijed

Odluka o zatvaranju ureda i suspenziji funkcije supervizora, bila je veliki korak na dugom putu Bosne i Hercegovine ka potpunom poslijeratnom oporavku. Ona je bila odraz procjene međunarodne zajednice da je u Distriktu već postignut stvarni napredak. Istovremeno, to je ilustracija odlučnosti međunarodne zajednice da podrži oporavak Bosne i Hercegovine tako što će joj pomoći da izgradi institucionalne kapacitete koji joj omogućavaju da ide naprijed vlastitim snagama, i izmakne se u stranu kada izgradnja tih kapaciteta bude završena.

Uz sve što je rečeno, zaštitni mehanizmi ostaju. Nadležnost tribunala za Brčko i dalje je na snazi sve dok supervizor, uz saglasnost visokog predstavnika, ne obavijesti tribunal da su ispunjeni uslovi za njegovo zatvaranje. Najviše pravosudno tijelo Bosne i Hercegovine – Ustavni sud – ima pune ovlasti, prema ustavu ove zemlje, da donosi odluke u sporovima o statusu i nadležnostima Distrikta Brčko. Mandat visokog predstavnika prema Daytonskom mirovnom sporazumu i relevantnim rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a ostaje nepromijenjen, a supervizor zadržava puni autoritet iz Konačne odluke te bi mogao odlučiti da ponovo vrši svoje ovlasti u Distriktu ukoliko bi okolnosti to nalagale. Štaviše, Upravni odbor Vijeća za provedbu mira (PIC), Delegacija Evropske unije i OSCE nastavljaju da rade direktno sa građanima Brčkog i njihovim predstavnicima.

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.

Uostalom, građani Distrikta Brčko su pokazali da su – čak i kada se suoče sa obeshrabrujućim preprekama – odlučni da idu naprijed u prosperitetnu i sigurnu budućnost. Međunarodna zajednica će im i dalje biti od pomoći u postizanju tog cilja.

Roderick W. Moore

Februar 2013.

 


mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije