Обавјештење о Одлуци супервизора да укине забрану изречену Слободану Катанићу Налогом супервизора од 15. фебруара 2008. године

Не доводећи у питање одлуку супервизора за Брчко Дистрикт да суспендује своје функције од 31. августа 2012. године, коју је подржао Управни одбор Вијећа за имплементацију мира на свом засједању одржаном 23. маја 2012. године;

 

Имајући у виду Налог супервизора којим се регулише статус правних аката које су донијели супервизори за Брчко, од 31. августа 2012. године (“Службени гласник Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине”, бр. 37/12), и његов став 6., којим се предвиђа да одредбе налогâ супервизора којима се појединци разрјешују дужности и/или се намећу забране или ограничења физичким и правним лицима у Дистрикту, остају на снази и не може их измијенити и допунити нити ставити ван снаге било која институција Дистрикта, те да ће сва таква разрјешења и/или забране или ограничења, укључујући и оне трајног карактера, престати да важе онда када то одреди супервизор или када супервизија буде и званично окончана у складу са Коначном одлуком;

 

Подсјећајући да је супервизор за Брчко Дистрикт, путем Налога супервизора којим се г. Слободан Катанић смјењује са дужности у Полицији Брчко дистрикта, од 15. фебруара 2008. године (“Службени гласник Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине”, бр. 07/08), разријешио г. Слободана Катанића свих дужности које је обављао у Полицији Брчко дистрикта, те му трајно забранио да обавља било какву дужност у Полицији Брчко дистрикта, те надаље забранио да буде постављен на дужност на територији Брчко дистрикта и да има било какву надзорну, управну или оперативну надлежност за питања која се односе на Брчко дистрикт, уколико се запосли у било ком другом органу полиције или другој цивилној или војној јавној служби безбједности. Поред тога, г. Слободану Катанићу је било забрањено и обављање било које дужности у било којој другој јавној институцији Брчко дистрикта, било да је та дужност службена или не, изборна, дужност на коју се именује или нека друга дужност по било ком другом основу, те му је био забрањен улазак у просторије јавних институција Брчко дистрикта у које је приступ дозвољен само службеним лицима;

 

Након пажљивог разматрања случаја г. Катанића, овим путем доносим ово обавјештење о одлуци:

 

1. Разрјешење, забрана и ограничење, утврђени у Налогу супервизора од 15. фебруара 2008. године, престају да важе. Господину Катанићу се овим путем дозвољава да обавља било какву дужност у Полицији Брчко дистрикта, да буде постављен на дужност на територији Брчко дистрикта, и да има било какву надзорну, управну или оперативну надлежност за питања која се односе на Брчко дистрикт. Поред тога, г. Катанићу се овим путем такође дозвољава да обавља било коју дужност у било којој јавној институцији Брчко дистрикта, а укида се и забрана уласка у просторије јавних институција Брчко дистрикта у које је приступ дозвољен само службеним лицима изречена Налогом супервизора.

 

2. Овом одлуком се г. Катанићу не даје право да се врати на функцију са које је смијењен на основу Налога супервизора од 15. фебруара 2008. године. У том смислу, на свако евентуално запослење у Полицији Брчко дистрикта примјењују се редовне процедуре за попуњавање упражњених радних мјеста. Поред тога, овом одлуком се г. Катанићу не даје право на одштету по основу било које накнаде, других облика неостварених новчаних бенефиција или привилегија односно статуса које је изгубио као резултат Налога супервизора од 15. фебруара 2008. године.

 

3. Како би се избјегле све недоумице, овом одлуком не доводи се у питање валидност Налога супервизора од 15. фебруара 2008. године, а иста одлука не представља ни амнестирање него проспективно укидање Налога од 15. фебруара 2008. године. Тај Налог се не брише и остаје као интегрални дио законодавне евиденције.

 

4. Уколико су одредбе ове одлуке у супротности с домаћим законодавством у вези са било којим од предмета који су њом обухваћени, ова одлука ће бити мјеродавна.

 

5. Ова одлука ступа на снагу одмах и не захтијева предузимање никаквих додатних процедуралних радњи. Одлука се објављује одмах у “Службеном гласнику Брчко дистрикта Босне и Херцеговине”.

 

 

Тамир Г. Васер

  

Супервизор за Брчко Дистрикт

Главни замјеник високог представника 

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije