Obavijest o Odluci supervizora da ukine zabranu izrečenu Ismetu Dedeiću Nalogom supervizora od 23. ožujka 2007. godine

Не доводећи у питање одлуку супервизора за Брчко Дистрикт да суспендује своје функције од 31. августа 2012. године, коју је подржао Управни одбор Вијећа за имплементацију мира на свом засједању одржаном 23. маја 2012. године;

 

Имајући у виду Налог супервизора којим се регулише статус правних аката које су донијели супервизори за Брчко, од 31. августа 2012. године (“Службени гласник Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине”, бр. 37/12), и његов став 6., којим се предвиђа да одредбе налогâ супервизора којима се појединци разрјешују дужности и/или се намећу забране или ограничења физичким и правним лицима у Дистрикту, остају на снази и не може их измијенити и допунити нити ставити ван снаге било која институција Дистрикта, те да ће сва таква разрјешења и/или забране или ограничења, укључујући и оне трајног карактера, престати да важе онда када то одреди супервизор или када супервизија буде и званично окончана у складу са Коначном одлуком;

 

Подсјећајући да је супервизор за Брчко Дистрикт, путем Налога супервизора о урбанистичком планирању којим се поништавају одређене одлуке које је донијела Апелациона комисија, поново стављају на снагу одређене урбанистичке сагласности, разрјешавају са дужности одређени званичници Владе Дистрикта, налажу одређене измјене прописа о урбанистичком планирању у Дистрикту и намећу одређене измјене закона у вези са радом Апелационе комисије, од 23. марта 2007. године (“Службени гласник Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, бр. 10/07) разријешио г. Исмета Дедеића са дужности у Влади Дистрикта, и трајно му забранио обављање било које дужности у било којој јавној институцији Дистрикта, било да је та дужност званична или незванична, изборна, дужност на коју се именује или нека друга дужност по било ком другом основу, те да је тим путем г. Дедеићу такође забрањен улазак у просторије у које је приступ дозвољен само службеним лицима у објектима у којима су смјештене јавне институције Дистрикта;

 

Након пажљивог разматрања случаја г. Дедеића, овим путем доносим ово обавјештење о одлуци:

 

1. Разрјешење, забрана и ограничење, утврђени у Налогу супервизора од 23. марта 2007. године, престају да важе. Господину Дедеићу се овим путем дозвољава да обавља било коју дужност у било којој јавној институцији Брчко дистрикта, било да је та дужност званична или незванична, изборна, дужност на коју се именује или нека друга дужност по било ком другом основу. Поред тога, укида се и забрана уласка у просторије јавних институција Брчко дистрикта у које је приступ дозвољен само службеним лицима изречена Налогом супервизора.

 

2. Овом одлуком се г. Дедеићу не даје право да се врати на функцију са које је смијењен на основу Налога супервизора од 23. марта 2007. године. Поред тога, овом одлуком се г. Дедеићу не даје право на одштету по основу било које накнаде, других облика неостварених новчаних бенефиција или привилегија односно статуса које је изгубио као резултат Налога супервизора од 23. марта 2007. године

 

3. Како би се избјегле све недоумице, овом одлуком не доводи се у питање валидност Налога супервизора од 23. марта 2007. године, а иста одлука не представља ни амнестирање него проспективно укидање Налога од 23. марта 2007. године. Тај Налог се не брише и остаје као интегрални дио законодавне евиденције.

 

4. Уколико су одредбе ове одлуке у супротности с домаћим законодавством у вези са било којим од предмета који су њом обухваћени, ова одлука ће бити мјеродавна.

 

5. Ова одлука ступа на снагу одмах и не захтијева предузимање никаквих додатних процедуралних радњи. Одлука се објављује одмах у “Службеном гласнику Брчко дистрикта Босне и Херцеговине”. 

 

 

Тамир Г. Wасер

 

Супервизор за Брчко Дистрикт

Главни замјеник високог представника

 

 

 

 

 

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije