Налог супервизора о субвенционисању трошкова снабдијевања Брчко Дистрикта електричном енергијом у периоду од 01. јула 2010. године до 31. децембра 2010. године

У складу са овлаштењима која су ми дата ставовима 8, 10, 11, 13, 36 и 37 Коначне одлуке коју је 05. марта 1999. године донио Арбитражни трибунал за спор око међуентитетске линије разграничења на подручју Брчког („Трибунал за Брчко”);
Такође у складу са ставом 67 Коначне одлуке од 05. марта 1999. године у којој се у одговарајућим дијеловима каже да ће Трибунал за Брчко „сачувати јурисдикцију над овим спором све док супервизор, уз одобрење високог представника, не обавијести Трибунал (…) да те установе функционишу ефикасно и, по свему судећи, трајно”;
Подсјећајући на одлуке високог представника од 18. септембра 2009. године којима се доносе Закон о измјенама и допунама закона о електричној енергији Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине, као и Закон о измјенама Закона о преносу, регулатору и оператеру система електричне енергије у Босни и Херцеговини, који су имали за циљ да Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине буде укључен у електроенергетски регулаторни систем на тај начин што ће се установити законска обавеза за ентитете да у виду јавне услуге снабдијевају грађане Брчко Дистрикт електричном енергијом, без дискриминације;
Надаље подсјећајући да су институције Босне и Херцеговине и Федерације Босне и Херцеговине без одлагања објавиле горепоменуте законе о измјенама и допунама закона у својим службеним гласницима (Службени гласник Босне и Херцеговине бр. 76/09 и Службене новине Федерације Босне и Херцеговине бр. 61/09), док власти Републике Српске то још увијек нису учиниле, упркос томе што је такво објављивање обавезно према Закону о објављивању закона и других прописа Републике Српске (Службени гласник Републике Српске бр. 67/05 и 110/08);
Осуђујући поступке члана Државне регулаторне комисије за електричну енергију Владимира Докића, који од септембра 2009. године свјесно, намјерно и незаконито блокира спровођење донијетог Закона о измјенама Закона о пријеносу, регулатору и оператеру система електричне енергије у Босни и Херцеговини на тај начин што спречава Државну регулаторну комисију за електричну енергију у извршавању њене законске обавезе да утврди тарифе у Брчком за дистрибутивне трошкове у Брчко Дистрикту који су неопходни како би се утврдила коначна цијена испоручене електричне енергије за домаћинства у Дистрикту и остале потрошаче и како би се издала лиценца Јавном комуналном предузећу Брчко Дистрикта за рад и дистрибуцију електричне енергије;
Изражавајући жаљење због чињенице да су Електропривреда Републике Српске и Електропривреда Босне и Херцеговине спријечене да постигну договор у оквиру законских рокова о другачијем аранжману снабдијевања од којег би сви имали користи, а првенствено грађани Брчко Дистрикта због тога што је Република Српска свјесно наставила да озбиљно крши Одлуке Трибунала и одлуке високог представника и због тога што је господин Владимир Докић наставио да незаконито блокира рад Државне регулаторне комисије за електричну енергију;
Констатујући да је у недостатку другачијег аранжмана снабдијевања због горепоменутог озбиљног непридржавања од стране Републике Српске, Јавно комунално предузеће Брчко Дистрикта закључило уговоре о снабдијевању електричном енергијом за календарску 2010. годину са Електропривредом Републике Српске и Електропривредом Босне и Херцеговине на период од по шест мјесеци са сваком од електропривреда, те на тај начин поступало у складу са законима на снази и са циљем да се отклони било каква неизвјесност у вези са доступношћу и поузданошћу снабдијевања електричном енергијом за грађане Дистрикта;
Надаље констатујући да Република Српска и даље наставља свјесно да озбиљно крши Коначну одлуку и одлуке високог представника те на тај начин спрјечава пуно укључење Брчко Дистрикта у јединствено регулисано тржиште електричне енергије Босне и Херцеговине;
Изражавајући жаљење што је наставак озбиљног непридржавања у значајној мјери и без потребе одложио окончање међународне супервизије у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине, насупрот многим неискреним и тенденциозним изјавама званичника Републике Српске да желе да супервизија буде окончана;
Упркос бројним састанцима које сам имао са властима Републике Српске како бих им помогао у проналажењу начина да испуне утврђене законске обавезе према Брчко Дистрикту на начин који би био у складу са Општим оквирним споразумом за мир, одлукама Трибунала, бројним резолуцијама Савјета безбједности Уједињених нација које су издате у складу са поглављем VII Повеље Уједињених нација и упркос бројним апелима међународне заједнице, укључујући и Саопштења за јавност Управног одбора Савјета за имплементацију мира од 19. новембра 2009. године, 25. фебруара 2010. и 30. јуна 2010. године упућеним властима Републике Српске да испуне преостале законске обавезе у вези са електричном енергијом чиме би омогућили супервизору за Брчко да обавијести Трибунал да је Коначна одлука спроведена;
Узимајући у обзир да је Електропривреда Републике Српске од 01. јануара 2010. године наплаћивала вишу цијену електричне енергије у односу на претходну годину и узимајући у обзир да утврђена цијена електричне енергије коју наплаћује Електропривреда Босне и Херцеговине представља додатно повећане цијене за грађане Брчко Дистрикта од 01. јула 2010. године до 31. децембра 2010. године и да Јавно комунално предузеће Брчко Дистрикта финансијски није у стању да апсорбује два велика повећања цијене у току исте године;
Констатујући да је блокадом рада Државне регулаторне комисије за електричну енергију онемогућено утврђивање тарифа за дистрибуцију за Брчко Дистрикт чиме би се ублажила промјена цијене на тај начин што би се она распоредила на цијелу годину;
Надаље констатујући да грађани Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине не би требало да сносе посљедице због горепоменутог озбиљног непридржавања од стране Републике Српске;
Изражавајући похвале због спремности Јавног комуналног предузећа Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине да сноси дио трошкова који су настали због повећања цијене електричне енергије како би се што је више могуће скинуо терет са корисника услуга Јавног комуналног предузећа Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине;
Изражавајући ријешеност да путем субвенције у највећој могућој мјери умањим директне посљедице неодговорности власти према институцијама и грађанима Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине;
Задржавајући право и овлаштење супервизора у складу са ставом 43 Коначне одлуке и ставом 9 Анекса Коначне одлуке да наложим ентитетима да надокнаде било какав мањак у финансијским средствима Дистрикта како би он био финансијски цјеловит, а не кажњен због озбиљног непридржавања од стране Републике Српске;
Такође задржавајући право да у било ком тренутку ревидирам овај налог супервизора како бих измијенио износе из изреке овог налога или га на неки други начин измијенио или укинуо;
Након што сам стога одлучио да путем налога супервизора субвенционишем повећање трошкова електричне енергије за период од 01. јула до 31. децембра 2010. године налажући да се обезбиједе средства која су на располагању Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине;
Овим путем налажем сљедеће:
1. Износ од 2.500.000,00 КМ од средстава расподијељених Брчко Дистрикту по основу Закона о расподјели, намјени и кориштењу финансијских средстава добијених према Анексу Ц Споразума о питањима сукцесије (Службени гласник Босне и Херцеговине бр. 76/09), биће обезбијеђен као субвенција. У року од 30 дана од дана издавања овог налога, овај износ биће пребачен Јавном комуналном предузећу Брчко Дистрикта за набавку електричне енергије у периоду од 01. јула 2010. године до 31. децембра 2010. године.
2. Јавно комунално предузеће Брчко Дистрикта обезбиједиће 600.000,00 КМ као свој удио у субвенционисању повећања цијене електричне енергије у периоду од 01. јула 2010. године до 31. децембра 2010. године
3. Корисници услуга Јавног комуналног предузећа Брчко Дистрикта сносиће преостале трошкове повећања цијене.
4. Све док Државна регулаторна комисија за електричну енергију не одобри дистрибутивне трошкове за Јавно комунално предузеће Брчко Дистрикта у складу са Законом о пријеносу, регулатору и оператору система у Босни и Херцеговини, те трошкове обрачунаваће Јавно комунално предузеће Брчко Дистрикта на основу објективних критеријума, а које ће одобрити Управни одбор Јавног комуналног предузећа Брчко Дистрикта.
5. Овај налог супервизора ступа на снагу одмах и биће без одлагања објављен у Службеном гласнику Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине.
6. Сви јавни званичници, јавни службеници и намјештеници у Брчко Дистрикту предузеће све неопходне мјере како би овај налог био у потпуности спроведен.
7. Како би се отклонила било каква недоумица, одредбе овог налога имају већу правну снагу у односу на све законе и правне акте који нису у складу са њим, у оној мјери у којој је то потребно како би овај налог био у потпуности спроведен. Овај налог супервизора објавиће се на енглеском језику и службеним језицима Босне и Херцеговине. У случају неусклађености, верзија на енглеском језику мјеродавна је за све намјене.

др Рафи Грегоријан
супервизор за Брчко Дистрикт
први замјеник високог представника

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije