Nalog supervizora kojim se određenim privatnim agencijama za obezbjeđenje zabranjuje rad u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine

U skladu sa ovlaštenjima koja su mi data stavovima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke za Brčko od 05. marta 1999. godine koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske linije razgraničenja u oblasti Brčkog („Tribunal za Brčko”);
Nadalje u skladu sa ovlaštenjima supervizora koja su mu data stavom 24 Dopunske odluke Tribunala za Brčko od 15. marta 1998. godine u kome se u relevantnom dijelu kaže da „supervizor … u oblasti Brčko ima ovlaštenja jednaka onim koja su, prema Bonskoj konferenciji od decembra 1997. godine, data visokom predstavniku…”;
Imajući u vidu relevantne odredbe stavova 40, 41 i 42 Konačne odluke za Brčko od 05. marta 1999. godine koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske linije razgraničenja u oblasti Brčkog kao i člana 7 Statuta Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine;
Podsjećajući da je na sastanku održanom 26. marta 2009. godine Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira „osudio aktivnosti i izjave aktera u BiH koje predstavljaju prijetnju osoblju OHR-a, osporavaju autoritet visokog predstavnika i Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira, te se prezrivo odnose prema obavezama strana u skladu sa Aneksom 10 Općeg okvirnog sporazuma za mir i odlukama visokog predstavnika. Ove vrste aktivnosti izraz su otvorenog nepoštovanja osnovnih principa Općeg okvirnog sporazuma za mir, direktno utiču na političku situaciju, neprihvatljive su i moraju prestati”; i da
Bez obzira na gorepomenutu deklaraciju, nepobitne informacije od međunarodnih obavještajnih izvora koje su predočene supervizoru upućuju na to da Alpha Security d.o.o. Banjaluka („AlphaSecurity”), privatna agencija za obavljanje poslova obezbjeđenja čije se sjedište nalazi na području Banjaluke, sprovodi neprijateljsku ličnu i tehničku prismotru i istrage protiv osoblja OHR-a i Ureda za implementaciju Konačne odluke za Brčko, kao i prvog zamjenika visokog predstavnika i supervizora za Brčko Distrikt i da takva prismotra i istrage spadaju u kategoriju nezakonitih obavještajnih i kontraobavještajnih aktivnosti;
Izražavajući zabrinutost zbog toga što su mnoge osobe koje su zaposlene u Alpha Security-ju i koje vode tu agenciju nekada bile pripadnici 410. vojno-obavještajnog centra bivše Vojske Republike Srpske, jedinice koja je 2003. godine bila predmet akcije Stabilizacijskih snaga predvođenih NATO-om i koju je tadašnji predsjednik Republike Srpske rasformirao zbog informacija do kojih se došlo u vezi sa nezakonitim radom te jedinice, što je uključivalo zaštitu lica koja je Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju optužio za ratne zločine, kao i zbog špijunaže protiv međunarodne zajednice i domaćih političara i zbog toga što se u suštini Alpha Security može u velikoj mjeri smatrati obnovljenim 410. vojno-obavještajnim centrom;
Ističući da takva aktivnost Alpha Security-ja očigledno i u potpunosti predstavlja kršenje Općeg okvirnog sporazuma za mir, naročito njegovog Aneksa 10, koje ne može biti tolerisano, kao i kršenje Odluke od 14. februara 1997. godine, Dopunske odluke od 15. marta 1998. godine i Konačne odluke od 05. marta 1999. godine koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske linije razgraničenja u oblasti Brčkog;
Nadalje imajući u vidu da gorepomenute nezakonite obavještajne i kontraobavještajne aktivnosti takođe predstavljaju očito kršenje Zakona o agencijama za obezbjeđenje lica i imovine i privatnoj detektivskoj djelatnosti Brčko Distrikta koji je objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine br. 27/04, 15/05 i 37/05 („Zakon o agencijama za obavljanje poslova obezbjeđenja”), u kome se u članu 3 navodi da je „agencijama koje imaju odobrenje za obavljanje poslova obezbjeđenja lica i imovine i/ili detektivskih poslova predviđenih ovim zakonom, zabranjeno obavljanje tih poslova za odbrambene, bezbjednosne, obavještajne i kontraobavještajne službe”;
Imajući u vidu da Alpha Security nije upisana ni u Sudu Brčko Distrikta ni u Policiji Brčko Distrikta za obavljanje bilo kojih poslova koji su opisani u Zakonu o agencijama za obavljanje poslova obezbjeđenja;
Nadalje imajući u vidu da je Centurion d.o.o. iz Bijeljine („Centurion Security”), firma koja je upisana u Osnovnom sudu Brčko Distrikta i posjeduje odobrenje koje je izdala Policija Brčko Distrikta za obavljanje poslova koji su dopušteni u skladu sa Zakonom o agencijama za obavljanje poslova obezbjeđenja, povezana sa Alpha Security-jem, što predstavlja razlog za postojanje bojazni u pogledu djelovanja Centurion Security-ja u Brčko Distriktu;
Imajući još u vidu da su Security Wolf sa Pala („Wolf Security”) i Mega Security iz Doboja („Mega Security”) takođe povezane sa Alpha Security-jem i da te veze predstavljaju razlog za postojanje bojazni u pogledu djelovanja bilo kog od ta dva preduzeća u Brčko Distriktu kao opunomoćenika ili produžene ruke Alpha Security-ja;
Izražavajući riješenost da takve neprijateljske, opasne i nezakonite aktivnosti moraju odmah prestati i da daljnje postojanje i širenje neposredne opasnosti koju Alpha Security predstavlja po Opći okvirni sporazum za mir, OHR i osoblje Ureda za sprovođenje Konačne odluke za Brčko, kao i za vladavinu prava u Brčko Distriktu mora na svaki način biti onemogućeno;
Stoga nalažem sljedeće:
1. Alpha Security-ju d.o.o. Banjaluka i svom njenom osoblju koje radi na poslovima obezbjeđenja, ostalim zaposlenima i/ili drugim fizičkim ili pravnim licima koja su zaposlena ili koja su na drugi način u ugovornom odnosu sa Alpha Security-jem se ovim putem na period od pet (5) godina zabranjuje obavljanje bilo kakvih poslova koji imaju veze sa obezbjeđenjem u Brčko Distriktu, uključujući ali ne ograničavajući se na sve one poslove koji su obuhvaćeni Zakonom o agencijama za obavljanje poslova obezbjeđenja. Ova zabrana se takođe odnosi na svaku firmu koja nastane ili proistekne iz Alpha Security-ja, između ostalog promjenom imena ili promjenom upisa zvaničnih vlasnika ili mjesta upisa vlasništva.
2. Security Wolf-u sa Pala, čiji je upisani vlasnik Cemeks d.o.o. iz Rogatice, koja je upisana u Osnovnom sudu u Sokocu, svom njenom osoblju koje radi na poslovima obezbjeđenja, ostalim zaposlenima i/ili drugim fizičkim ili pravnim licima koja su zaposlena ili koja su na drugi način u ugovornom odnosu sa Security Wolf-om se ovim putem na period od pet (5) godina zabranjuje obavljanje bilo kakvih poslova koji imaju veze sa obezbjeđenjem u Brčko Distriktu, uključujući, ali ne ograničavajući se na sve one poslove koji su obuhvaćeni Zakonom o agencijama za obavljanje poslova obezbjeđenja. Ova zabrana se takođe odnosi na svaku firmu koja nastane ili proistekne iz Security Wolf-a, između ostalog promjenom imena ili promjenom upisa zvaničnih vlasnika ili mjestom upisa vlasništva.
3. Mega Security-ju d.o.o. iz Doboja i svom njenom osoblju koje radi na poslovima obezbjeđenja, ostalim zaposlenima i/ili drugim fizičkim ili pravnim licima koja su zaposlena ili koja su na drugi način u ugovornom odnosu sa Mega Security-jem se ovim putem na period od pet (5) godina zabranjuje obavljanje bilo kakvih poslova koji imaju veze sa obezbjeđenjem u Brčko Distriktu, uključujući ali ne ograničavajući se na sve one poslove koji su obuhvaćeni Zakonom o agencijama za obavljanje poslova obezbjeđenja. Ova zabrana se takođe odnosi na svaku firmu koja nastane ili proistekne iz Mega Security-ja, između ostalog promjenom imena ili promjenom upisa zvaničnih vlasnika ili mjestom upisa vlasništva.
4. Centurion-u d.o.o iz Bijeljine se na period od pet (5) godina zabranjuje da proširuje postojeće ugovore ili sklapa bilo koje dodatne ugovore ili da na drugi način obavlja dodatne poslove u Brčko Distiktu osim onih koje već obavlja u skladu sa ugovorom koji je na snazi zaključno sa 08. junom 2009. godine. Ova zabrana se takođe odnosi na svaku firmu koja nastane ili proistekne iz Centurion-a d.o.o., između ostalog promjenom imena ili promjenom upisa zvaničnih vlasnika ili mjestom upisa vlasništva.
5. Policija Brčko Distrikta će preduzimati česte i nasumične inspekcije i kontrole prostorija Centuriona d.o.o i osoblja u Brčkom kako bi bilo zadovoljeno to da se odredbe gorepomenutog stava 4 poštuju.
6. Ovaj nalog supervizora stupa na snagu odmah i biće bez odlaganja objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta.
7. Svi javni zvaničnici u Distriktu će preduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurali njegovo sprovođenje.
8. Ovaj nalog supervizora objavljuje se na engleskom i službenim jezicima Bosne i Hercegovine. U slučaju nedosljednosti, verzija na engleskom jeziku je mjerodavna za sve namjene.

dr Raffi Gregorian
supervizor za Brčko Distrikt
prvi zamjenik visokog predstavnika

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije