Налог супервизора којим се привремено обустављају исплате плата и накнада посланицима у Скупштини Брчко Дистрикта

У складу са овлаштењима која су ми дата ставовима 8, 10, 11, 13, 36 и 37 Коначне одлуке од 05. марта 1999. године коју је донио Арбитражни трибунал за спор око међуентитетске линије разграничења на подручју Брчког („Трибунал за Брчко”);
Посебно имајући у виду овлаштења дата супервизору ставом 24 Допунске одлуке Трибунала за Брчко од 15. марта 1998. године у чијем релевантном дијелу се наводи да „супервизор … има овлаштења једнака оним која су, према Бонској конференцији од децембра 1997. године, дата високом представнику, укључујући право да смијени било које званично лице које, по мишљењу супервизора, неадектавно сарађује са његовим напорима да обезбиједи поштовање Дејтонског споразума, учврсти демократске установе у области и ревитализује локалну привреду”; и имајући у виду став XI.2 закључака Бонске конференције о имплементирању мира која је одржана 09. и 10. децембра 1997. године у којој се наводи да високи представник (а тиме, у складу са ставом 24 Допунске одлуке, и супервизор) може издавати „обавезујуће одлуке, када он сматра за неопходно … [које] могу укључивати активности против особа које обављају јавну службу”;
Надаље у складу са ставовима 13 и 67 Коначне одлуке, којима се прописује да ће надлежност Арбитражног трибунала постојати све док „супервизор, уз одобрење високог представника, не обавијести Трибунал (…) да те институције (Брчко Дистрикта) функционишу ефикасно и по свему судећи трајно”;
Подсјећајући да су избори за Скупштину Брчко Дистрикта одржани 05. октобра 2008. године и да су на тим изборима посланици добили мандат да у прихватљивом временском року конституишу нову Скупштину како би изабрали предсједника Скупштине, замјеника предсједника Скупштине и градоначелника те тиме створили услове да буде формирана нова Влада која би служила интересима Дистрикта и његових становника;
Подсјећајући да након што су избори одржани више политичких странака је тражило помоћ од мог особља и мене како бисмо олакшали разговоре између политичких странака да би у складу са Коначном одлуком и Статутом Брчко Дистрикта могла да буде формирана одржива и законита владајућа коалиција која подржава Дистрикт;
Надаље подсјећајући да ме је непостојање напретка у формирању нове владајуће коалиције већ једном приморало да интервенишем путем мојих налога супервизора од 23. децембра 2008. године и 31. децембра 2008. године којима је омогућено привремено финансирање институција Дистрикта и обезбијеђено неопходно финансирање социјалних давања и судских пресуда;
Изражавајући разочарање због тога што је, упркос унапријед датим увјеравањима свих политичких странака да ће формирати „концентрациону владу” састављену од свих политичких странака заступљених у Скупштини, што би било једино изводљиво и одрживо рјешење, конститутивна сједница Скупштине два пута сазивана и прекидана уз кршење Пословника о раду Скупштине, а да није постигнут договор у вези са кандидатима за позиције предсједника Скупштине, замјеника предсједника Скупштине и градоначелника;
Изражавајући забринутост због тога што се сваким даном без нове власти и буџета наноси додатна штета Дистрикту и повјерењу становника у његове институције, укључујући и негативан утицај на животе и егзистенцију хиљада људи, док за то вријеме Влада у техничком мандату и даље ради без парламентарне контроле;
Имајући на уму да господин Мирсад Ђапо, који је прихватио мандат посланика у Скупштини и који обавља дужност градоначелника у техничком мандату, сноси подједнаку одговорност као и остали посланици, али да за сада прима плату у својству градоначелника;
Изражавајући ријешеност да не прихватим да посланици Скупштине Дистрикта избјегавају своју одговорност и крше основне прописе из Пословника о раду Скупштине Брчко Дистрикта подривајући тиме институције Дистрикта те на тај начин доводећи у опасност испуњење Коначне одлуке;
Након што сам стога одлучио да је неопходно посланике у Скупштини Брчко Дистрикта сматрати одговорнима што нису одлучно поступали:

Овим путем налажем сљедеће:
1. Исплате плата и накнада за рад посланика у Скупштини Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине које се исплаћују из буџета Брчко Дистрикта одмах се обустављају све док не буду именовани предсједник Скупштине, замјеник предсједника Скупштине и градоначелник у складу са Статутом Брчко Дистрикта и Пословником о раду Скупштине Брчко Дистрикта. Ова обустава исплата се не односи на редовне уплате доприноса за пензионо и здравствено осигурање, пореза и накнада за материјалне трошкове који су настали као резултат обављања њихових дужности, а који се плаћају из скупштинских финансијских средстава за материјалне трошкове.
2. Исплата плате градоначелнику Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине која се исплаћује из буџета Брчко Дистрикта одмах се обуставља све док не буду именовани предсједник Скупштине, замјеник предсједника Скупштине и градоначелник у складу са Статутом Брчко Дистрикта и Пословником о раду Скупштине Брчко Дистрикта. Ова обустава исплате се не односи на редовне уплате доприноса за пензионо и здравствено осигурање, порезе и накнаде за материјалне трошкове који су настали као резултат обављања дужности градоначелника, а који се плаћају из финансијских средстава за материјалне трошкове.
3. Дирекција за финансије Брчко Дистрикта ће одмах обуставити све исплате плата и накнада у складу са ставовима 1 и 2 овог налога, укључујући и плате и накнаде за јануар 2009. године.
4. Без обзира на обуставу исплате плата наложену ставом 1 овог налога, посланици ће наставити да ревносно извршавају све своје дужности које имају као чланови Скупштине Брчко Дистрикта. Уколико било који посланик Скупштине Брчко Дистрикта на било који начин прекрши своје сталне обавезе из овог става, посланик који предсједава Скупштином Брчко Дистрикта ће ме о томе обавијестити писменим путем након чега могу бити предузете даљње мјере.
5. Сви јавни званичници, државни службеници и намјештеници у Брчко Дистрикту предузеће све неопходне мјере како би осигурали да овај налог буде у потпуности спроведен.
6. Овај налог ступа на снагу одмах без даљњих процедуралних радњи.
7. Како би се отклониле било какве недоумице, одредбе овог налога имају већу правну снагу у односу на све законе и правне акте који нису у складу са овим налогом, у мјери у којој је то потребно да би овај налог био у потпуности спроведен.
8. Овај налог супервизора објављује се без одлагања у Службеном гласнику Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине.
9. Овај налог супервизора објављује се на енглеском језику и службеним језицима Босне и Херцеговине. У случају било каквенеусклађености, верзија на енглеском језику је мјеродавна за све намјене.

др Рафи Грегоријан
супервизор за Брчко Дистрикт
в.д. високог представника

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije