Nalog supervizora kojim se privremeno obustavljaju isplate plata i naknada poslanicima u Skupštini Brčko Distrikta

U skladu sa ovlaštenjima koja su mi data stavovima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke od 05. marta 1999. godine koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske linije razgraničenja na području Brčkog („Tribunal za Brčko”);
Posebno imajući u vidu ovlaštenja data supervizoru stavom 24 Dopunske odluke Tribunala za Brčko od 15. marta 1998. godine u čijem relevantnom dijelu se navodi da „supervizor … ima ovlaštenja jednaka onim koja su, prema Bonskoj konferenciji od decembra 1997. godine, data visokom predstavniku, uključujući pravo da smijeni bilo koje zvanično lice koje, po mišljenju supervizora, neadektavno sarađuje sa njegovim naporima da obezbijedi poštovanje Daytonskog sporazuma, učvrsti demokratske ustanove u oblasti i revitalizuje lokalnu privredu”; i imajući u vidu stav XI.2 zaključaka Bonske konferencije o implementiranju mira koja je održana 09. i 10. decembra 1997. godine u kojoj se navodi da visoki predstavnik (a time, u skladu sa stavom 24 Dopunske odluke, i supervizor) može izdavati „obavezujuće odluke, kada on smatra za neophodno … [koje] mogu uključivati aktivnosti protiv osoba koje obavljaju javnu službu”;
Nadalje u skladu sa stavovima 13 i 67 Konačne odluke, kojima se propisuje da će nadležnost Arbitražnog tribunala postojati sve dok „supervizor, uz odobrenje visokog predstavnika, ne obavijesti Tribunal (…) da te institucije (Brčko Distrikta) funkcionišu efikasno i po svemu sudeći trajno”;
Podsjećajući da su izbori za Skupštinu Brčko Distrikta održani 05. oktobra 2008. godine i da su na tim izborima poslanici dobili mandat da u prihvatljivom vremenskom roku konstituišu novu Skupštinu kako bi izabrali predsjednika Skupštine, zamjenika predsjednika Skupštine i gradonačelnika, te time stvorili uslove da bude formirana nova Vlada koja bi služila interesima Distrikta i njegovih stanovnika;
Podsjećajući da nakon što su izbori održani više političkih stranaka je tražilo pomoć od mog osoblja i mene kako bismo olakšali razgovore između političkih stranaka da bi u skladu sa Konačnom odlukom i Statutom Brčko Distrikta mogla da bude formirana održiva i zakonita vladajuća koalicija koja podržava Distrikt;
Nadalje podsjećajući da me je nepostojanje napretka u formiranju nove vladajuće koalicije već jednom primoralo da intervenišem putem mojih naloga supervizora od 23. decembra 2008. godine i 31. decembra 2008. godine kojima je omogućeno privremeno finansiranje institucija Distrikta i obezbijeđeno neophodno finansiranje socijalnih davanja i sudskih presuda;
Izražavajući razočaranje zbog toga što je, uprkos unaprijed datim uvjeravanjima svih političkih stranaka da će formirati “koncentracionu vladu” sastavljenu od svih političkih stranaka zastupljenih u Skupštini, što bi bilo jedino izvodljivo i održivo rješenje, konstitutivna sjednica Skupštine dva puta sazivana i prekidana uz kršenje Poslovnika o radu Skupštine, a da nije postignut dogovor u vezi sa kandidatima za pozicije predsjednika Skupštine, zamjenika predsjednika Skupštine i gradonačelnika;
Izražavajući zabrinutost zbog toga što se svakim danom bez nove vlasti i budžeta nanosi dodatna šteta Distriktu i povjerenju stanovnika u njegove institucije, uključujući i negativan uticaj na živote i egzistenciju hiljada ljudi, dok za to vrijeme Vlada u tehničkom mandatu i dalje radi bez parlamentarne kontrole;
Imajući na umu da gospodin Mirsad Đapo, koji je prihvatio mandat poslanika u Skupštini i koji obavlja dužnost gradonačelnika u tehničkom mandatu, snosi podjednaku odgovornost kao i ostali poslanici, ali da za sada prima platu u svojstvu gradonačelnika;
Izražavajući riješenost da ne prihvatim da poslanici Skupštine Distrikta izbjegavaju svoju odgovornost i krše osnovne propise iz Poslovnika o radu Skupštine Brčko Distrikta podrivajući time institucije Distrikta te na taj način dovodeći u opasnost ispunjenje Konačne odluke;
Nakon što sam stoga odlučio da je neophodno poslanike u Skupštini Brčko Distrikta smatrati odgovornima što nisu odlučno postupali:

Ovim putem nalažem sljedeće:
1. Isplate plata i naknada za rad poslanika u Skupštini Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine koje se isplaćuju iz budžeta Brčko Distrikta odmah se obustavljaju sve dok ne budu imenovani predsjednik Skupštine, zamjenik predsjednika Skupštine i gradonačelnik u skladu sa Statutom Brčko Distrikta i Poslovnikom o radu Skupštine Brčko Distrikta. Ova obustava isplata se ne odnosi na redovne uplate doprinosa za penziono i zdravstveno osiguranje, poreza i naknada za materijalne troškove koji su nastali kao rezultat obavljanja njihovih dužnosti, a koji se plaćaju iz skupštinskih finansijskih sredstava za materijalne troškove.
2. Isplata plate gradonačelniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine koja se isplaćuje iz budžeta Brčko Distrikta odmah se obustavlja sve dok ne budu imenovani predsjednik Skupštine, zamjenik predsjednika Skupštine i gradonačelnik u skladu sa Statutom Brčko Distrikta i Poslovnikom o radu Skupštine Brčko Distrikta. Ova obustava isplate se ne odnosi na redovne uplate doprinosa za penziono i zdravstveno osiguranje, poreze i naknade za materijalne troškove koji su nastali kao rezultat obavljanja dužnosti gradonačelnika, a koji se plaćaju iz finansijskih sredstava za materijalne troškove.
3. Direkcija za finansije Brčko Distrikta će odmah obustaviti sve isplate plata i naknada u skladu sa stavovima 1 i 2 ovog naloga, uključujući i plate i naknade za januar 2009. godine.
4. Bez obzira na obustavu isplate plata naloženu stavom 1 ovog naloga, poslanici će nastaviti da revnosno izvršavaju sve svoje dužnosti koje imaju kao članovi Skupštine Brčko Distrikta. Ukoliko bilo koji poslanik Skupštine Brčko Distrikta na bilo koji način prekrši svoje stalne obaveze iz ovog stava, poslanik koji predsjedava Skupštinom Brčko Distrikta će me o tome obavijestiti pismenim putem nakon čega mogu biti preduzete daljnje mjere.
5. Svi javni zvaničnici, državni službenici i namještenici u Brčko Distriktu preduzeće sve neophodne mjere kako bi osigurali da ovaj nalog bude u potpunosti sproveden.
6. Ovaj nalog stupa na snagu odmah bez daljnjih proceduralnih radnji.
7. Kako bi se otklonile bilo kakve nedoumice, odredbe ovog naloga imaju veću pravnu snagu u odnosu na sve zakone i pravne akte koji nisu u skladu sa ovim nalogom, u mjeri u kojoj je to potrebno da bi ovaj nalog bio u potpunosti sproveden.
8. Ovaj nalog supervizora objavljuje se bez odlaganja u Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.
9. Ovaj nalog supervizora objavljuje se na engleskom jeziku i službenim jezicima Bosne i Hercegovine. U slučaju bilo kakve neusklađenosti, verzija na engleskom jeziku je mjerodavna za sve namjene.

dr Raffi Gregorian
supervizor za Brčko Distrikt
v.d. visokog predstavnika

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije