АНЕКС ЗАКОН О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О ПОСЛАНИЦИМА СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Члан 1.

У Закону о посланицима Скупштине Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (Службени гласник Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине број: 29/04, 19/07, 2/08 и 17/08), у члану 15, став (2) мијења се и гласи:
”(2) Прелазна новчана накнада ће бити једнаког износа као новчана накнада из члана 13 ставови 2, 3 и 4 овог закона.”

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije