ANEKS ZAKON O IZMJENI ZAKONA O POSLANICIMA SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.
U Zakonu o poslanicima Skupštine Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine broj: 29/04, 19/07, 2/08 i 17/08), u članu 15, stav (2) mijenja se i glasi:
”(2) Prelazna novčana naknada će biti jednakog iznosa kao novčana naknada iz člana 13 stavovi 2, 3 i 4 ovog zakona.”

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije