Pismo br. 9

Pismo za gđu Jovanović

OHR
Office of the
High Representative
Musala bb, 76100 Brčko
Tel: ++387 49 240 300
Fax: ++387 49 217 560

30. juli 2010. godine

gospođa Desanka Jovanović
Bulevar mira 20
Brčko Distrikt BiH
Bosna i Hercegovina

 

Poštovana gđo Jovanović,

Nalogom supervizora od 23. marta 2007. godine (“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH”, broj. 10/06), razriješeni ste sa dužnosti predsjednika  Apelacione komisije Vlade Distrikta.

Nakon što sam pomno i detaljno razmotrio Vaš predmet, kao i Vaše postupanje nakon razrješenja sa dužnosti, odlučio sam  da je izrečena zabrana na obavljanje dužnosti u bilo kojoj javnoj instituciji dovoljno dugo trajala u odnosu na izvorne razloge Vašeg razrješenja. Stoga sam odlučio da djelimično poništim dio operativnog stava 11 Naloga supervizora od 23. marta 2007. godine koji glasi: ”Gospođa Jovanović neće obavljati nikakvu dužnost u bilo kojoj javnoj instituciji Distrikta u periodu od pet (5) godina od dana donošenja ovog Naloga supervizora, bilo da je ta dužnost zvanična ili nezvanična, izborna, dužnost na koju se imenuje ili neka druga dužnost po bilo kom drugom osnovu.

Ovo djelimično poništenje ni na koji način se ne može smatrati davanjem prava u vezi sa vraćanjem na prethodno radno mjesto, platom ili naknadom koji pripadaju Vašem  prethodnom  radnom mjestu niti na bilo koji način osporava druge dijelove Naloga supervizora od 23. marta 2007. godine.

Ovo pismo ima pravno dejstvo dopune Naloga supervizora od 23. marta 2007. godine. Ovim nalažem da isto bez odlaganja bude objavljeno u Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

 

S poštovanjem,

dr Raffi Gregorian
supervizor za Brčko Distrikt
prvi zamjenik visokog predstavnika

Dostavljeno:

dr Draganu Pajiću
gradonačelniku Brčko  Distrikta BiH
zgrada Vlade
Bulevar mira 1
Brčko Distrikt BiH
Bosna i Hercegovina

gospodinu Anti Domiću
dogradonačelniku Brčko Distrikta
zgrada Vlade
Bulevar mira 1
Brčko Distrikt BiH
Bosna i Hercegovina

gospodinu Mirsadu Đapi
predsjedniku Skupštine Brčko Distrikta
Dom kulture
Mladena Maglova 1
Brčko Distrikt BiH
Bosna i Hercegovina

gospodinu Ivanu Krndelju
dopredsjedniku Skupštine Brčko Distrikta
Dom kulture
Mladena Maglova 1
Brčko Distrikt BiH
Bosna i Hercegovina

 

 

 

 

Posted in Pisma s pravnim dejstvom

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije