Pismo br. 7

Pismo za gosp. Šeću Bećića

OHR
Office of the
High Representative
Musala bb, 76100 Brčko
Tel: ++387 49 240 300
Fax: ++387 49 217 560

11. septembar 2008. godine

gdin Šećo Bećić

vršilac dužnosti šefa Stručne službe

Skupštine Brčko Distrikta

Dom kulture

Mladena Maglova

Brčko Distrikt BiH

Bosna i Hercegovinа

Poštovani gospodine Bećiću,

Pregledom mjerodavne verzije na engleskom jeziku mog Naloga supervizora od 13. avgusta 2008. godine “o zaštiti slobode vjeroispovjesti u vezi sa održavanjem nastave vjeronauke i radnim statusom vjeroučitelja u javnim školama Brčko Distrikta”  došlo se do zaključka da bi neki termini na engleskom jeziku, kada se prevedu na službene jezike Bosne i Hercegovine, mogli biti pogrešno shvaćeni ili možda dovesti do pogrešnih tumačenja namjere i svrhe koje stoje iza izdavanja Naloga supervizora.

Stoga, kako bih osigurao potpunu dosljednost između mjerodavne verzije na engleskom jeziku i njenih prevoda na službene jezike Bosne i Hercegovine, ovim putem ponovo izdajem moj Nalog supervizora.

Ovo pismo ima pravnu snagu naloga supervizora i objaviće se u Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i na engleskom jeziku i na službenim jezicima Bosne i Hercegovine. Ponovo izdata verzija Naloga supervizora od 13. avgusta 2008. godine takođe će biti objavljena u Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, koristeći anekse priložene uz ovo pismo, a datum stupanja na snagu ostaje 13. avgust 2008. godine.

Zbog lakšeg pronalaženja izmjena u mjerodavnoj verziji na engleskom jeziku i rezultirajućih izmjena u verzijama na službenim jezicima Bosne i Hercegovine, propisujem sljedeće izmjene:

-          U preambuli, u stavu (4), riječi: “vjerske grupe” zamjenjuju se riječima: “vjerske zajednice” u odgovarajućim padežima;

-          U preambuli, u stavu (5), riječi: “vjerskih grupa” zamjenjuju se riječima: “vjerskih zajednica”;

-          U preambuli, u stavu (8), riječ: “lideri” zamjenjuje se riječju “predstavnici”, a riječi “vjerske grupe” zamjenjuju se riječima: “vjerske zajednice”;

-          U preambuli, u stavu (22) riječ: “vjerskim” zamjenjuje se riječima: “predstavnicima vjerskih zajednica”;

-          U stavu (4) izreke, riječi: “sveštena lica koja su” se brišu, riječ: “vjeroučitelji mijenja se riječju: “vjerou~itelji”, riječ: “a” mijenja se riječju “koji”, a riječ: “organizacijama” mijenja se riječju: “zajednicama”.

-          U stavu (5) izreke, riječi: “i ne mogu biti članovi školskih odbora” se brišu;

-          U stavu (9), tačka b. izreke, riječi: “školskog dana” zamjenjuju se riječima: “smjene ili nastave za odjeljenje”;

-          U stavu (10) izreke, riječi: “pohađanje nastave” zamjenjuju se riječima: “prijavljivanje za nastavu”, a riječi: “neprisustvovanje nastavi” zamjenjuju se riječima: “neprijavljivanje za nastavu”.

-          U stavu (4) izreke, u verzijama na službenim jezicima Bosne i Hercegovine, riječi: “na honorarnoj osnovi” zamjenjuju se riječima: “na rad s nepunim radnim vremenom”.

S poštovanjem,

dr Raffi Gregorian

supervizor za Brčko

prvi zamjenik visokog predstavnika

Dostavljeno:

gospodinu Mirsadu Đapi

gradonačelniku Brčko Distrikta

zgrada Vlade

Bulevar mira 1

Brčko Distrikt BiH

Bosna i Hercegovina

gospodinu Anti Domiću

zamjeniku gradonačelnika Brčko Distrikta

zgrada Vlade

Bulevar mira 1

Brčko Distrikt BiH

Bosna i Hercegovina

gospodinu Milanu Tomiću

predsjedniku Skupštine Brčko Distrikta

Dom kulture

Mladena Maglova 1

Brčko Distrikt BiH

Bosna i Hercegovina

gospodinu Ivanu Krndelju

zamjeniku predsjednika Skupštine Brčko Distrikta

Dom kulture

Mladena Maglova 1

Brčko Distrikt BiH

Bosna i Hercegovina

gospođi Nadi Majinović

predsjedniku Pravosudne komisije

Brčko Distrikta BiH

Hasana Bećirevića bb

Brčko Distrikt BiH

Bosna i Hercegovina

gospodinu Slobodanu Ristiću

šefu Odjeljenja za obrazovanje

zgrada Vlade

Bulevar mira 1

Brčko Distrikt BiH

Bosna i Hercegovina

gospodinu Siniši Kisiću

koordinatoru

Ured koordinatora Brčko Distrikta

pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine

Trg BiH 1

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Slavku Maksimoviću

proti-stavroforu

Parohija brčanska – Eparhija zvorničko-tuzlanska

Brčko Distrikt BiH

Bosna i Hercegovina

velečasnom Veselku Župariću

Dekanat brčanski –Vrhbosanska nadbiskupija

Josipa Juraja Štrosmajera

Brčko Distrikt BiH

Bosna i Hercegovina

gospodinu Hajrudinu Omeroviću

predsjedniku

Medžlisa Islamske zajednice Brčko

Kučukalića 4

Brčko Distrikt BiH

Bosna i Hercegovina

Nj. E. dr Nikoli Špiriću

predsjedavajućem Vijeća ministara

Bosne i Hercegovine

Trg BiH 1

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Nj. E. gospodinu Miloradu Dodiku

premijeru Republike Srpske

Vuka Karadžića 4

78000 Banja Luka

Bosna i Hercegovina

Nj. E. dr Nedžadu Brankoviću

premijeru Federacije Bosne i Hercegovine

Alipašina 41

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

gospodinu Sredoju Noviću

ministru civilnih poslova

Ministarstvo civilnih poslova

Trg BiH 1

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Njegovom visokom preosveštenstvu

mitropolitu dabrobosanskom Nikolaju

Zelenih beretki 3

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

dr Mustafi Ceriću

Reisu-l-ulemi Islamske zajednice u BiH

Isa-bega Ishakovića 2

71000 Sarajevo

Njegovoj eminenciji, Vinku kardinalu Puljiću

nadbiskupu vrhbosanskom

Kaptol 7

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

gospodinu Jakobu Finciju

predsjedniku Jevrejske zajednice BiH

Hamdije Kreševljakovića 59

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

gospođi Raheli Džidić

izvršnom direktoru

CIVITAS

Hamdije Čemerlića 59

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

gospođi Karmeliti Simić

službeniku za obrazovanje/vršiocu dužnosti šefa tima u Brčkom

OSCE Brčko

Musala bb

Brčko Distrikt BiH

Bosna i Hercegovina

Posted in Pisma s pravnim dejstvom

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije