Писмо бр. 6

Писмо за госп. Ђапу, гђу Мајиновић и госп. Томића

OHR
Office of the
High Representative
Мусала бб, 76100 Брчко
Тел: ++387 49 240 300
Факс: ++387 49 217 560

21. март 2008. године

господин Мирсад Ђапо
градоначелник Брчко Дистрикта
зграда Владе
Булевар мира 1
Брчко Дистрикт БиХ
Босна и Херцеговина

госпођа Нада Мајиновић
предсједник Правосудне комисије
Брчко Дистрикта БиХ
Хасана Бећиревића бб
Брчко Дистрикт БиХ
Босна и Херцеговина

господин Милан Томић
предсједник Скупштине
Скупштина Брчко Дистрикта
Младена Маглова
Брчко Дистрикт БиХ
Босна и Херцеговина

 

Поштована госпођо Мајиновић, поштована господо,

Позивам се на налог супервизора (Налог) од 15. септембра 2006. године којим је као закон Брчко Дистрикта донесен Закон о државној служби у органима управе Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине (Закон) и на моје писмо од 25. септембра 2006. године (Писмо) објављено у Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ бр. 29/06 које има правну снагу измјене и допуне Закона.

У међувремену је Скупштина усвојила Закон о службеницима и намјештеницима у Правосуђу Брчко Дистрикта чиме је испуњен услов утврђен Писмом. Међутим, Закон о службеницима и намјештеницима у Стручној служби још увијек није усвојен без обзира на рок утврђен у Писму. Како бих спријечио било какву правну празнину или нејасноће, овим путем доносим измјену члана 3(3) Закона тако да он гласи:

“Одредбе овог закона се по аналогији примјењују на запослене у правосуђу Дистрикта, Стручној служби Скупштине Дистрикта као и у другим административним службама у органима и институцијама које се финансирају из буџета Дистрикта, уколико посебним законом није другачије прописано.”

Ово писмо има правну снагу измјене и допуне Налога и Закона који је њиме донесен. Требало би да се постарате да ово писмо буде одмах објављено у Службеном гласнику Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине.

С поштовањем,

др Рафи Грегоријан

супервизор за Брчко Дистрикт

први замјеник високог представника

 

Posted in Писма с правним дејством

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije