Писмо бр. 4

Писмо за госп. Ђапу, гђу Мајиновић, госп. Томића и госп. Домића

OHR
Office of the
High Representative
Мусала бб, 76100 Брчко
Тел: ++387 49 240 300
Факс: ++387 49 217 560

20. новембар 2007. године

господин Мирсад Ђапо

градоначелник Брчко Дистрикта БиХ

зграда Владе

Булевар мира 1

Брчко Дистрикт БиХ

Босна и Херцеговина

госпођа Нада Мајиновић

предсједник Правосудне комисије

Брчко Дистрикта БиХ

Хасана Бећиревића бб

Брчко Дистрикт БиХ

Босна и Херцеговина

господин Милан Томић

предсједник Скупштине

Скупштина Брчко Дистрикта

Дом културе

Младена Маглова

Брчко Дистрикт БиХ

Босна и Херцеговина

господин Петар Домић

предсједник Управног одбора

Јавног предузећа Комунално Брчко

банка Hipo-Alpe Adria

Брчко Дистрикт БиХ

Босна и Херцеговина

Поштовани,

Скренута ми је пажња да Закон о јавним предузећима Брчко Дистрикта прописује да само вршилац дужности директора може заступати јавно предузеће у поступку регистрације јавног предузећа код надлежног суда (члан 26 закона).

Тиме се не дозвољава да регистрацију изврши директор у случајевима када је директор већ изабран и именован.

Стога, овим мијењам члан 26 Закона о јавним предузећима у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине (“Службени гласник Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине” бр.: 15/06) и Закон о измјенама и допунама Закона о јавним предузећима у Брчко Дистрикту БиХ (“Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ” бр. 19/07) на начин да се након става 2 члана 26, додаје нови став који гласи:

“(3) Директор заступа јавно предузеће у поступку регистрације јавног предузећа код надлежног суда уколико је та особа већ именована или од момента именовања те особе.”

Ово писмо има правну снагу измјене Закона о јавним предузећима у Брчко Дистрикту  Босне и Херцеговине. Треба да се побринете да ово писмо буде одмах објављено о Службеном гласнику Брчко Дистрикта Босне и Херзеговине.

С поштовањем,

др Рафи Грегоријан

супервизор за Брчко Дистрикт

први замјеник високог представника

Достављено:

Законодавној комисији

Скупштине Брчко Дистрикта

н/р. господину Пери Гудељевићу, предсједнику

господину Милану Томићу, члану

господину Миленку Симикићу, члану

господину Халилу Љуци, члану

господину Есаду Атићу, члану

госпођи Јелици Видовић

шефу Канцеларије за законодавне активности

Владе Брчко Дистрикта БиХ

зграда Владе

Булевар мира 1

Брчко Дистрикт БиХ

Босна и Херцеговина

Posted in Писма с правним дејством

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije