Pismo br. 4

Pismo za gosp. Đapu, gđu Majinović, gosp. Tomića i gosp. Domića

OHR
Office of the
High Representative
Musala bb, 76100 Brčko
Tel: ++387 49 240 300
Fax: ++387 49 217 560

20. novembar 2007. godine

gospodin Mirsad Đapo

gradonačelnik Brčko Distrikta BiH

zgrada Vlade

Bulevar mira 1

Brčko Distrikt BiH

Bosna i Hercegovina

gospođa Nada Majinović

predsjednik Pravosudne komisije

Brčko Distrikta BiH

Hasana Bećirevića bb

Brčko Distrikt BiH

Bosna i Hercegovina

gospodin Milan Tomić

predsjednik Skupštine

Skupština Brčko Distrikta

Dom kulture

Mladena Maglova

Brčko Distrikt BiH

Bosna i Hercegovina

gospodin Petar Domić

predsjednik Upravnog odbora

Javnog preduzeća Komunalno Brčko

banka Hypo-Alpe Adria

Brčko Distrikt BiH

Bosna i Hercegovina

Poštovani,

Skrenuta mi je pažnja da Zakon o javnim preduzećima Brčko Distrikta propisuje da samo vršilac dužnosti direktora može zastupati javno preduzeće u postupku registracije javnog preduzeća kod nadležnog suda (član 26 zakona).

Time se ne dozvoljava da registraciju izvrši direktor u slučajevima kada je direktor već izabran i imenovan.

Stoga, ovim mijenjam član 26 Zakona o javnim preduzećima u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine” br.: 15/06) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim preduzećima u  Brčko Distriktu BiH (“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH” br. 19/07) na način da se nakon stava 2 člana 26, dodaje novi stav koji glasi:

“(3) Direktor zastupa javno preduzeće u postupku registracije javnog preduzeća kod nadležnog suda ukoliko je ta osoba već imenovana ili od momenta imenovanja te osobe.”

Ovo pismo ima pravnu snagu izmjene Zakona o javnim preduzećima u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine. Treba da se pobrinete da ovo pismo bude odmah objavljeno o Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Herzegovine.

S poštovanjem,

dr Raffi Gregorian

supervizor za Brčko Distrikt

prvi zamjenik visokog predstavnika

Dostavljeno:

Zakonodavnoj komisiji

Skupštine Brčko Distrikta

n/r. gospodinu Peri Gudeljeviću, predsjedniku

gospodinu Milanu Tomiću, članu

gospodinu Milenku Simikiću, članu

gospodinu Halilu Ljuci, članu

gospodinu Esadu Atiću, članu

gospođi Jelici Vidović

šefu Ureda za zakonodavne aktivnosti

Vlade Brčko Distrikta BiH

zgrada Vlade

Bulevar mira 1

Brčko Distrikt BiH

Bosna i Hercegovina

Posted in Pisma s pravnim dejstvom

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije