Pismo br. 3

Pismo gđi Korjenić

OHR
Office of the
High Representative
Musala bb, 76100 Brčko
Tel: ++387 49 240 300
Fax: ++387 49 217 560

22. avgust 2007. godine

gospođa Ljerka Korjenić
Dejtonska ulica 171
Brčko Distrikt BiH
Bosna i Hercegovina
Poštovana gospođo Korjenić,

Obraćam Vam se povodom Vašeg pisma od 11. aprila 2007. godine, kojim ulažete žalbu na odluku o razrješenju sa položaja koju sam donio 23. marta 2007. godine Nalogom supervizora.

U potpunosti sam razmotrio Vašu žalbu i odlučio da donesem pozitivnu odluku.

Operativni stav 12 mog Naloga supervizora od 23. marta 2007. godine se ovime opoziva što stupa na snagu datumom ovog pisma. Ovime nalažem da ćete biti tretirani kao ponovo postavljeni na svoju raniju dužnost, sa koje ste uklonjeni navedenim stavom 12, što stupa na snagu datumom ovog pisma, sa pravom na platu i ostale dohotke koji odgovaraju toj dužnosti što stupa na snagu od današnjeg dana. Nećete ostvariti pravo na platu ili dohotke za period od 23. marta 2007. godine i datuma ovog pisma, ali taj jaz ne smije ograničiti Vaše pravo na penzione i zdravstvene naknade, koje će se obračunavati kao da ste stalno bili zaposleni tokom ovog perioda.

Ovo pismo ima pravnu snagu kao amandman na moj Nalog supervizora od 23. marta 2007. godine, i ovim nalažem da se bez odlaganja objavi u Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

S poštovanjem,

dr Raffi Gregorian

supervizor Brčko Distrikta

prvi zamjenik visokog predstavnika

Dostavljeno:

gospodinu Mirsadu Đapi
gradonačelniku Brčko Distrikta BiH
zgrada Vlade
Bulevar mira 1
Brčko Distrikt BiH
Bosna i Hercegovina

doktoru Anti Domiću
zamjeniku gradonačelnika Brčko Distrikta
zgrada Vlade
Bulevar mira 1
Brčko Distrikt BiH
Bosna i Hercegovina

gospodinu Milanu Tomiću
predsjedniku Skupštine Brčko Distrikta
Dom kulture
Mladena Maglova 1
Brčko Distrikt BiH
Bosna i Hercegovina

gospodinu Ivanu Krndelju
potpredsjedniku Skupštine Brčko Distrikta
Mladena Maglova 1
Brčko Distrikt BiH
Bosna i Hercegovina

gospodinu Mati Lučiću
direktor
Direkcija za finansije Brčko Distrikta BiH
Miroslava Krleže 1
Brčko Distrikt BiH
Bosna i Hercegovina

gospođi Nataši Zorić-Đudurović
šef Odjela za prostorno planiranje i imovinska pitanja
zgrada Vlade
Bulevar mira br. 1
Brčko Distrikt BiH
Bosna i Hercegovina

gospođi Anici Radić – Savić
šef Odjela administrativne podrške
zgrada Vlade
Bulevar mira br.1
Brčko Distrikt BiH
Bosna i Hercegovina

gospođi Tatjani Mitrović
šef Pododjela za ljudske resurse
Odjeljenje za administrativnu podršku
zgrada Vlade
Bulevar mira br. 1
Brčko Distrikt BiH
Bosna i Hercegovina

Posted in Pisma s pravnim dejstvom

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije