Налог супервизора којим се доноси измјена Закона о посланицима Скупштине Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине

У складу са овлаштењима која су ми дата ставовима 8, 10, 11, 13, 36 и 37 Коначне одлуке од 05. марта 1999. године коју је донио Арбитражни трибунал за спор око међуентитетске линије разграничења на подручју Брчког („Трибунал за Брчко”);
Надаље у складу са ставовима 13 и 67 Коначне одлуке којима се прописује да ће надлежност Арбитражног трибунала наставити да постоји све док „супервизор, уз одобрење високог представника, не обавијести Трибунал (…) да те институције (Брчко Дистрикта) функционишу ефикасно и по свему судећи трајно”;
Изражавајући забринутост због тога што верзија Закона о посланицима Скупштине Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине која је сада на снази садржи технички пропуст у члану 15 (2) којим се предсједнику и потпредсједнику Скупштине не даје право „на додатну новчану надокнаду од 5% мјесечно, уз новчану накнаду, на мјесечну новчану накнаду” које је дато предсједницима скупштинских комисија у члану 13 (5);
Закључивши да је техничким пропустом који је уочен у Закону о посланицима Скупштине Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине ненамјерно настала правна несигурност којом се нарушавају права посланика и принцип једнакости и владавине права у институцијама Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине;
Констатујући да је конститутивна сједница новоизабране Скупштине још увијек у засједању те да још увијек није постигнут политички договор у вези са приједлозима за новог предсједника Скупштине, потпредсједника Скупштине и градоначелника;
Изражавајући увјерење да нема разлога да се одлаже доношење и спровођење законодавног амандмана техничке природе који је неопходан како би се осигурала правна сигурност за све изабране званичнике Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине;
Након што сам се консултовао са одређеним представницима Скупштине Брчко Дистрика о потреби да се измијени Закон о посланицима Скупштине Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, објављен у Службеном гласнику Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, бр. 29/04, 19/07, 2/08 и 17/08;
Стога овим путем налажем сљедеће:
1. Закон о измјени Закона о посланицима Скупштине Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине који је приложен као Анекс овог налога супервизора, овим путем се доноси као закон Брчко Дистрикта.
2. Закон о измјени Закона о посланицима Скупштине Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине донијет ставом 1 овог налога супервизора ступа на снагу даном доношења овог налога супервизора и објављује се без одлагања у Службеном гласнику Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине.
3. Одредбе Закона о измјенама Закона о посланицима Скупштине Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине који је донесен овим налогом, само у овом случају се примјењује на све посланике претходног сазива Скупштине Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине на које се оне односе и исључиво од дана издавања овог Налога.
4. Овај налог супервизора ступа на снагу без даљњих процедуралних радњи. Сви запослени у Стручној служби Скупштине Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине предузеће све неопходне мјере како би осигурали да се овај налог без одлагања спроведе у потпуности.
5. Овај налог супервизора се објављује на енглеском и службеним језицима Босне и Херцеговине. У случају неусклађености, верзија на енглеском језику је мјеродавна за све намјене.
6. Закон о измјени Закона који је приложен као Анекс овог налога супервизора објављује се на службеним језицима Босне и Херцеговине које су мјеродавне за све намјене.

др Рафи Грегоријан
супервизор за Брчко Дистрикт
први замјеник високог представника

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije