Nalog supervizora kojim se donosi izmjena Zakona o poslanicima Skupštine Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

U skladu sa ovlaštenjima koja su mi data stavovima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke od 05. marta 1999. godine koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske linije razgraničenja na području Brčkog („Tribunal za Brčko”);
Nadalje u skladu sa stavovima 13 i 67 Konačne odluke kojima se propisuje da će nadležnost Arbitražnog tribunala nastaviti da postoji sve dok „supervizor, uz odobrenje visokog predstavnika, ne obavijesti Tribunal (…) da te institucije (Brčko Distrikta) funkcionišu efikasno i po svemu sudeći trajno”;
Izražavajući zabrinutost zbog toga što verzija Zakona o poslanicima Skupštine Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine koja je sada na snazi sadrži tehnički propust u članu 15 (2) kojim se predsjedniku i potpredsjedniku Skupštine ne daje pravo „na dodatnu novčanu nadoknadu od 5% mjesečno, uz novčanu naknadu, na mjesečnu novčanu naknadu” koje je dato predsjednicima skupštinskih komisija u članu 13 (5);
Zaključivši da je tehničkim propustom koji je uočen u Zakonu o poslanicima Skupštine Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine nenamjerno nastala pravna nesigurnost kojom se narušavaju prava poslanika i princip jednakosti i vladavine prava u institucijama Brčko Distrika Bosne i Hercegovine;
Konstatujući da je konstitutivna sjednica novoizabrane Skupštine još uvijek u zasjedanju te da još uvijek nije postignut politički dogovor u vezi sa prijedlozima za novog predsjednika Skupštine, potpredsjednika Skupštine i gradonačelnika;
Izražavajući uvjerenje da nema razloga da se odlaže donošenje i sprovođenje zakonodavnog amandmana tehničke prirode koji je neophodan kako bi se osigurala pravna sigurnost za sve izabrane zvaničnike Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine;
Nakon što sam se konsultovao sa određenim predstavnicima Skupštine Brčko Distrika o potrebi da se izmijeni Zakon o poslanicima Skupštine Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine,br. 29/04, 19/07, 2/08 i 17/08;
Stoga ovim putem nalažem sljedeće:
1. Zakon o izmjeni Zakona o poslanicima Skupštine Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine koji je priložen kao Aneks ovog naloga supervizora, ovim putem se donosi kao zakon Brčko Distrikta.
2. Zakon o izmjeni Zakona o poslanicima Skupštine Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine donesen stavom 1 ovog naloga supervizora stupa na snagu danom donošenja ovog naloga supervizora i objavljuje se bez odlaganja u Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.
3. Odredbe Zakona o izmjenama Zakona o poslanicima Skupštine Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine koji je donesen ovim nalogom, samo u ovom slučaju se primjenjuje na sve poslanike prethodnog saziva Skupštine Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine na koje se one odnose i isljučivo od dana izdavanja ovog Naloga.
4. Ovaj nalog supervizora stupa na snagu bez daljnjih proceduralnih radnji. Svi zaposleni u Stručnoj službi Skupštine Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine preduzeće sve neophodne mjere kako bi osigurali da se ovaj nalog bez odlaganja sprovede u potpunosti.
5. Ovaj nalog supervizora se objavljuje na engleskom i službenim jezicima Bosne i Hercegovine. U slučaju neusklađenosti, verzija na engleskom jeziku je mjerodavna za sve namjene.
6. Zakon o izmjeni Zakona koji je priložen kao Aneks ovog naloga supervizora objavljuje se na službenim jezicima Bosne i Hercegovine koje su mjerodavne za sve namjene.

dr Raffi Gregorian
supervizor za Brčko Distrikt
prvi zamjenik visokog predstavnika

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije