Анекс Налога супервизора од 23. децембра 2008. године о привременом финансирању институција Брчко Дистрикта за период од 1. јануара до 31. марта 2009. године

Табеларни приказ финансијских средстава
расподијељених одјељењима и институцијама Брчко Дистрикта

Организациони код Одјељења и институције Износ у КМ
10 Одјељење за стручне и административне послове 810.297,78
12 Одјељење за јавни регистар 713.935,51
13 Одјељење за здравство 6.082.947,31
14 Одјељење за пољопривреду, шумарство и водопривреду 851.070,66
16 Одјељење за јавне послове 356.040,57
17 Одјељење за образовање 6.697.730,94
18 Одјељење за комуналне послове 336.176,62
19 Скупштина Дистрикта 906.876,61
21 Полиција Дистрикта 1.907.350,79
22 Правосуђе Дистрикта 1.541.913,73
29 Одјељење за расељена лица, избјеглице и стамбена питања 437.512,49
33 Одјељење јавну безбједност 1.029.810,78
34 Одјељење за просторно планирање и имовинско-правне послове 300.463,52
35 Одјељење за привредни развој, спорт и културу 933.982,28
37 Дирекција за финансије 800.078,25
38 Комисија за хартије од вриједности 75.423,91
39 Канцеларија за управљање јавном имовином 284.833,40
40 Канцеларија градоначелника 1.342.849,36
41 Канцеларија координатора у Савјету министара 49.870,97
УКУПАН ИЗНОС ТЕКУЋИХ ИЗДАТАКА 25.459.165,48
25 Текуће резерве 1.275.599,01
УКУПНО 26.734.764,49

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije