Aneks Naloga supervizora od 23. decembra 2008. godine o privremenom finansiranju institucija Brčko Distrikta za period od 1. januara do 31. marta 2009. godine

Tabelarni prikaz finansijskih sredstava
raspodijeljenih odjeljenjima i institucijama Brčko Distrikta

Organizacioni kod Odjeljenja i institucije Iznos u KM
10 Odjeljenje za stručne i administrativne poslove 810.297,78
12 Odjeljenje za javni registar 713.935,51
13 Odjeljenje za zdravstvo 6.082.947,31
14 Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu 851.070,66
16 Odjeljenje za javne poslove 356.040,57
17 Odjeljenje za obrazovanje 6.697.730,94
18 Odjeljenje za komunalne poslove 336.176,62
19 Skupština Distrikta 906.876,61
21 Policija Distrikta 1.907.350,79
22 Pravosuđe Distrikta 1.541.913,73
29 Odjeljenje za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja 437.512,49
33 Odjeljenje javnu sigurnost 1.029.810,78
34 Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove 300.463,52
35 Odjeljenje za privredni razvoj, sport i kulturu 933.982,28
37 Direkcija za finansije 800.078,25
38 Komisija za hartije od vrijednosti 75.423,91
39 Ured za upravljanje javnom imovinom 284.833,40
40 Ured gradonačelnika 1.342.849,36
41 Ured koordinatora u Vijeću ministara 49.870,97
UKUPAN IZNOS TEKUĆIH IZDATAKA 25.459.165,48
25 Tekuće rezerve 1.275.599,01
UKUPNO 26.734.764,49

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije