ANEKS ZAKON O IZMJENI ZAKONA O DRŽAVNOJ SLUŽBI U ORGANIMA UPRAVE BRČKO DISTRIKTA BiH

Član 1
U Zakonu o državnoj službi u organima uprave Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj 28/06, 29/06, 19/07 i 02/08) u članu 104, stavu (1), tačka a) mijenja se i glasi:
“a) protiv njega donesena naredba o sprovođenju istrage za krivično djelo počinjeno u vršenju službene dužnosti ili druge odgovorne dužnosti.”

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije