Налог супервизора којим се доносе измјене Закона о државној служби у органима управе Брчко Дистрикта БиХ

У складу са овлаштењима која су ми дата ставовима 8, 10, 11, 13, 36 и 37 Коначне одлуке од 05. марта 1999. године коју је донио Арбитражни трибунал за спор око међуентитетске линије разграничења на подручју Брчког („Трибунал за Брчко”);
Надаље у складу са ставовима 13 и 67 Коначне одлуке којима се прописује да ће надлежност Арбитражног трибунала наставити да постоји све док „супервизор, уз одобрење високог представника, не обавијести Трибунал (…) да те институције (Брчко Дистрикта) функционишу ефикасно и по свему судећи трајно”;
Подсјећајући да се налогом супервизора Џонсон од 15. септембра 2006. године којим се као закон Брчко Дистрикта доноси Закон о државној служби у органима управе Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине прописује да је „доношење и спровођење овог закона од кључне важности за испуњавање услова које прописују ставови 13 и 67 Коначне одлуке”;
Имајући у виду потребу да се осигура да закони Брчко Дистрикта, којег Арбитражни трибунал спомиње као “институцију БиХ”, буду у највећој могућој мјери усклађени са одговарајућим законима државе Босне и Херцеговине;
Изражавајући бојазан да недавне кривичне истраге које су важне за државну безбједност Босне и Херцеговине и које имају везе са њеним предприступним обавезама према Европској унији могу бити ометене неусклађеним аспектима одговарајућих закона Дистрикта и државе;
Након што сам се консултовао са представницима Владе Брчко Дистрикта о потреби да се измијени Закон о државној служби у органима управе Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине који је објављен у Службеном гласнику Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине бр. 28/06, 29/06, 19/07 и 02/08;
Имајући у виду да су 05. октобра 2008. године одржани локални избору у Брчко Дистрикту те да је неопходан разуман временски оквир за конституисање новоизабране Скупштине, те тиме и именовање нове Владе;
Сматрајући да, без обзира на горе наведено, нема разлога да се одлаже доношење и спровођење измјене закона која је техничке природе, али је важна и временски кључна, неопходне да би се осигурала правна сигурност за све државне службенике Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине;
Стога овим путем налажем сљедеће:
1. Закон о измјени Закона о државној служби у органима управе Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, приложен у Анексу овог налога супервизора овим путем се доноси као закон Брчко Дистрикта.
2. Закон о измјени Закона о државној служби у органима управе Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине који се доноси путем става 1 овог налога супервизора ступа на снагу даном издавања овог налога супервизора и без одлагања ће бити објављен у Службеном гласнику Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине.
3. Овај налог супервизора ступа на снагу одмах без даљњих процедуралних радњи. Сви јавни званичници, државни службеници и намјештеници у Брчко Дистрикту предузеће све неопходне мјере да осигурају да овај налог буде у потпуности спроведен.
4. Закон о измјени који се овим путем доноси и који је приложен уз овај налог супервизора као његов Анекс, без одлагања ће бити објављен у Службеном гласнику Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине на службеним језицима Босне и Херцеговине који су мјеродавни за све намјене.
5. Овај налог супервизора ће без одлагања бити објављен у Службеном гласнику Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине.
6. Овај налог супервизора се објављује на енглеском језику и службеним језицима Босне и Херцеговине. У случају недосљедности, верзија на енглеском језику је мјеродавна за све намјене.

др Рафи Грегоријан
супервизор за Брчко Дистрикт
први замјеник високог представника

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije