Налог супервизора којим се доноси Закон о измјенама и допунама Закона о јавној управи Брчко Дистрикта и којим се рјешава статус Канцеларије координатора за Брчко Дистрикт у Савјету министара Босне и Херцеговине

први замјеник високог представника
У складу са овлаштењима која су ми дата ставовима 8, 10, 11, 13, 36 и 37 Коначне одлуке, од 5. марта 1999. године, Арбитражног трибунала за спор око међуентитетске линије разграничења у области Брчког („Трибунал за Брчко”);
Позивајући се на налог супервизора од 04.04.2006. године којим се именују чланови Канцеларије Брчко Дистрикта у Савјету министара, члан 50 Статута Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине (Службени гласник Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, бр. 17/08) и члан 33 Закона о јавној управи Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине (Службени гласник Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, бр. 19/07 и 2/08);
Подсјећајући на моје писмо од 29.09.2008. године у којем сам тражио да се поништи конкурс који је објављен након истека мандата чланова Канцеларије Брчко Дистрикта у Савјету министара (у даљем тексту «Канцеларија»), и путем којег сам им продужио мандат до 31.12.2008. године;
Констатујући да искуство стечено у раду Канцеларије у протекле двије године указује на то да би Канцеларија имала користи од неких усклађивања у њеној структури и опису послова за чланове Канцеларије и да би дјелотворније вршила свој мандат и заступала интересе Брчко Дистрикта пред институцијама Босне и Херцеговине;
Увиђајући потребу да се законодавним актом дефинишу надлежности, одговорности и статус Канцеларије као саставног дијела јавне управе Брчко Дистрикта како је утврђено Статутом Брчко Дистрикта;
Изражавајући посвећеност одговорности која произилази из Коначне одлуке да осигурам сарадњу Брчко Дистрикта са институцијама Босне и Херцеговине и да институције Брчко Дистрика функционишу ефикасно и по свему судећи трајно;
Имајући у виду потребу за брзим рјешавањем статуса Канцеларије у ситуацији у којој је мандат садашњих чланова Канцеларије истекао скоро у усто вријеме када су одржани локални избори у Брчко Дистрикту и да законодавне и извршне институције Брчко Дистрикта још увијек нису успостављене;
Након што сам се консултовао са градоначелником, замјеником градоначелника, предсједником Скупштине и замјеником предсједника Скупштине и представницима свих политичких странака које су заступљене у Скупштини Дистрикта и након што сам добио једногласну подршку за предвиђене измјене и допуне и да се те измјене и допуне донесу путем налога супервизора;
Стога сам одлучио да ово питање ријешим путем налога супервизора што представља најбржи и најприхватљивији начин;

Стога овим путем налажем сљедеће:
1. Закон о измјенама и допунама Закона о јавној управи Брчко Дистрика Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Закон), који се налази у Анексу овог налога супервизора, овим путем се доноси као закон Брчко Дистрикта и ступа на снагу даном доношења овог налога супервизора.
2. Овим налогом и Законом који се њиме доноси овим путем се стављају ван снаге Налог супервизора којим се именују чланови Канцеларије Брчко Дистрикта у Савјету министара од 04.04.2006. године и моје писмо од 29.09.2008. године којим је извршена измјена тог налога, изузев става (5) изреке тог налога који остаје на снази.
3. Скупштина Брчко Дистрикта може накнадно измијенити Закон који се доноси путем става (1) овог налога супервизора у складу са Статутом Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине и Пословником Скупштине Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине.
4. Градоначелник Брчко Дистрикта и/или други званичници и надлежна тијела ће донијети Организациони план Канцеларије и објавити конкурсе за сва радна мјеста у Канцеларији најкасније двије седмице од дана доношења овог налога супервизора. Садашњи чланови Канцеларије ће обављати своје дужности у Канцеларији док нови чланови не буду именовани на основу овог налога, закона који се њим доноси и другим важећим прописима.
5. Овај налог супервизора ступа на снагу одмах без даљњих процедуралних радњи. Сви јавни званичници, државни службеници и намјештеници ће предузети све неопходне мјере како би осигурали да овај налог буде у потпуности спроведен.
6. Закон који се овим путем доноси и који се као прилог налази у Анексу овог налога супервизора ће без одлагања бити објављен у Службеном гласнику Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине на службеним језицима Босне и Херцеговине који су мјеродавни за све намјене.
7. Овај налог супервизора ће без одлагања бити објављен у Службеном гласнику Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине
8. Овај налог супервизора се објављује на енглеском језику и службеним језицима
Босне и Херцеговине. У случају било какве недосљедности, верзија на енглеском
језику је мјеродавна за све намјене.

др Рафи Грегоријан
супервизор за Брчко Дистрикт

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije