Налог супервизора о Изборној комисији Брчко Дистрикта и којим се Скупштини Брчко Дистрикта налаже да именује нове чланове Изборне комисије Брчко Дистрикта

У складу са овлаштењима која су ми дата ставовима 8, 10, 11, 13, 36 и 37 Коначне одлуке од 5. марта 1999. године и ставом 9. Анекса Коначне одлуке од 19. августа 1999. године који је донио Арбитражни трибунал за спор око међуентитетске линије разграничења у области Брчког;
Позивајући се на Изборни закон Босне и Херцеговине (Службени лист Босне и Херцеговине бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 77/05, 11/06 и 24/06) и Изборни закон Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине (Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ бр. 20/03), (у даљем тексту: „Изборни закон Брчко Дистрикта”), којима се утврђује поступак избора и састав Изборне комисије Брчко Дистрикта;
Констатујући да је 16. априла 2008. године Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине усвојила Закон о измјенама и допунама Изборног закона Босне и Херцеговине (Службени лист Босне и Херцеговине бр. 33/08) којим су измијењена досадашња правила у вези са поступком избора и саставом Изборне комисије Брчко Дистрикта; и да је налогом супервизора од 06. маја 2008. године донесен нови Изборни закон Брчко Дистрикта (Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ бр. 17/08);
Подсјећајући да је мандат Изборне комисије Брчко Дистрикта, која је именована у фебруару 2002. године, истекао у фебруару 2007. године; да је 23. маја 2007. године Скупштина Брчко Дистрикта БиХ донијела Одлуку о распуштању чланова Iзборне комисије Брчко Дистрикта БиХ бр. 0-02-022-59/07; и да је Скупштина Брчко Дистрикта именованала нове чланове Одлуком о именовању чланова Изборне комисије Брчко Дистрикта БиХ, бр. 0-02-022-60/07 од 23. маја 2007. године;
Надаље подсјећајући да је одлуком од 14. јуна 2007. године Централна изборна комисија Босне и Херцеговине (у даљем тексту, „Централна изборна комисија”) искористила своја овлаштења према члану 2.14, ставу 2 Изборног закона Босне и Херцеговине и одбила да да сагласност на именовање нових чланова Изборне комисије Брчко Дистрикта сматрајући да то именовање није у складу са Изборним законом Босне и Херцеговине;
Изражавајући забринутост што од тада ни Скупштина Брчко Дистрикта ни Централна изборна комисија нису именовале нове чланове како је Законом прописано.
Констатујући да се и изборним законима Босне и Херцеговине и Брчко Дистрикта, као и Одлуком о критеријима за одређивање броја чланова Изборне комисије, коју је Централна изборна комисија донијела 08. маја 2008. године, захтијева да се састав Изборне комисије Брчко Дистрикта прошири за два члана на укупно седам чланова;
Изражавајући забринутост што та два додатна члана још увијек нису именована;
Изражавајући жаљење због тренутног застоја у рјешавању радног статуса садашњих чланова Изборне комисије Брчко Дистрикта и у именовању нових чланова;
Имајући у виду чињеницу да одлазећи чланови Изборне комисије Брчко Дистрикта настављају са обављањем својих законских дужности док не буду замјењени; да је таква ситуација у складу са општим принципом континуитета у обављању јавних дужности; те да би именовање нових чланова у току тренутног изборног процеса само омело тај процес;
Констатујући да је Централна изборна комисија у писму од 24. октобра 2007. године подсјетила Изборну комисију Брчко Дистрикта на потребу да извршава своје професионалне дужности све док не буду именовани нови чланови Изборне комисије Брчко Дистрикта;
Уважавајући, уз изразе захвалности, професионалну посвећеност и високе стандарде у раду које је у протеклом периоду исказала садашња Изборна комисија Брчко Дистрикта и у потпуности увјерен у њихову способност да своје обавезе и даље извршавају са истом посвећеношћу и стандардима у раду;
Након што сам пажљиво размотрио низ могућности за рјешавање овог питања и након што сам закључио да у овим околностима надлежни органи неће бити у стању да ово питање ријеше на вријеме;
Након што сам се консултовао са Централном изборном комисијом, Изборном комисијом Брчко Дистрикта, предсједником Скупштине, замјеником предсједника Скупштине и шефовима посланичких клубова у Скупштини Брчко Дистрикта;
Након што сам стога одлучио да ријешим ово питање путем налога супервизора са циљем отклањања било какве правне несигурности или недоумице у вези са статусом Изборне комисије Брчко Дистрикта и правилним одржавањем предстојећих избора.

Стога налажем сљедеће:
1. Скупштина Брчко Дистрикта ће без одлагања покренути поступак избора и именовања два нова члана Изборне комисије Брчко Дистрикта у складу са процедурама и принципима прописаним изборним законима Босне и Херцеговине и Брчко Дистрикта.
2. Скупштина Брчко Дистрикта ће што је прије могуће након што усвоји извјештај о раду за 2008. годину и финансијски извјештај за 2008. годину Изборне комисије Брчко Дистрикта, покренути поступак избора и именовања пет чланова Изборне комисије Брчко Дистрикта у складу са процедурама и принципима прописаним изборним законима Босне и Херцеговине и Брчко Дистрикта и окончаће поступак именовања најкасније до 01. јануара 2010. године.
3. Садашњи чланови Изборне комисије Брчко Дистрикта ће наставити да обављају све дужности и обавезе које имају као чланови Изборне комисије Брчко Дистрикта све док Скупштина Брчко Дистрикта не именује нове чланове у складу са ставом 2 овог Налога.
4. Институције Брчко Дистрикта ће предузети све неопходне мјере како би осигурале да овај налог буде примијењен.
5. Овај налог ступа на снагу одмах без даљњих процедуралних радњи.
6. Овај налог супервизора се објављује у Службеном гласнику Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине на енглеском језику и службеним језицима Босне и Херцеговине. У случају недосљедности, верзија на енглеском језику је мјеродавна за све намјене.

др Рафи Грегоријан
супервизор за Брчко
први замјеник високог представника

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije