Nalog supervizora o Izbornoj komisiji Brčko Distrikta i kojim se Skupštini Brčko Distrikta nalaže da imenuje nove članove Izborne komisije Brčko Distrikta

U skladu sa ovlaštenjima koja su mi data stavovima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke od 5. marta 1999. godine i stavom 9. Aneksa Konačne odluke od 19. avgusta 1999. godine koji je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske linije razgraničenja u oblasti Brčkog;
Pozivajući se na Izborni zakon Bosne i Hercegovine (Službeni list Bosne i Hercegovine br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 77/05, 11/06 i 24/06)i Izborni zakon Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH br. 20/03), (u daljem tekstu: “Izborni zakon Brčko Distrikta”), kojima se utvrđuje postupak izbora i sastav Izborne komisije Brčko Distrikta;
Konstatujući da je 16. aprila 2008. godine Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine usvojila Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (Službeni list Bosne i Hercegovine br. 33/08) kojim su izmijenjena dosadašnja pravila u vezi sa postupkom izbora i sastavom Izborne komisije Brčko Distrikta; i da je nalogom supervizora od 06. maja 2008. godine donesen novi Izborni zakon Brčko Distrikta (Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH br. 17/08);
Podsjećajući da je mandat Izborne komisije Brčko Distrikta, koja je imenovana u februaru 2002. godine, istekao u februaru 2007. godine; da je 23. maja 2007. godine Skupština Brčko Distrikta BiH donijela Odluku o raspuštanju članova Izborne komisije Brčko Distrikta BiH br. 0-02-022-59/07; i da je Skupština Brčko Distrikta imenovanala nove članove Odlukom o imenovanju članova Izborne komisije Brčko Distrikta BiH, br. 0-02-022-60/07 od 23. maja 2007. godine;
Nadalje podsjećajući da je odlukom od 14. juna 2007. godine Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu, “Centralna izborna komisija”) iskoristila svoja ovlaštenja prema članu 2.14, stavu 2 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine i odbila da da saglasnost na imenovanje novih članova Izborne komisije Brčko Distrikta smatrajući da to imenovanje nije u skladu sa Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine;
Izražavajući zabrinutost što od tada ni Skupština Brčko Distrikta ni Centralna izborna komisija nisu imenovale nove članove kako je Zakonom propisano.
Konstatujući da se i izbornim zakonima Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta, kao i Odlukom o kriterijima za određivanje broja članova Izborne komisije, koju je Centralna izborna komisija donijela 08. maja 2008. godine, zahtijeva da se sastav Izborne komisije Brčko Distrikta proširi za dva člana na ukupno sedam članova;
Izražavajući zabrinutost što ta dva dodatna člana još uvijek nisu imenovana;
Izražavajući žaljenje zbog trenutnog zastoja u rješavanju radnog statusa sadašnjih članova Izborne komisije Brčko Distrikta i u imenovanju novih članova;
Imajući u vidu činjenicu da odlazeći članovi Izborne komisije Brčko Distrikta nastavljaju sa obavljanjem svojih zakonskih dužnosti dok ne budu zamijenjeni; da je takva situacija u skladu sa općim principom kontinuiteta u obavljanju javnih dužnosti; te da bi imenovanje novih članova u toku trenutnog izbornog procesa samo omelo taj proces;
Konstatujući da je Centralna izborna komisija u pismu od 24. oktobra 2007. godine podsjetila Izbornu komisiju Brčko Distrikta na potrebu da izvršava svoje profesionalne dužnosti sve dok ne budu imenovani novi članovi Izborne komisije Brčko Distrikta;
Uvažavajući, uz izraze zahvalnosti, profesionalnu posvećenost i visoke standarde u radu koje je u proteklom periodu iskazala sadašnja Izborna komisija Brčko Distrikta i u potpunosti uvjeren u njihovu sposobnost da svoje obaveze i dalje izvršavaju sa istom posvećenošću i standardima u radu;
Nakon što sam pažljivo razmotrio niz mogućnosti za rješavanje ovog pitanja i nakon što sam zaključio da u ovim okolnostima nadležni organi neće biti u stanju da ovo pitanje riješe na vrijeme;
Nakon što sam se konsultovao sa Centralnom izbornom komisijom, Izbornom komisijom Brčko Distrikta, predsjednikom Skupštine, zamjenikom predsjednika Skupštine i šefovima poslaničkih klubova u Skupštini Brčko Distrikta;
Nakon što sam stoga odlučio da riješim ovo pitanje putem naloga supervizora sa ciljem otklanjanja bilo kakve pravne nesigurnosti ili nedoumice u vezi sa statusom Izborne komisije Brčko Distrikta i pravilnim održavanjem predstojećih izbora.

Stoga nalažem sljedeće:
1. Skupština Brčko Distrikta će bez odlaganja pokrenuti postupak izbora i imenovanja dva nova člana Izborne komisije Brčko Distrikta u skladu sa procedurama i principima propisanim izbornim zakonima Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta.
2. Skupština Brčko Distrikta će što je prije moguće nakon što usvoji izvještaj o radu za 2008. godinu i finansijski izvještaj za 2008. godinu Izborne komisije Brčko Distrikta, pokrenuti postupak izbora i imenovanja pet članova Izborne komisije Brčko Distrikta u skladu sa procedurama i principima propisanim izbornim zakonima Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta i okončaće postupak imenovanja najkasnije do 01. januara 2010. godine.
3. Sadašnji članovi Izborne komisije Brčko Distrikta će nastaviti da obavljaju sve dužnosti i obaveze koje imaju kao članovi Izborne komisije Brčko Distrikta sve dok Skupština Brčko Distrikta ne imenuje nove članove u skladu sa stavom 2 ovog Naloga.
4. Institucije Brčko Distrikta će preduzeti sve neophodne mjere kako bi osigurale da ovaj nalog bude primijenjen.
5. Ovaj nalog stupa na snagu odmah bez daljnjih proceduralnih radnji.
6. Ovaj nalog supervizora se objavljuje u Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine na engleskom jeziku i službenim jezicima Bosne i Hercegovine. U slučaju nedosljednosti, verzija na engleskom jeziku je mjerodavna za sve namjene.

dr Raffi Gregorian
supervizor za Brčko
prvi zamjenik visokog predstavnika

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije