Налог супервизора којим се господин Ђорђе Поповић смјењује са дужности у Полицији Брчко Дистрикта

Користећи се овлаштењима која су супервизору за Брчко дата ставовима 8, 10, 11, 13, 36 и 37 Коначне одлуке, од 5. марта 1999. године, Арбитражног трибунала за спор око међуентитетске линије разграничења у области Брчког („Трибунал за Брчко”) и овлашћењима која су супервизору за Брчко дата претходним одлукама Трибунала за Брчко, чије одредбе су укључене у Коначну одлуку;
Имајући нарочито у виду овлаштења супервизора предвиђена у ставу 24 Допунске одлуке Трибунала за Брчко од 15. марта 1998. године, а који у одговарајућем дијелу гласи да „супервизор … у области Брчког има овлаштења једнака оним која су, према Бонској конференцији од децембра 1997. године, дата високом представнику, укључујући право да смијени било које званично лице које, по мишљењу супервизора, неадекватно сарађује са његовим напорима да обезбиједи поштовање Дејтонског споразума, учврсти демократске установе у области и ревитализује локалну привреду”;
Подсјећајући на став ХI.2 Закључака Бонске конференције о спровођењу мира одржане 9. и 10. децембра 1997. године, којим се предвиђа да високи представник (а стога, сходно ставу 24 Допунске одлуке, супервизор) може доносити „обавезујуће одлуке, кад он сматра за неопходно … (које) могу укључивати активности против лица која обављају јавну службу”;
Надаље подсјећајући на став Х.4 Анекса Декларације Савјета за имплементацију мира донесеног у Мадриду 16. децембра 1998. године, којим се потврђује да се лицима којима високи представник (а тиме и супервизор) забрани вршење јавних функција „може такође забранити да се до даљњег кандидују на изборима и да врше било коју другу изборну или именовану функцију и функцију у политичким странкама”;
Имајући у виду пресудни значај који је Трибунал за Брчко дао успостављању професионалне, одговорне, мултиетничке и демократски оријентисане полиције у Брчко Дистрикту;
Истичући значај подржавања највиших стандарда професионалности и непристрасности у Полицији Брчко Дистрикта, а нарочито међу њеним вишим руководиоцима, који су кључни за побољшање повјерења грађана у Полицију Брчко Дистрикта као мултиетничку институцију која заслужује повјерење свих становника Брчко Дистрикта, како је прописано Коначном одлуком;
Имајући у виду да је Дисциплинска комисија успјела да утврди да су постојале чврсте основе за престанак радног односа господина Поповића;
Уважавајући да су у два рјешења која је Апелациона комисија донијела у вези са одлуком Дисциплинске комисије о престанку радног односа господина Поповића наведени одређени процедурални пропусти у раду Дисциплинске комисије;
Имајући нарочито у виду да је у рјешењу Апелационе комисије у вези са дисциплинским поступком у којем се износе пропусти Дисциплинске комисије у примјени одредаба поступка наведено да се „Савјет није упуштало у оцјену основаности осталих жалбених навода сматрајући исте беспредметним…”;
Изражавајући захвалност и Дисциплинској комисији и Апелационој комисији за марљиво обављање њихових законских дужности;
Изражавајући увјерење да је суштина одлуке Дисциплинске комисије добро утемељена како је наведено у мом саопштењу за јавност од 21. децембра 2007. године;
Изражавајући бојазан да би дуготрајним процесом исправљања процедуралних пропуста била нанијета додатна штета моралу и раду Полиције Брчко Дистрикта током поступка;
Изражавајући надаље забринутост због поткријепљених извјештаја о кршењу службених дужности од стране господина Поповића, његовој непрофесионалности, његовом неадекватном раду у служби, политичком застрашивању и покушајима да наруши ауторитет шефа Полиције у Брчком путем утицаја на припаднике Полиције Брчко Дистрикта, те тиме нанесе штету и Полицији као институцији у цјелини;
Изражавајући жаљење због тога што се поступањем и понашањем господина Поповића подривају настојања да се испоштује Дејтонски споразум и ојачају демократске институције и владавина права у Брчко Дистрикту;
Сматрајући да поступање господина Поповића, током дужег временског периода, јасно представља образац дјеловања којим је нанијета велика штета угледу и раду Полиције Брчко Дистрикта, што изискује прекид његовог уговора и његово смјењивање са дужности у Полицији Брчко Дистрикта.

Стога овим путем налажем сљедеће:

1. Господин Ђорђе Поповић се овим путем разрјешава свих дужности које обавља у Полицији Дистрикта. Смјеста му престају сва права на остваривање накнаде или других примања која произилазе из његовог запослења на наведеним дужностима.
2. Господину Ђорђу Поповићу се трајно забрањује да обавља било какву дужност у Полицији Брчко Дистрикта. Њему се надаље забрањује да буде постављен на дужност на територији Брчко Дистрикта и да има било какву надзорну, управну или оперативну надлежност за питања која се односе на Брчко Дистрикт, уколико се запосли у било ком другом органу полиције или другој цивилној или војној јавној служби безбједности. Ова забрана се примјењује без обзира на то да ли релевантна јавна служба безбједности законито обавља рад на територији Дистрикта или изван ње; без обзира да ли је то агенција којом управља држава или Брчко Дистрикт тј. којом се управља под окриљем државе или Брчко Дистрикта; без обзира да ли релевантна јавна служба безбједности постоји на дан доношења овог налога супервизора или не;
3. Господину Ђорђу Поповићу се забрањује обављање било које дужности у било којој другој јавној институцији дистрикта Брчко, било да је та дужност службена или не, изборна, дужност на коју се именује или нека друга дужност по било ком другом основу. Такође му се забрањује улазак у просторије јавних институција Брчко Дистрикта у које је приступ дозвољен само службеним лицима.
4. Како би се избјегле недоумице, одредбе овог налога имају већу правну снагу у односу на све прописе и правне акте који нису у складу са њим, а у мјери неопходној да овај налог буде у потпуности спроведен.
5. Овај налог ступа на снагу одмах без даљих процедуралних радњи.
6. Овај налог супервизора ће без одлагања бити објављен у Службеном гласнику Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине. Сви јавни званичници у Дистрикту ће предузети све неопходне мјере како би осигурали да он буде у потпуности спроведен.
7. Овај налог супервизора ће бити објављен на енглеском језику и службеним језицима Босне и Херцеговине. У случају противрјечности, верзија на енглеском језику је мјеродавна за све намјене.

Разлози за смјењивање са дужности:

А. Господин Поповић је нанио велику штету угледу и правилном раду Полиције Брчко Дистрикта. Починио је теже повреде јавног реда и мира, прекршио Етички кодекс службеника Полиције и редовно се непријатељски и увредљиво понашао према својим колегама и грађанима. Такође је поступао према континуираном обрасцу непрофесионалног понашања у покушају да се наруши ауторитет шефа Полиције у Брчком.
Б. Господин Поповић је починио бројне, теже повреде дужности тиме што је подносио лажне извјештаје, покушавао да наведе колегу да лажно свједочи и злоупотребљавао боловање и друга правила у вези са радним односом како би избјегао своје професионалне обавезе.
В. Господин Поповић је, својим поступањем и непоступањем, намјерно ометао истрагу дисциплинских оптужби и дисциплинских поступака покренутих против њега.
Господин Поповић је користио или је намјеравао да користи своје везе са политичким и судским властима како би на непримјерен начин утицао на дисциплинске поступке покренуте против њега.
Стране безбједносне и обавјештајне службе су у корист господина Поповића покушале да утичу на одлуке шефа Полиције Брчко Дистрикта у вези са дисциплинским поступцима против господина Поповића.
Ђ. Непримјереним уплитањем господина Поповића у дисциплински поступак ефективно се спречава примјена санкција предвиђених законом.
Е. Поступање и понашање господина Поповића подрива настојања да се испоштује Дејтонски споразум и ојачају демократске институције и владавина права у Брчко Дистрикту.

др Рафи Грегоријан
супервизор за Брчко
први замјеник високог представника

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije