Dopuna Naloga supervizora od 26. juna 2007. godine kojim se donosi niz zakona i izmjena i dopuna zakona Brčko Distrikta u skladu sa Nalogom supervizora od 02. februara 2007. godine kojim je izmijenjen Statut Brčko Distrikta

U skladu sa ovlaštenjima koja su mi data stavovima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke od 05. marta 1999. godine koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske linije razgraničenja na području Brčkog;
Podsjećajući da je Statut Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine izmijenjen Nalogom supervizora od 02. februara 2007. godine (u daljem tekstu: “Nalog supervizora od 02. februara”);
Nadalje podsjećajući da su, kao rezultat Naloga supervizora od 02. februara, razni zakoni i izmjene i dopune zakona Brčko Distrikta doneseni Nalogom supervizora od 26. juna 2007. godine (u daljem tekstu: “Nalog supervizora od 26. juna”) te su time ovi zakoni Distrikta usklađeni sa izmijenjenim Statutom Distrikta;
Konstatujući da se stavovima 10 i 11 Naloga supervizora od 26. juna nalaže gradonačelniku Distrikta da imenuje posebnu komisiju (u daljem tekstu: “Komisija”) u kojoj će članovi biti predstavnici Skupštine, Vlade i pravosuđa, koja će u roku od četiri mjeseca od dana izdavanja Naloga supervizora razmotriti zakone i izmjene i dopune zakona donesene istim nalogom supervizora;
Pohvaljujući napore i profesionalnost Komisije koja je pripremila izmjene i dopune zakona u roku koji je propisan Nalogom supervizora od 26. juna;
Nakon što sam razmotrio nacrte izmjena i dopuna zakona koje je pripremila Komisija i čijom sadržinom sam generalno zadovoljan, uz manje izmjene koje smatram neophodnim;
Takođe konstatujući da sam zadržao pravo da razmotrim izmjene koje predloži Komisija, nakon čega mogu donijeti odluku da dodatnim nalogom supervizora donesem te izmjene, ili njihove varijante, za koje, prema mom nahođenju, budem smatrao da su odgovarajuće;
Nalažem sljedeće:
1. Zakoni o izmjenama i dopunama zakona koji su u daljem tekstu izloženi kao aneks ovog Naloga supervizora se ovim putem donose kao zakoni Brčko Distrikta.
2. Svi zakoni o izmjenama i dopunama zakona koji su doneseni stavom 1. ovog Naloga supervizora će bez odlaganja biti objavljeni u Službenom glasniku Brčko Distrikta i stupiće na snagu osmog dana od dana objavljivanja.
3. Skupština Brčko Distrikta, u skladu sa Statutom Brčko Distrikta i Poslovnikom Skupštine Brčko Distrikta, može naknadno izmijeniti i dopuniti zakone o izmjenama i dopunama zakona koji su doneseni stavom 1. ovog naloga supervizora.
4. Ovaj nalog supervizora stupa na snagu odmah bez daljih proceduralnih radnji i biće bez odlaganja objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta. Svi javni zvaničnici u Brčko Distriktu će preduzeti sve neophodne mjere kako bi osigurali da se u potpunosti i na vrijeme sprovedu ovaj nalog i zakoni o izmjenama i dopunama zakona koji se donose u skladu sa njim.
5. Ovaj nalog supervizora biće objavljen na engleskom i zvaničnim jezicima Bosne i Hercegovine. U slučaju neusklađenosti:
(a) što se tiče glavnog teksta ovog naloga, verzija na engleskom jeziku je mjerodavna za sve namjene; međutim
(b) što se tiče aneksa ovog naloga i zakona o izmjenama i dopunama zakona koji su priloženi, verzije na zvaničnim jezicima Bosne i Hercegovine su mjerodavne za sve namjene.

dr Raffi Gregorian
supervizor za Brčko
prvi zamjenik visokog predstavnika

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije