Допуна Налога супервизора којим се укидају ентитетски закони на подручју Брчко Дистрикта и проглашава престанак правног значаја међуентитетске границе у Дистрикту од 04. августа 2006. године

У складу са ставовима 8, 11, 13, 37 и 39 Коначне одлуке за Брчко од 05. марта 1999. године коју је донио Арбитражни трибунал за спор око међуентитетске линије разграничења у области Брчког, којима су супервизору за Брчко дата овлаштења да врши мандат прописан Коначном одлуком;
Подсјећајући да су Налогом супервизора којим се укидају ентитетски закони на подручју Брчко Дистрикта и проглашава престанак правног значаја међуентитетске границе у Дистрикту од 04. августа 2006. године (у даљем тексту, Налог супервизора) укинути ентитетски закони на подручју Брчко Дистрикта и проглашен престанак правног значаја међуентитетске границе у Дистрикту;
Изражавајући забринутост због тога што су оснивање осигуравајућих друштава, надзор, пословање и управљање осигуравајућим друштвима као и обавезно осигурање нерегулисани због непостојања законодавства Брчко Дистрикта;
Констатујући да осигуравајућа друштва не могу обављати своју дјелатност уколико нису регистрована и надзирана од стране агенције за осигурање, али да би оснивање агенције за осигурање у Дистрикту могло довести до непотребног и непропорционалног оптерећења за Дистрикт;
Истичући да Налог супервизора од 04. августа 2006. године којим се укидају ентитетски закони на подручју Брчко Дистрикта и проглашава престанак правног значаја међуентитетске границе у Дистрикту остаје на снази;

Овим налажем сљедеће:
1. У ставу 7. Налога супервизора од 04. августа 2006. године додаје се нова тачка „г” која гласи:
„(г) област осигурања, укључујући, али се не ограничавајући на оснивање, надзор, пословање и управљање осигуравајућим друштвима као и обавезна осигурања”.
2. Филијале осигуравајућих друштава које обављају своју дјелатност у Брчко Дистрикту ће бити надзиране од стране ентитетске агенције за осигурање која је регистровала та друштва, тј. према сједишту осигуравајућег друштва
3. Осигуравајућа друштва са сједиштем у Брчко Дистрикту ће бити слободна да одаберу ентитетску агенцију за осигурање код које желе да се региструју. Онда када се региструју, надзор над њиховим пословањем ће вршити та ентитетска агенција за осигурање.
4. Институције Брчко Дистрикта ће предузети све неопходне мјере како би осигурале спровођење овог налога.
5. Овај налог ступа на снагу одмах без даљих процедуралних радњи.
6. Овај налог супервизора ће бити објављен у Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ на енглеском и званичним језицима Босне и Херцеговине. У случају неусклађености, верзија на енглеском језику ће бити мјеродавна за све намјене.

др Рафи Грегоријан
супервизор за Брчко Дистрикт
први замјеник високог представника

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije