Dopuna Naloga supervizora kojim se ukidaju entitetski zakoni na području Brčko Distrikta i proglašava prestanak pravnog značaja međuentitetske granice u Distriktu od 04. avgusta 2006. godine

U skladu sa stavovima 8, 11, 13, 37 i 39 Konačne odluke za Brčko od 05. marta 1999. godine koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske linije razgraničenja u oblasti Brčkog, kojima su supervizoru za Brčko data ovlaštenja da vrši mandat propisan Konačnom odlukom;
Podsjećajući da su Nalogom supervizora kojim se ukidaju entitetski zakoni na području Brčko Distrikta i proglašava prestanak pravnog značaja međuentitetske granice u Distriktu od 04. avgusta 2006. godine (u daljem tekstu, Nalog supervizora) ukinuti entitetski zakoni na području Brčko Distrikta i proglašen prestanak pravnog značaja međuentitetske granice u Distriktu;
Izražavajući zabrinutost zbog toga što su osnivanje osiguravajućih društava, nadzor, poslovanje i upravljanje osiguravajućim društvima kao i obavezno osiguranje neregulisani zbog nepostojanja zakonodavstva Brčko Distrikta;
Konstatujući da osiguravajuća društva ne mogu obavljati svoju djelatnost ukoliko nisu registrovana i nadzirana od strane agencije za osiguranje, ali da bi osnivanje agencije za osiguranje u Distriktu moglo dovesti do nepotrebnog i neproporcionalnog opterećenja za Distrikt;
Ističući da Nalog supervizora od 04. avgusta 2006. godine kojim se ukidaju entitetski zakoni na području Brčko Distrikta i proglašava prestanak pravnog značaja međuentitetske granice u Distriktu ostaje na snazi;
Ovim nalažem sljedeće:
1. U stavu 7. Naloga supervizora od 04. avgusta 2006. godine dodaje se nova tačka “g” koja glasi:
“(g) oblast osiguranja, uključujući, ali ne ograničavajući se na osnivanje, nadzor, poslovanje i upravljanje osiguravajućim društvima kao i obavezna osiguranja”.
2. Filijale osiguravajućih društava koje obavljaju svoju djelatnost u Brčko Distriktu će biti nadzirane od strane entitetske agencije za osiguranje koja je registrovala ta društva, tj. prema sjedištu osiguravajućeg društva.
3. Osiguravajuća društva sa sjedištem u Brčko Distriktu će biti slobodna da odaberu entitetsku agenciju za osiguranje kod koje žele da se registruju. Kada se registruju, nadzor nad njihovim poslovanjem će vršiti ta entitetska agencija za osiguranje.
4. Institucije Brčko Distrikta će preduzeti sve neophodne mjere kako bi osigurale sprovođenje ovog naloga.
5. Ovaj nalog stupa na snagu odmah bez daljih proceduralnih radnji.
6. Ovaj nalog supervizora će biti objavljen u Službenom glasniku distrikta Brčko BiH na engleskom i zvaničnim jezicima Bosne i Hercegovine. U slučaju neusklađenosti, verzija na engleskom jeziku će biti mjerodavna za sve namjene.

dr Raffi Gregorian
supervizor za Brčko Distrikt
prvi zamjenik visokog predstavnika

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije