Налог супервизора којим се Скупштини Дистрикта налаже да измијени свој Кодекс понашања и којим се новчано кажњава господин Шемсо Саковић, посланик у Скупштини Брчко Дистрикта,

У складу са овлаштењима која су ми дата ставовима 8, 10, 11, 13, 36 и 37 Коначне одлуке за Брчко од 5. марта 1999. године, коју је донио Арбитражни трибунал за спор око међуентитетске линије разграничења у подручју Брчког;
Подсјећајући на члан 25 Статута Брчко Дистрикта, којим се налаже да се „посланици … у јавном животу морају понашати на примјерен, прикладан и етичан начин, те обављати своје дужности савјесно и искључиво за добробит Дистрикта и Босне и Херцеговине”.
Изражавајући, међутим, забринутост због тога што се у Кодексу понашања за посланике Дистрикта („Кодекс понашања”), који је усвојен одлуком Скупштине Дистрикта бр. 0-02-022-327/05 на двадесетој сједници Скупштине Дистрикта одржаној 16. и 17. новембра 2005. године, не спомиње члан 25 Статута и што исти садржи само пет оперативних начела, од којих је свако веома уског оквира;
Изражавајући стога жаљење што, без обзира на високу норму понашања које су према члану 25 Статута сви посланици у Дистрикту дужни да се придржавају, Скупштина Дистрикта нема поступак према којем може да санкционише кршења члана 25 Статута од стране својих чланова, те стога не постоји ефикасан правни механизам за примјену високих норми које се налажу чланом 25 Статута и за то да они посланици чије понашање је испод те норме сносе одговорност;
Надаље констатујући да се један посланик у Скупштини Дистрикта, господин Шемсо Саковић, недавно понио на начин који је далеко испод те норме, тиме што је против званичника Канцеларије високог представника јавно изнио озбиљне оптужбе за непримјерено понашање и премда је прозван да предочи доказе којима би поткријепио своје тврдње он то није учинио, и премда му је накнадно пружена прилика да се извини за своје понашање он то поново није учинио, већ се умјесто тога појавио на телевизији чији програм се емитује у цијелој земљи и направио увредљиву гестикулацију у вези са овим питањем, за шта је касније покушао да окриви друге умјесто да преузме одговорност за сопствене поступке и за шта није упутио извињење грађанима Брчко Дистрикта или својим колегама посланицима у Скупштини.
Доносећи закључак да је понашање господина Саковића далеко испод норми којих је према члану 25 Статута посланик Скупштине Дистрикта дужан да се придржава и изражавајући жаљење што су поступци господина Саковића нанијели штету, у цијелој БиХ, угледу Брчко Дистрикта и дискредитовали Скупштину Брчко Дистрикта;
Надаље констатујући да би у демократском друштву које је вођено владавином права такво понашање требало да буде санкционисано путем дисциплинских мјера против јавних званичника, међутим не постоји ефикасан домаћи механизам да господин Саковић буде санкционисан или на други начин сматран одговорним за своје непримјерено понашање;
Након што сам стога одлучио да је нужно установити да је господин Саковић одговоран за своје непримјерено понашање којим је прекршио члан 25 Статута и да наложим Скупштини Дистрикта да успостави дисциплински механизам како би убудуће рјешавала кршења члана 25 Статута и Кодекса понашања;
Сматрајући да су највише норме понашања свих јавних званичника у Дистрикту, укључујући али не ограничавајући се на посланике Дистрикта, од највеће важности да би се становницима Дистрикта пружале услуге највишег квалитета и да би се очувало повјерење грађана у Дистрикт као политички стабилну средину и економски привлачно подручје за инвестирање;

Овим налажем сљедеће:
Кодекс понашања Скупштине
1. Најкасније седам дана након датума издавања овог налога, предсједник Скупштине Дистрикта ће сазвати комисију да припреми ревидирани Кодекс понашања за чланове Скупштине Дистрикта, који, између осталог, укључује одредбе за дисциплински поступак и казне у случајевима када посланик прекрши Статут Брчко Дистрикта. Ја ћу накнадно у ту комисију именовати једног члана особља Канцеларије за имплементацију Коначне одлуке за Брчко који ће учествовати у раду те комисије.
2. Горепоменута комисија ће најкасније до 15. јуна 2007. године сачинити нацрт ревидираног Кодекса понашања за који ја треба да дам одобрење. Када будем дао то одобрење Скупштина Дистрикта ће благовремено и на прописан начин донијети ревидирани Кодекс понашања у складу са својим уобичајеним процедурама.

Новчана казна за непримјерено понашање
3. Господин Шемсо Саковић се овим путем кажњава новчано у висини износа његове двије мјесечне плате посланика у Скупштини Брчко Дистрикта, односно новчаном казном у укупном нето износу од 4.562 КМ без пореза и других одбитака.
4. Ова новчана казна биће извршена на сљедећи начин. Господин Саковић неће бити исплаћен нити ће примати било који други вид накнаде за свој рад у својству посланика у периоду од 1. јуна 2007. године, закључно са 31. јулом 2007. године. Ни Дирекција за финансије Дистрикта ни било која друга институција Дистрикта неће у том периоду господину Саковићу вршити никакву исплату плате или какву другу исплату на рачун тога што је посланик у Скупштини Брчко Дистрикта.
5. Без обзира на новчану казну која му је изречена ставовима 3 и 4 овог налога, господин Саковић ће наставити да ревносно извршава своје дужности као посланик у Скупштини Дистрикта. Нарочито, он ће присуствовати свим заказаним сједницама Скупштине Дистрикта, редовним и ванредним, и гласаће о свим питањима о којима је потребно гласати. Уколико се господин Саковић на било који начин оглуши о своје обавезе из овог става предсједник Скупштине ће ме смјеста обавијестити у писаној форми, након чега могу бити предузете даљње одговарајуће радње.

Завршне одредбе
6. Овај налог супервизора ступа на снагу одмах без даљњих процедуралних радњи.
7. Овај налог супервизора ће без одлагања бити објављен у Службеном гласнику Брчко Дистрикта. Сви јавни званичници у Дистрикту ће предузети све неопходне мјере да осигурају његову потпуну и досљедну примјену. Сматраће се да је било која особа која у ту сврху не учини све што је потребно лично одговорна за тај пропуст.
8. Овај налог супервизора објављује се на енглеском језику као и на званичним језицима Босне и Херцеговине. У случају неусклађености, верзија на енглеском језику је мјеродавна за све намјене.

Рафи Грегоријан
супервизор за Брчко
први замјеник високог представника

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije