Налог супервизора којим се именује шеф Полиције Брчко Дистркта

У складу са овлаштењима која су ми дата ставовима 8, 10, 11, 13, 36 и 37 Коначне одлуке од 5. марта 1999. године, коју је донио Арбитражни трибунал за спор око међуентитетске линије разграничења у области  Брчког, а посебно овлаштењима која су ми дата да регулишем именовање шефа Полиције Брчко Дистрикта, која су наведена у ставу 6 Анекса Коначне одлуке од 18. августа 1999. године;

Подсјећајући да је према члановима 11а и 11б Закона о полицији Брчко Дистрикта (у измијењеном тексту) („Закон о полицији“) Независни одбор за избор и оцјењивање рада шефа Полиције („Одбор“) надлежан да одабере и градоначелнику предложи кандидата који ће бити именован за шефа Полиције, након чега, према члану 11б(4) Закона о полицији, градоначелник без одлагања тражи одобрење Скупштине за именовање кандидата који је на тај начин предложен;

Надаље подсјећајући да је у складу са овим одредбама Скупштина Дистрикта именовала чланове Одбора 20. јула 2006. године;

Надаље подсјећајући да је претходни шеф Полиције Брчко Дистрикта, г. Миленко Милићевић, поднио оставку на то радно мјесто у августу 2006. године, како би прихватио радно мјесто у СИПА-и;

Надаље подсјећајући да је 31. августа 2006. године Одбор донио одлуку да распише јавни конкурс за радно мјесто шефа Полиције како би именовао новог шефа Полиције који ће замијенити господина Милићевића; тај конкурс је расписан 14. септембра 2006. године и наведено је да ће бити отворен до 18. октобра 2006. године;

Надаље подсјећајући да је Одбор примио деветнаест пријава, на основу којих је утврдио да шест кандидата испуњава услове прописане конкурсом и накнадно обавио разговоре и тестирао пет од тих шест кандидата (један кандидат није дошао на разговор), саставио ранг листу кандидата и гласао о њима, а 1. децембра 2006. године, Одбор је донио одлуку да предложи кандидата за шефа Полиције и доставио ту одлуку градоначелнику који ју је одмах прослиједио Скупштини Дистрикта на усвајање;

Констатујући да овај кандидат у ствари није испунио све техничке услове прописане конкурсом и да је стога званично дисквалификован као кандидат за радно мјесто шефа Полиције;

Надаље констатујући на основу документације Одбора, коју је мојој канцеларији доставио господин Мујкановић, предсједавајући Одбора, да је Одбор као другог кандидата на ранг листи одредио господина Горана Лујића;

Након што сам пажљиво размотрио сву документацију Одбора, и пошто ми се из садржаја те документације чини да је од преостала четири кандидата господин Лујић најквалификованији за радно мјесто шефа Полиције;

Надаље констатујући да шеф Полиције  мора бити способан да успостави повјерење међу свим заједницама у Дистрикту;

Изражавајући забринутост у вези са тренутним застојем у поступку именовања, због тога што је прошло већ више од пет мјесеци како Дистрикт нема шефа Полиције, те је стога важно да радно мјесто шефа Полиције буде попуњено без одлагања тако да дуготрајна неизвјесност око будућег руковођења Полицијом може бити ријешена и да се Полиција Дистрикта може усредсредити на борбу против криминала и извршавање својих законских дужности;

Захвалан господину Фахрудину Селимовићу, замјенику шефа полиције, на поузданом обављању дужности и напорном раду на мјесту вршиоца дужности шефа Полиције од августа 2006. године;

Утврдивши да је у свим овим околностима, стога, у најбољем интересу Дистрикта и Полиције Дистрикта да ја сада извршим именовање новог шефа Полиције и да би именовани требало да буде господин Горан Лујић;

 

Стога налажем сљедеће:

  1. Господин Горан Лујић се овим путем именује за шефа Полиције Брчко Дистрикта. Ово именовање ступа на снагу даном доношења овог налога супервизора од 12:00 часова.
  2. Господин Лујић ће прихватити своје именовање у складу са условима и са свим овлаштењима, правима, дужностима и одговорностима као да је именован у складу са одредбама чланова 11, 11а, 11б и 11ц Закона о полицији Брчко Дистрикта. Сви важећи закони и прописи који се примјењују на шефа Полиције Брчко Дистрикта примјењују се на господина Лујића током трајања периода његовог именовања.
  3. Овај налог супервизора ступа на снагу одмах и биће без одлагања објављен у „Службеном гласнику Брчко Дистрикта“. Влада, Скупштина и судови Брчко Дистрикта ће предузети све потребне мјере како би осигурали његово спровођење.
  4. Овај налог супервизора ће бити објављен на енглеском језику и службеним језицима Босне и Херцеговине. У случају неусклађености, верзија на енглеском језику је мјеродавна за све намјене.

 

др Рафи Грегоријан
супервизор за Брчко
први замјеник високог представника

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije