Nalog supervizora kojim se imenuje šef Policije Brčko Distrikta

U skladu sa ovlaštenjima koja su mi data stavovima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke od 5. marta 1999. godine, koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske linije razgraničenja u oblasti  Brčkog, a posebno ovlaštenjima koja su mi data da regulišem imenovanje šefa Policije Brčko Distrikta, koja su navedena u stavu 6 Aneksa Konačne odluke od 18. avgusta 1999. godine;

Podsjećajući da je prema članovima 11a i 11b Zakona o policiji Brčko Distrikta (u izmijenjenom tekstu) („Zakon o policiji“) Nezavisni odbor za izbor i ocjenjivanje rada šefa Policije („Odbor“) nadležan da odabere i gradonačelniku predloži kandidata koji će biti imenovan za šefa Policije, nakon čega, prema članu 11b(4) Zakona o policiji, gradonačelnik bez odlaganja traži odobrenje Skupštine za imenovanje kandidata koji je na taj način predložen;

Nadalje podsjećajući da je u skladu sa ovim odredbama Skupština Distrikta imenovala članove Odbora 20. jula 2006. godine;

Nadalje podsjećajući da je prethodni šef Policije Brčko Distrikta, gospodin Milenko Milićević, podnio ostavku na to radno mjesto u avgustu 2006. godine, kako bi prihvatio radno mjesto u SIPA-i;

Nadalje podsjećajući da je 31. avgusta 2006. godine Odbor donio odluku da raspiše javni konkurs za radno mjesto šefa Policije kako bi imenovao novog šefa Policije koji će zamijeniti gospodina Milićevića; taj konkurs je raspisan 14. septembra 2006. godine i navedeno je da će biti otvoren do 18. oktobra 2006. godine;

Nadalje podsjećajući da je Odbor primio devetnaest prijava, na osnovu kojih je utvrdio da šest kandidata ispunjava uslove propisane konkursom i naknadno obavio razgovore i testirao pet od tih šest kandidata (jedan kandidat nije došao na razgovor), sastavio rang listu kandidata i glasao o njima, a 1. decembra 2006. godine, Odbor je donio odluku da predloži kandidata za šefa Policije i dostavio tu odluku gradonačelniku koji ju je odmah proslijedio Skupštini Distrikta na usvajanje;

Konstatujući da ovaj kandidat u stvari nije ispunio sve tehničke uslove propisane konkursom i da je stoga zvanično diskvalifikovan kao kandidat za radno mjesto šefa Policije;

Nadalje konstatujući na osnovu dokumentacije Odbora, koju je mom uredu dostavio gospodin Mujkanović, predsjedavajući Odbora, da je Odbor kao drugog kandidata na rang listi odredio gospodina Gorana Lujića;

Nakon što sam pažljivo razmotrio svu dokumentaciju Odbora, i pošto mi se iz sadržaja te dokumentacije čini da je od preostala četiri kandidata gospodin Lujić najkvalifikovaniji za radno mjesto šefa Policije;

Nadalje konstatujući da šef Policije  mora biti sposoban da uspostavi povjerenje među svim zajednicama u Distriktu;

Izražavajući zabrinutost u vezi sa trenutnim zastojem u postupku imenovanja, zbog toga što je prošlo već više od pet mjeseci kako Distrikt nema šefa Policije, te je stoga važno da radno mjesto šefa Policije bude popunjeno bez odlaganja tako da dugotrajna neizvjesnost oko budućeg rukovođenja Policijom može biti riješena i da se Policija Distrikta može usredsrediti na borbu protiv kriminala i izvršavanje svojih zakonskih dužnosti;

Zahvalan gospodinu Fahrudinu Selimoviću, zamjeniku šefa policije, na pouzdanom obavljanju dužnosti i napornom radu na mjestu vršioca dužnosti šefa Policije od avgusta 2006. godine;

Utvrdivši da je u svim ovim okolnostima, stoga, u najboljem interesu Distrikta i Policije Distrikta da ja sada izvršim imenovanje novog šefa Policije i da bi imenovani trebalo da bude gospodin Goran Lujić;

 

Stoga nalažem sljedeće:

  1. Gospodin Goran Lujić se ovim putem imenuje za šefa Policije Brčko Distrikta. Ovo imenovanje stupa na snagu danom donošenja ovog naloga supervizora od 12:00 sati.
  2. Gospodin Lujić će prihvatiti svoje imenovanje u skladu sa uslovima i sa svim ovlaštenjima, pravima, dužnostima i odgovornostima kao da je imenovan u skladu sa odredbama članova 11, 11a, 11b i 11c Zakona o policiji Brčko Distrikta. Svi važeći zakoni i propisi koji se primjenjuju na šefa Policije Brčko Distrikta primjenjuju se na gospodina Lujića tokom trajanja perioda njegovog imenovanja.
  3. Ovaj nalog supervizora stupa na snagu odmah i biće bez odlaganja objavljen u „Službenom glasniku Brčko Distrikta“. Vlada, Skupština i sudovi Brčko Distrikta će preduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurali njegovo sprovođenje.
  4. Ovaj nalog supervizora će biti objavljen na engleskom jeziku i službenim jezicima Bosne i Hercegovine. U slučaju neusklađenosti, verzija na engleskom jeziku je mjerodavna za sve namjene.

 

dr Raffi Gregorian
supervizor za Brčko
prvi zamjenik visokog predstavnika 

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije