Налог супервизора којим се захтијева да референдуми на подручју Брчко Дистрикта буду предмет претходне сагласности супервизора за Брчко у писаној форми и буду организовани једино под условима које одобри супервизор за Брчко

У складу са овлаштењима која су ми дата ставовима 8, 10, 11, 13, 36 и 37 Коначне одлуке за Брчко од 5. марта 1999. године, коју је донио Арбитражни трибунал за спор око међуентитетске линије разграничења у области  Брчког;

Подсјећајући на недавне изјаве у којима се предлаже могућност да ентитет одржи референдум;

Констатујући да једини закон којим се тренутно регулише питање референдума у Дистрикту, након што је претходни супервизор, Сусан Јохнсон, издала налог супервизора од 4. августа 2006. године којим се, између осталог, укидају правна дејства ентитетских закона у Дистрикту, јесте Закон о референдуму Социјалистичке Републике Босне и Херцеговине из 1977. године (објављен у «Службеном листу Социјалистичке Републике Босне и Херцеговине «, број 29/77), и да је овај закон сада застарио као законски оквир којим се регулише референдумска активност у Дистрикту;

Надаље констатујући да референдуми који су у складу да Општим оквирним споразумом за мир у Босни и Херцеговини („Дејтонски мировни споразум“) могу под одређеним околностима бити у складу са законом, али исто тако могу бити предмет незаконите манипулације и злоупотребе, посебно због тога што су тренутно важећи закони у Дистрикту којима се регулише питање референдума застарјели;

Желећи да се грађанима Дистрикта у потпуности омогући право гласа на било којем референдуму, под условом да је сваки такав референдум у складу са домаћим и међународним законима, а нарочито са одредбама Дејтонског мировног споразума;

Надаље констатујући да је Дистрикт мултиетничка средина и да стога сваки референдум на подручју Дистрикта треба организовати веома пажљиво како би се ризик од политичке нестабилности свео на минимум и како би се спријечило уплитање у уобичајене активности становника Дистрикта, а да би се постигли ови циљеви може бити потребно да се осигура да било који референдум спроведен на подручју Дистрикта буде организован једино у складу са одређеним условима који регулишу начин на који се он спроводи;

Не противећи се  законитом и правилном спровођењу било којег референдума у Дистрикту, али ипак вјерујући да је ради безбједног и ефикасног спровођења сваког таквог референдума важно да супервизор регулише услове за његово одржавање;

 

Стога налажем сљедеће:

  1. Све док је супервизија на снази, за било који референдум који се одржава на подручју Дистрикта биће потребна претходна сагласност супервизора у писаној форми, а у случајевима када је та сагласност дата, референдум ће се одржати једино под оним условима које одобри супервизор.
  2. У смислу овог налога супервизора, „референдум“ подразумијева сваку врсту  гласања, осим гласања за избор представника у представничке органе Брчко Дистрикта, Босне и Херцеговине или било којег Ентитета, у складу са законима који важе у Дистрикту, а који регулишу спровођење избора. Није битно да ли институција која организује референдум има приватни или јавни карактер. У случају било каквог спора или двосмислености у вези са тим да ли гласање представља „референдум“ у смислу овог налога супервизора, преовладава свако тумачење које супервизор достави у писаној форми.
  3. У овом налогу не постоји ништа чиме се забрањује спровођење референдума изван подручја Дистрикта.
  4. Овај налог супервизора ступа на снагу одмах и биће без одлагања објављен у Службеном гласнику Брчко Дистрикта. Сви јавни званичници у Дистрикту ће предузети све неопходне мјере како би осигурали његово спровођење.
  5. Овај налог супервизора ће бити објављен на енглеском језику и службеним језицима Босне и Херцеговине. У случају неусклађености, верзија на енглеском језику је мјеродавна за све намјене.

 

др Рафи Грегоријан
супервизор за Брчко
први замјеник  високог  представника

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije