Налог супервизора којим се као закон Брчко Дистрикта доноси Закон о државној служби у органима управе Брчко Дистрикта БиХ

У складу са овлаштењимакоја су ми дата ставовима 8, 10, 13 и 37 Коначне одлуке од 5. марта 1999. године коју је донио Арбитражни трибунал за спор око међуентитетске границе у области Брчког;

Имајући у виду  ставове 13 и 67 Коначне одлуке који прописују да надлежност Арбитражног трибунала  (а самим тим и супервизије) не може престати док супервизор не установи да јавне институције Дистрикта функционишу дјелотворно и наочиглед трајно;

Имајући надаље у виду да се стратегија реформе јавне управе спроводи у читавој Босни и Херцеговини, да би се створила политички неутрална, рационална по питању трошкова,  професионална и независна државна служба, да је ова стратегија један од најважнијих изазова са којим се сусреће Брчко Дистрикт и Босна и Херцеговина данас;

Подсјећајући на сталну забринутост током мог мандата као супервизора у вези са квалитетом јавне управе у Брчко Дистрикту, а нарочито у вези са одредбама, условима, политикама и прописима којима се регулише запошљавање државних службеника у Дистрикту, што ме је навело да 22. марта 2006. године,  23. марта 2006. године и 5. маја 2006. године издам Налоге супервизора који су имали за циљ да коригују разне нерегуларности у поступцима запошљавања државних службеника и накнадама за њихов рад;

Сматрајући да је у циљу побољшања квалитета јавне управе, потребан нови закон који ће регулисати понашање државних службеника и подсјећајући да сам због тога у мом Налогу супервизора од 22. марта 2006. године, наложила да, између осталог,  ““нови нацрт закона који регулише понашање државних службеника и који у цјелини замјењује Закон о државним службеницима Брчко Дистрикта, заједно са нацртима пропратних правилника, биће представљен Скупштини Дистрикта најкасније до 31. маја 2006. године. Сви одјели Владе ће, на захтјев, у потпуности сарађивати са радном групом која ради на припреми нацрта овог закона”;

Дајући похвалу за рад радне групе која је формирана да припреми нови нацрт закона, која је показала преданост и професионализам у припремању нацрта закона у року прописаном у мом Налогу супервизора од 22. марта 2006. године;

Разочарана  што упркос напорима радне групе, градоначелник Брчко Дистрикта није прослиједио Скупштини Дистрикта нацрт закона који је припремила радна група, ни у року прописаном у Налогу супервизора од 22. марта 2006. године, нити уопште, те се стога градоначелник и Влада оглушују о тај Налог супервизора већ неколико мјесеци;

Након накнадних консултација са посланицима у Скупштини из политичких странака које представљају све три групе народа и након што сам добила широку подршку за доношење овог Налога;

Након што сам размотрила  нацрт закона који је припремила радна група и сматрајући да је то, са одређеним измјенама које би имале за циљ дјелотворно спровођење  закона, законски пропис који је хвале вриједан и испуњава евро-атлантске стандарде професионалне и деполитизоване државне службе;

Сматрајући да је доношење и спровођење овог закона од кључне важности за испуњавање услова које прописују ставови 13 и 67 Коначне одлуке и да нема разлога да се доношење и спровођење овог закона даље одлаже;

Стога овим налажем сљедеће:

1.                  Закон о државној служби у органима управе Брчко Дистрикта Босне и  Херцеговине, у даљем тексту Анекс Налога супервизора, се овим доноси као закон Брчко Дистрикта даном доношења овог Налога. Скупштина Брчко Дистрикта га може накнадно мијењати у складу са процедуром која је прописана Статутом Брчко Дистрикта и Пословником Скупштине Дистрикта.

2.                  Радна група која је основана одлуком градоначелника од  5. априла 2006. године да изради нацрт горепоменутог закона, ће наставити  са радом и биће задужена за припрему свих подзаконских аката и правилника предвиђених законом. Радна група ће довршити све такве подзаконске акте и правилнике у временским роковима за њихово доношење које прописује закон, а градоначелник ће, уз претходно одобрење супервизора, донијети сваки такав подзаконски акт и правилник у истом року. Радна група ће престати да постоји  тек након што се сви такви подзаконски акти и правилници донесу.

3.                  Овај Налог супервизора ће без одлагања бити објављен у Службеном гласнику Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине. Градоначелник и Влада Брчко Дистрика ће предузети све потребне мјере да осигурају потпуно и задовољавајуће спровођење овог Налога супервизора и Закона о државној служби у органима управе Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине. Сваки јавни службеник Брчко Дистрикта ће бити лично одговоран за сваки свој поступак или недостатак истог који спречава или омета потпуно спровођење овог Налога супервизора или Закона о државној служби у органима управе Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине. Супервизор може привремено или трајно искључити из јавне службе било ког јавног службеника који сноси такву одговорност и/или може одредити друге сличне казне за које супервизор сматра да су одговарајуће.

 

 

Сузан Р. Џонсон

супервизор за Брчко

  замјеник високог представника


Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije