Prelazni Nalog supervizora kojim se privremeno obustavlja sudski postupak prinudnog iseljenja Pavlović International Bank iz prostorija u gradu Brčko

U skladu sa stavovima 8,13 i 37 Konačne odluke Arbitražnog tribunala za spor oko međuentitetske granice u oblasti Brčkog od 5. marta 1999. godine  koji daju ovlaštenja supervizoru za Brčko da obavlja mandat propisan Konačnom odlukom;

Podsjećajući da je Rješenjem od 1. aprila 2006. godine  (u daljem tekstu: „Rješenje”), Ustavni sud Bosne i Hercegovine, u predmetu  br. AP 214/03 (u daljem tekstu: predmet), između  Privredne Banke d.d. Sarajevo(u daljem tekstu: „Privredna banka”) kao tužitelja i Pavlović International Bank Slobomir A.D. Bijeljina (u daljem tekstu: „Pavlović banka”) i Brčko Distrikta kao tuženih, donio nalog koji za posljedicu ima da se djelimično poništava Ugovor od 24.10.2003. godine (u daljem tekstu: „Ugovor”) o kupoprodaji prostorija banke u društvenom vlasništvu koje se nalaze u gradu Brčko, ulica Kantardžića 2 (u daljem tekstu: „imovina”) zaključen između Pavlović banke i Brčko Distrikta; da se dodijeli pravo  nad imovinom Privrednoj banci; i da se zahtijeva prinudno iseljenje Pavlović banke iz te imovine;

Izražavajući zabrinutost što je došlo do propusta u redovnom postupku donošenja Rješenja, u kom nijedna strana u postupku, u obliku u kom sada postoje, nije podnijela žalbu Ustavnom sudu prije nego što je sud donio Rješenje; žalbeni postupak u nižim sudovima je bio u toku i nije  bio okončan u periodu kada je Rješenje bilo donešeno; što ni jedna strana u postupku nije imala priliku da se izjasni na bilo koji način (usmeno, pismeno ili na neki drugi način) pred Ustavnim sudom prije nego što je sud donio Rješenje; što očigledno nijedna strana u postupku nije bila prethodno upoznata da će Rješenje biti doneseno;

Nadalje izražavajući zabrinutost što Rješenje ne sadrži obrazloženje u pogledu toga zašto bi ugovor trebalo da bude poništen, zašto Pavlović banka nema pravo nad imovinom ili zašto bi Privredna banka trebalo da ima pravo nad imovinom;

Imajući u vidu  da je ugovor izričito odobren od strane tadašnjeg supervizora za Brčko Henry L. Clarke-a u skladu sa stavom 12  Aneksa  Konačne odluke od 18. avgusta 1999. godine i da je i u skladu sa gorepomenutim stavom 12 i  u skladu sa odredbama Okvirnog zakona o privatizaciji banaka i drugih preduzeća u BiH (u daljem tekstu:“Okvirni zakon”), koji je donesen Odlukom tadašnjeg visokog predstavnika Carlosa Westendorpa 22. jula 1998. godine, jasno je da Privredna banka ne može potraživati tu imovinu;

Nadalje imajući u vidu  da se u pismu koje mi je uputio tadašnji predsjednik Ustavnog suda Mato Tadić od 11. juna 2006. godine  navodi između ostalog sljedeće: „… Ustavni sud podsjeća da Pavlović banka  nije bila učesnik u postupku pred Ustavnim sudom u konkretnom predmetu, niti je postojao spor o privatizaciji banke, niti je predmet rasprave bila imovina Pavlović banke.  Iz toga proizilazi da Ustavni sud, prilikom donošenja odluke, nije razmatrao imovinska prava Pavlović banke …”;

Pošto je očigledno da gore navedeno otkriva ozbiljnu zabunu u pogledu toga što je tadašnji predsjednik Ustavnog suda  izgleda smatrao da se taj predmet ne tiče i da nema uticaja na Pavlović banku, a budući da je iz teksta Rješenja jasno da to podrazumijeva oduzimanje prava nad imovinom od Pavlović banke i  prinudno iseljenje Pavlović banke iz iste; i da sudovi Distrikta  u postupku sprovođenja rješenja, koje sada razmatraju, imaju tumačenje da Rješenje nalaže oduzimanje prava nad imovinom od Pavlović banke  i prinudno iseljenje Pavlović banke iz iste;

Smatrajući  da u pogledu ove zabune i propusta da se sprovede gorepomenuti redovan postupak,  Rješenje  u potpunosti zahtijeva ponovno razmatranje od strane Ustavnog suda nakon što sve strane u postupku dostave sve potrebne podneske;  i da su Pavlović banka i Brčko Distrikt pojedinačno podnijeli zahtjeve za preispitivanje Rješenja Ustavnom sudu (u daljem tekstu: zahtjevi za preispitivanje) 19.06.2006. i  12.07.2006. godine u skladu sa propisima Ustavnog suda.

Imajući u vidu  da su u zahtjevima za preispitivanje, Pavlović banka i Brčko Distrikt tražili produženje roka za izvršenje rješenja, dok Ustavni sud ne odluči po zahtjevima za preispitivanje; ali do sada Ustavni sud nije odgovorio na ove zahtjeve;

Dalje imajući u vidu da je fizičko iseljenje Pavlović banke iz imovine od strane sudskih izvršitelja, Osnovni sud Brčko Distrikta zakazao za 1.09.2006. godine u 11:00 sati;

Izražavajući zabrinutost da ukoliko se prinudno iseljenje izvrši kako je sada planirano izazvaće veliku i nepopravljivu štetu Pavlović banci i njenim komitentima, a budući da odlaganje izvršenja Rješenja, u očekivanju donošenja konačne odluke po zahtjevima za preispitivanje od strane Ustavnog suda, neće nanijeti značajnu ili nepopravljivu štetu  Privrednoj banci.

Imajući u vidu značaj ovog predmeta za povoljne uslove za investicije i privrednu stabilnost  Brčko Distrikta i Bosne i Hercegovine u cijelosti, pošto je dejstvo ovog Rješenja takvo da narušava jedan od glavnih principa poslijeratne privatizacije koja je uspostavljena Konačnom odlukom i Okvirnim zakonom, da pravo na privatizaciju javne imovine pripada entitetu ili Vladi Distrikta u zavisnosti od teritorije na kojoj se ta imovina nalazi, i Rješenje stoga prijeti da napravi presedan kojim će se poslijeratna privatizacija širom Bosne i Hercegovine vratiti na početak.

Smatrajući  da je stoga mudro, pošteno i pravično da se prinudno iseljenje Pavlović banke obustavi dok Ustavni sud ne donese konačnu odluku po zahtjevima za preispitivanje;

Ovim nalažem da:

1.      Nijedna institucija i nijedan javni službenik Brčko Distrikta neće preduzeti bilo kakve korake da izvrše ili sprovedu bilo kakvo rješenje, presudu ili neki drugi nalog bilo kog suda u predmetu AP 214/03, između Privredne banke d.d. Sarajevo (Privredna banka) kao tužitelja i Pavlović International Bank Slobomir A.D. Bijeljina (Pavlović banka) i Brčko Distrikta kao tuženih dok Ustavni sud ne razmotri i donese konačnu odluku po zahtjevima za preispitivanje.

2.      Ovaj Nalog supervizora stupa na snagu odmah i biće bez odlaganja objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta. Sve institucije Brčko Distrikta će biti odgovorne za implementaciju, ali sudovi Brčko Distrikta će imati glavnu odgovornost  da ga implementiraju i donesu sve neophodne odluke  i naloge kako bi osigurali poštivanje istog.

 

 

Susan R. Johnson

supervizor za Brčko

zamjenik visokog predstavnika


Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije