Анекс Налога супервизора од 4. 8. 2006. године који представља списак закона ентитета који ће бити преузети као закони Брчко Дистрикта и које ће институције Дистрикта имплементирати од дана издавања овог Налога супервизора

1.         Закон о производњи и продаји лијекова (Службени гласник РС, 19/01): поглавља VIII и IX – Одјељење за јавну сигурност; сва друга поглавља – Одјељење за здравство и остале услуге

2.         Закон о електроенергетској инспекцији (Службени гласник РС, 12/93) – Одјељење за јавну сигурност

3.         Закон о инспекцији рада (Службени гласник РС, 8/97) – Одјељење за јавну сигурност

4.         Закон о тржишној инспекцији (Службени гласник ФБиХ, 2/95) – Одјељење за јавну сигурност

5.         Закон о санитарној инспекцији (Службени гласник РС, 14/94) – Одјељење за јавну сигурност

6.         Закон о мјерама за унапређење сточарства (Службени гласник РС, 10/98) – Одјељење за пољопривреду

7.         Закон о заштити становништва од заразних болести (Службени гласник РС, 10/95) – Одјељење за здравство

8.         Закон о водама (Службени гласник РС, 10/98) – Одјељење за пољопривреду

9.         Закон о шумама (Службени гласник Тузланског кантона, 10/99) - Одјељење за пољопривреду

10.       Закон о ловству (Службени гласник РС, 13/94) – Одјељење за пољопривреду

11.       Закон о девизном пословању (Службени гласник ФБиХ, 36/98) – сва релевантна одјељења Владе

12.       Закон о промету експлозивних материја и течности (Службени гласник РС, 16/96) – Одјељење за јавну сигурност

13.       Закон о порезу на имовину (Службени гласник РС, 38/03) – Управа прихода Дистрикта и Пореска управа Дистрикта

Каснијим допунским налогом супервизора овом Анексу може бити додано још тачака док супервизија буде на снази, али се ни у ком случају не може додавати још тачака након завршетка супервизије у Брчко Дистрикту.

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije