Aneks Naloga supervizora od 4. 8. 2006. godine koji predstavlja spisak zakona entiteta koji će biti preuzeti kao zakoni Brčko Distrikta i koje će institucije Distrikta implementirati od dana izdavanja ovog Naloga supervizora

1.     Zakon o proizvodnji i prodaji lijekova (Službeni glasnik RS, 19/01): poglavlja VIII i IX – Odjel za javnu sigurnost; sva druga poglavlja – Odjel za zdravstvo i ostale usluge

2.     Zakon o elektroenergetskoj inspekciji (Službeni glasnik RS, 12/93) – Odjel za javnu sigurnost

3.     Zakon o inspekciji rada (Službeni glasnik RS, 8/97) – Odjel za javnu sigurnost

4.     Zakon o tržišnoj inspekciji (Službeni glasnik FBIH, 2/95) – Odjel za javnu sigurnost

5.     Zakon o sanitarnoj inspekciji (Službeni glasnik RS, 14/94) – Odjel za javnu sigurnost

6.     Zakon o mjerama za unapređenje stočarstva (Službeni glasnik RS, 10/98) – Odjel za poljoprivredu

7.     Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (Službeni glasnik RS, 10/95) – Odjel za zdravstvo

8.     Zakon o vodama (Službeni glasnik RS, 10/98) – Odjel za poljoprivredu

9.     Zakon o šumama (Službeni glasnik Tuzlanskog kantona, 10/99) - Odjel za poljoprivredu

10.   Zakon o lovstvu (Službeni glasnik RS, 13/94) – Odjel za poljoprivredu

11.   Zakon o deviznom poslovanju (Službeni glasnik FBiH, 36/98) – svi relevantni odjeli Vlade

12.   Zakon o prometu eksplozivnih materija i tečnosti (Službeni glasnik RS, 16/96) – Odjel za javnu sigurnost

13.   Zakon o porezu na imovinu (Službeni glasnik RS, 38/03) – Uprava prihoda Distrikta i Poreska uprava Distrikta

Kasnijim dopunskim nalogom supervizora ovom Aneksu može biti dodato još tačaka dok supervizija bude na snazi, ali se ni u kom slučaju ne može dodavati još tačaka nakon završetka supervizije u Brčko Distriktu.

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije