Налог супервизора о именовању чланова привремене комисије за спровођење поступака за запошљавање јавних службеника

У складу са овлашћењима која су ми дата ставовима 8, 11, 13 и 37 Коначне одлуке од 5. марта 1999. године, коју је донио Арбитражни трибунал за спор око међуентитетске границе у области Брчко Дистрикта;

Позивајући се на закључке са заједничког радног састанка између Канцеларије за имплеменатацију Коначне арбитражне одлуке за Брчко и Владе Брчко Дистрикта који је одржан 7. и 8. априла 2006. године на којем је расправљано о озбиљним проблемима у функционисању извјесног броја одјељења и  агенција Владе као и о могућим корективним мјерама;

Даље се позивајући  да је на том састанку било опште признато да је  рад Одбора за запошљавање неадекватан и политизован између осталог из разлога који су детаљно изложени у мом Налогу супервизора од 23. марта 2006. године, укључујући стално попуштање под неприкладним политичким утицајем и жалбе од стране стотина грађана, те да сам ја стога захтијевала од градоначелника,  на том састанку и након тога у писму које сам му послала 11. априла 2006. године, да  одмах разријеши дужности све чланове Одбора за запошљавање;

Изражавајући жаљење што од тог састанка  нисам примила никакво званично обавјештење или потврду да су се та разријешења десила и сходно томе, након консултације са градоначелником, што ја морам да дјелујем да спроведем та разрјешења умјесто благовремног дјеловања са његове стране;

Свјесна да је Закон о запошљавању јавних службеника  у процесу израде и да Влада Дистрикта треба да га представи Скупштини Дистрикта најкасније до 31. маја 2006. године као што је наложено мојим Налогом супервизора од 22. марта 2006. године;

 Даље свјесна да је извјестан број оглашених позиција јавних службеника остао упражњен од којих су неке хитне и чекају на усвајање новог Закона о јавним службеницима, неопходан је прелазни режим који ће ријешити те конкурсе и пожељно би било да се комисија са дужностима сличним привременом Одбору за запошљавање оформи за ту намјену.

Овим налажем да:

1.      Градоначелник одмах разријеши дужности све чланове Одбора за запошљавање Брчко Дистркта са њихових радних мјеста у Одбору.

2.      Градоначелник одмах успостави привремену Комисију за запошљавање (даље у тексту: Комисија). Комисија ће бити састављена од доградоначелника, шефа Пододјељења за људске ресурсе, в.д. шефа Правне службе Владе и од четвртог члана који ће се мијењати у зависности од конкурса који ће обављати Комисија као што је прописано у доле наведеном ставу 3.

3.      Четврти члан Комисије ће у сваком случају бити стручњак при Пододјељењу Владе Дистрикта у ком ће бити конкурс за то радно мјесто. Градоначелник ће бирати те стручњаке у сваком појединачном случају.

4.      Комисија ће обављати све дужности  Одбора за запошљавање  у складу са члановима од 31 до 38 Закона о јавним службеницима Брчко Дистрикта. Чланови  Комисије неће имати право на било какву плату или друга радна примања на основу њиховог чланства у Комисији  поред њихове садашње плате и примања у Влади.

5.      Доградоначелник ће водити сву одговарајућу евиденцију рада који ће обављати Комисија, а нарочито ће водити рачуна о записницима обављених интервјуа. Након што Привремена комисија заврши свој рад  за свако оглашено радно мјесто та евиденција ће одмах бити прослијеђена Пододјељењу за људске ресурсе за њихов досије.

6.      У току рада Комисије а нарочито (али не само ограничено на) интервјуе које ће Комисија обављати, супервизор може да одлучи  да именује представнике синдиката, Привредне коморе Брчко Дистрикта и/или Канцеларије за имплементацију Коначне арбитражне одлуке за Брчко да учествују, прате и/или ревидирају рад Комисије. Чланови Комисије и сви чланови Владе ће пружити сву помоћ било којој особи која буде именована на такав начин.

7.      Шеф Пододјељења за људске ресурсе ће одмах контактирати Агенцију за државну службу БиХ и обе еквивалентне Агенције из ентитета да тражи представнике који би помогли у раду Комисије на основама изложеним у мом писму градоначелнику од 26. јануара 2006. године

8.      Ништа у овом Налогу супервизора не укида захтјев за добијање сагласности супервизора за отварање конкурса за запошљавање јавних службеника који су садржани у ставу 4  Налога супервизора у вези са неправилностима у поступку запошљавања јавних службеника од 23. марта 2006. године.

9.      Овај налог супервизора ће одмах бити стављен ван  снаге након доношења (или од стране Скупштине Брчко Дистрикта или од стране другог тијела) новог Закона о јавним службеницима који је наведен у ставу 4 Налога супервизора који забрањује одређене додатаке на плату јавним службеницима од 22. марта 2006. године осим ако ја накнадно не издам Налог који то побија.

10.  Овај налог ступа на снагу одмах и објавиће се без одлагања у „Службеном гласнику Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине”. Градоначелник, Влада и Скупштина Брчко Дистрикта су дужни предузети све мјере потребне да би се осигурала његова примјена.

 

Сузан Р. Џонсон

супервизор за Брчко Дистрикт

замјеник високог представника

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije