Nalog supervizora o imenovanju članova privremene Komisije za sprovođenje postupaka za zapošljavanje javnih službenika

U skladu sa ovlaštenjima koja su mi data stavovima 8, 11, 13 i 37 Konačne odluke od 5. marta 1999. godine, koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske granice u oblasti Brčko Distrikta;

Pozivajući se na zaključke sa zajedničkog radnog sastanka između Ureda za implementaciju Konačne arbitražne odluke za Brčko i Vlade Brčko Distrikta koji je održan 7. i 8. aprila 2006. godine na kojem je raspravljano o ozbiljnim problemima u funkcionisanju izvjesnog broja Odjela i  agencija Vlade kao i o mogućim korektivnim mjerama;

Dalje se pozivajući  da je na tom sastanku bilo opće priznato da je  rad Odbora za zapošljavanje neadekvatan i politizovan, između ostalog, iz razloga koji su detaljno izloženi u mom Nalogu supervizora od 23. marta 2006. godine, uključujući stalno popuštanje pod neprikladnim političkim uticajem i žalbe od strane stotina građana, te da sam ja stoga zahtijevala od gradonačelnika,  na tom sastanku i nakon toga u pismu koje sam mu poslala 11. aprila 2006. godine, da  odmah razriješi dužnosti sve članove Odbora za zapošljavanje;

Izražavajući žaljenje što od tog sastanka nisam primila nikakvo zvanično obavještenje ili potvrdu da su se ta razrješenja desila i shodno tome, nakon konsultacije sa gradonačelnikom, što ja moram da djelujem da sprovedem ta razriješenja umjesto blagovremenog djelovanja sa njegove strane;

Svjesna  da je Zakon o zapošljavanju javnih službenika  u procesu izrade i da Vlada Distrikta treba da ga predstavi Skupštini Distrkita najkasnije do 31. maja 2006. godine kao što je naloženo mojim Nalogom supervizora od 22. marta 2006.godine;

 Dalje svjesna da je izvjestan broj oglašenih  pozicija javnih službenika ostao upražnjen od kojih su neke hitne i čekaju na usvajanje novog Zakona o javnim službenicima, neophodan je prelazni režim koji će riješiti te konkurse i poželjno bi bilo da  se komisija sa dužnostima sličnim privremenom Odboru za zapošljavanje oformi za tu namjenu.

Ovim nalažem da:

1.      Gradonačelnik odmah razriješi dužnosti sve članove Odbora za zapošljavanje Brčko Distrkta sa njihovih radnih mjesta u Odboru.

2.      Gradonačelnik odmah uspostavi privremenu Komisiju za zapošljavanje (dalje u tekstu: Komisija). Komisija će biti sastavljena od dogradonačelnika, šefa Pododjela za ljudske resurse, v.d. šefa Pravne službe Vlade i od četvrtog člana koji će se mijenjati u zavisnosti od konkursa koji će rješavati Komisija kao što je propisano u dole navedenom stavu 3.

3.      Četvrti član Komisije će u svakom slučaju biti stručnjak pri Pododjelu Vlade Distrikta u kom će biti konkurs za to radno mjesto. Gradonačelnik će birati te stručnjake u svakom pojedinačnom slučaju.

4.      Komisija će obavljati sve dužnosti  Odbora za zapošljavanje  u skladu sa članovima od 31 do 38 Zakona o javnim službenicima Brčko Distrikta. Članovi  Komisije neće imati pravo na bilo kakvu platu ili druga radna primanja na osnovu njihovog članstva u Komisiji  pored njihove sadašnje plate i primanja u Vladi.

5.      Dogradonačelnik će voditi svu odgovarajuću evidenciju rada koji će obavljati Komisija, a naročito će  voditi računa o zapisnicima obavljenih intervjua. Nakon što privremena Komisija  završi svoj rad  za svako oglašeno radno mjesto ta evidencija će odmah biti proslijeđena Pododjelu za ljudske resurse za njihov dosije.

6.      U toku rada Komisije, a naročito (ali ne samo ograničeno na) intervjue koje će Komisija obavljati, supervizor može da odluči  da imenuje predstavnike sindikata, Privredne komore Brčko Distrikta i/ili Ureda za implementaciju Konačne arbitražne odluke za Brčko da učestvuju, prate i/ili revidiraju rad Komisije. Članovi Komisije i svi članovi Vlade će pružiti svu pomoć bilo kojoj osobi koja bude imenovana na takav način.

7.      Šef Pododjela za ljudske resurse će odmah kontaktirati Agenciju za državnu službu BiH i obe ekvivalentne Agencije iz entiteta da traži predstavnike koji bi pomogli u radu Komisije na osnovama izloženim u mom pismu gradonačelnku od 26. januara 2006. godine.

8.      Ništa u ovom Nalogu supervizora ne ukida zahtjev za dobijanje saglasnosti supervizora za otvaranje konkursa za zapošljavanje javnih službenika koji su sadržani u stavu 4  Naloga supervizora u vezi sa nepravilnostima u postupku zapošljavanja javnih službenika od 23. marta 2006. godine.

9.      Ovaj Nalog supervizora će odmah biti stavljen van  snage nakon donošenja (ili od strane Skupštine Brčko Distrikta ili od strane drugog tijela) novog Zakona o javnim službenicima koji je naveden u stavu 4 Naloga supervizora koji zabranjuje određene dodatke na platu javnim službenicima od 22. marta 2006. godine, osim ako ja naknadno ne izdam Nalog koji to poništava.

10.  Ovaj nalog stupa na snagu odmah i objaviće se bez odlaganja u „Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine”. Gradonačelnik, Vlada i Skupština Brčko Distrikta su dužni preduzeti sve mjere potrebne da bi se osigurala njegova primjena.

 

Susan R. Johnson

supervizor za Brčko Distrikt

zamjenik visokog predstavnika

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije