Налог супервизора о забрани исплате одређених додатака на плату јавним службеницима

У складу са овлаштењима која су ми дата ставовима 8, 11, 13 и 37 Коначне одлуке од 5. марта 1999. године, коју је донио Арбитражни трибунал за спор око међуентитетске границе у области Брчког;

Вјерујући да реформа јавне управе која би требало да створи јавну службу која ће бити политички неутрална, економична, професионална и независна представља један од најзначајнијих изазова за Брчко Дистрикт и Босну и Херцеговину у данашње вријеме.  

Позивајући се да се Законом о јавним службеницима Брчко Дистрикта Босне и  Херцеговине који је објављен у Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ, бр. 41/04 и 20/05, који је касније измијењен (“Закон”), обезбјеђују средства за одређене врсте исплата јавним службеницима поред њихове редовне плате, и то:

(1)     члан 25, ставови 3 и 4,  Закона прописује да јавни службеници могу бити плаћени на основу и у форми градоначелникове одлуке за чланство у комисијама владе, управним одборима јавних предузећа и за извјесне друге активности; и

(2)     члан 73, став 2, Закона прописује да под одређеним околностима плата јавног службеника може бити повећана за 50% усљед службениковог привременог премјештаја на ново радно мјесто.

Разочарана што је Влада Дистрикта злоупотријебила ове одредбе ради остваривања значајних повећања на плате одабраних јавних службеника, а да та повећања генерално нису оправдана кад се узме у обзир додатно вријеме и напор уложен од стране тих јавних службеника у обављању радних дужности.

Даље се позивајући на чињеницу да су јавни службеници у Брчко Дистрикту  међу најбоље плаћеним у Босни и Херцеговини  и да су њихове плате у просјеку знатно веће од просјечних плата на другим радним мјестима у Дистрикту.

Вјерујући да је повећање дохотка у јавном сектору штетно за економско благостање Дистрикта и да постоје неодложни социјални и економски проблеми на које би Дистрикт требало да утроши своје приходе прије него да  одабраним групама јавних службеника плаћа допуне њиховим ионако издашним платама и да су те прекомјерне исплате јавним службеницима у вријеме продужене економске кризе и незапослености штетне за јавни углед Владе Дистрикта и крајње су неправедне и веома непромишљене.

Свјесна да је Влада Дистрикта сада у процесу израде новог закона који регулише понашање јавних службеника, али вјерујући да су прелазне мјере неопходне да би се спријечиле будуће злоупотребе средстава из буџета док се не усвоји  нови закон и мишљења сам да Дистрикт мора да усвоји нови закон о јавној служби који ће покренути широк спектар неопходних мјера реформе јавне управе што је прије могуће.

Овим налажем да:

1.      Влада Брчко Дистрикта неће вршити даље исплате на основу члана 25, ставови 3 и 4, или члана 73, став 2, Закона о јавним службеницима Брчко Дистрикта или на основу  било које одлуке градоначелника која се издаје у складу са било којом од наведених одредаба. Нити ће Влада вршити било какве било какве даље исплате сличне оним које су поменуте у овим одредбама шта год да је наводна правна основа за те исплате.

2.      Градоначелник неће издавати даље одлуке у складу са било којом од наведених одредаба.

3.      Као изузетак инструкцијама из горе наведених ставова 1 и 2, супервизор ће размотрити захтјеве, који ће јој бити упућени у писаној форми од стране градоначелника Брчко Дистрикта, за одобрење других исплата у складу са чланом 25, став 3 и 4, или чланом 73, став 2, Закона о јавним службеницима Брчко Дистрикта.

4.      Нови нацрт закона који регулише понашање јавних службеника и који у цијелости замјењује Закон о јавним службеницима Брчко Дистрикта, заједно са нацртима пропратних правилника, биће представљен  Скупштини Дистрикта најкасније до 31. маја 2006. године. Сви одјели Владе ће, на захтјев, у потпуности сарађивати са радном групом која ради на припреми нацрта овог закона.

5.      Овај налог ступа на снагу одмах и објавиће се без одлагања у „Службеном гласнику Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине”, а Влада и Скупштина Брчко Дистрикта су дужне предузети све мјере потребне да би се осигурала његова примјена.

Сузан Р. Џонсон

супервизор за Брчко

замјеник високог представника

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije