Nalog supervizora o zabrani isplata određenih dodataka na platu javnim službenicima

U skladu sa ovlaštenjima koja su mi data stavovima 8, 11, 13 i 37 Konačne odluke od 5. marta 1999. godine, koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske granice u oblasti Brčkog;

Vjerujući da reforma javne uprave, koja bi trebalo da stvori javnu službu koja će biti politički neutralna, ekonomična, profesionalna i nezavisna, predstavlja jedan od najznačajnijih izazova za Brčko Distrikt i Bosnu i Hercegovinu u današnje vrijeme.  

Pozivajući se da se Zakonom o javnim službenicima Brčko Distrikta Bosne i  Hercegovine koji je objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH, br. 41/04 i 20/05, koji je kasnije izmijenjen („Zakon”), obezbjeđuju sredstva za određene vrste isplata javnim službenicima pored njihove redovne plate, i to

(1)     član 25, stavovi 3 i 4, Zakona propisuje da javni službenici mogu biti plaćeni na osnovu i u formi gradonačelnikove odluke za članstvo u komisijama vlade,  upravnim odborima javnih preduzeća i za izvjesne druge aktivnosti; i

(2)     član 73, stav 2, Zakona propisuje da pod određenim okolnostima plata javnog službenika može biti povećana za 50% usljed službenikovog privremenog premještaja na novo radno mjesto.

Razočarana što je Vlada Distrikta zloupotrebila ove odredbe radi ostvarivanja značajnih povećanja na plate odabranih javnih službenika a da ta povećanja generalno nisu opravdana kad se uzme u obzir dodatno vrijeme i napor uložen od strane tih javnih službenika u obavljanju radnih dužnosti.

Dalje se pozivajući na činjenicu da su javni službenici u Brčko Distriktu  među najbolje plaćenim u Bosni i Hercegovini  i da su njihove plate u prosjeku znatno veće od prosječnih plata na drugim radnim mjestima u Distriktu.

Vjerujući da je povećanje dohotka u javnom sektoru štetno za ekonomsko blagostanje Distrikta i da postoje neodložni socijalni i ekonomski problemi na koje bi Distrikt trebalo da utroši svoje prihode prije nego da odabranim grupama javnih službenika plaća dopune njihovim ionako izdašnim platama i da su te prekomjerne isplate javnim službenicima u vrijeme produžene ekonomske krize i nezaposlenosti štetne za javni ugled Vlade Distrikta i  kranje su nepravedne i veoma nepromišljene.

Svjesna da je Vlada Distrikta sada u procesu izrade novog zakona koji reguliše ponašanje javnih službenika, ali vjerujući da su prelazne mjere neophodne da bi se spriječile buduće zloupotrebe  sredstava iz budžeta dok se ne usvoji novi zakon i mišljenja sam da Distrikt mora da usvoji novi zakon o javnoj službi koji će pokrenuti širok spektar neophodnih mjera reforme javne uprave što je prije moguće.

Ovim nalažem da:

1.      Vlada Brčko Distrikta neće vršiti dalje isplate na osnovu  člana 25, stavovi 3 i 4, ili člana 73, stav 2, Zakona o javnim službenicima Brčko Distrikta ili na osnovu  bilo koje odluke gradonačelnika koja se izdaje u skladu sa bilo kojim od navedenih odredaba. Niti će Vlada vršiti bilo kakve dalje isplate slične onim koje su pomenute u ovim odredbama šta god da je navodna pravna osnova za te isplate.

2.      Gradonačelnik neće izdavati dalje odluke u skladu sa bilo kojom od navedenih odredaba

3.      Kao izuzetak instrukcijama iz gore navedenih stavova 1 i 2 supervizor će razmotriti zahtjeve, koji će joj biti upućeni u pisanoj formi od strane gradonačelnika Brčko Distrikta, za odobrenje drugih isplata u skladu sa članom 25, stavovi 3 i 4 ili članom 73, stav 2,  Zakona o javnim službenicima Brčko Distrikta.

4.      Novi nacrt zakona koji reguliše ponašanje javnih službenika i koji u cijelosti zamjenjuje Zakon o javnim službenicima Brčko Distrikta, zajedno sa nacrtima propratnh pravilnika, biće predstavljen Skupštini Distrikta najkasnije do 31. maja 2006. Svi odjeli Vlade će, na zahtjev, u potpunosti sarađivati sa radnom grupom koja radi na pripremi nacrta ovog zakona.

5.      Ovaj nalog stupa na snagu odmah i objaviće se bez odlaganja u „Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine”, a Vlada i Skupština Brčko Distrikta su dužne da preduzmu sve mjere potrebne da bi se osigurala njegova primjena.

Susan R. Johnson

supervizor za Brčko

zamjenik visokog predstavnika


Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije