Четврта допуна Налога супервизора од 8. марта 2000. године о именовању директора Управе прихода Дистрикта

У складу са ставовима 10 и 37 Коначне арбитражне одлуке за Брчко од 5. марта 1999. године, и ставом 3 Анекса Коначне одлуке од 18. августа 1999. године;

Позивајући се на Налог супервизора од 8. марта 2000. године, и Допуну Налога супервизора од 26. маја 2000. године, о именовању чланова прелазне Владе Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине;

Имајући у виду да је допуном Налога супервизора о именовању чланова прелазне Владе Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине од 26. маја 2000. године, господин Осман Османовић именован за директора Управе прихода Дистрикта док се не одрже избори за Скупштину Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине;

Имајући надаље у видуда је другом Допуном Налога супервизора од 22. фебруара 2005. године, господин Осман Османовић био поново именован на радно мјесто директора Управе прихода Дистрикта да обавља дужност до 31. маја 2005. године, те да је трећом допуном Налога супервизора од 24. маја 2005. године, господин Осман Османовић био још једном поново именован на радно мјесто директора Управе прихода Дистрикта да обавља дужност до 31. децембра 2005. године;

У свјетлу препорука стручне консултантске фирме Deloitte, које су садржане у извјештају исте од 20. октобра 2004. године, да се изврши реструктурирање и реорганизовање Управе прихода Дистрикта, Одјељења за буџет и финансије и Пореске управе, након спровођења стручне анализе и давања препоруке, и тога да је 15. децембра 2005. године у ту сврху одабрана експертска фирма Oscar „Загреб”;

Вјерујући да би конкурс за радно мјесто директора Управе прихода Дистрикта нарушио континуитет рада Управе прихода и довео до прекида у обављању стручне анализе и примјени препорука из исте;

Констатујући да радно мјесто директора Управе прихода може бити укинуто или знатно измијењено као резултат имплементирања ових препорука, те да би стога отварање конкурса за радно мјесто сада било преурањено;

Са циљем да се пружи подршка текућој реформи јавне управе у Брчко Дистрикту, обезбиједи континуитет у раду Управе прихода Дистрикта и јасан законски основ за мандат садашњег директора;

Овим налажем сљедеће:

Да господин Осман Османовић од 1. јануара 2006. године буде поново именован на радно мјесто директора Управе прихода Дистрикта и да обавља своје дужности у складу са Статутом и законима Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине све док Влада Дистрикта не добије професионалну, независну стручну анализу и препоруке за будућу структуру Управе прихода Дистрикта и док исте не имплементира, или до 30. јуна 2006. године, у зависности од тога шта од наведеног буде прво.

Овај Налог супервизора ступа на снагу одмах и биће без одлагања објављен у Службеном гласнику Брчко Дистрикта. Влада и Скупштина Брчко Дистрикта ће предузети све потребне мјере да осигурају имплементацију истог.

 

 

Сузан Р. Џонсон

супервизор за Брчко Дистрикт

замјеник високог представника

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije