Četvrta dopuna Naloga supervizora od 8. marta 2000. godine o imenovanju direktora Uprave prihoda Distrikta

U skladu sa stavovima 10 i 37 Konačne arbitražne odluke za Brčko od 5. marta 1999. godine, i stavom 3 Aneksa Konačne odluke od 18. avgusta 1999. godine;

Pozivajući se na Nalog supervizora od 8. marta 2000. godine, i Dopunu Naloga supervizora od 26. maja 2000. godine, o imenovanju članova prelazne Vlade Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine;

Imajući u vidu da je Dopunom Naloga supervizora o imenovanju članova prelazne Vlade Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine od 26. maja 2000. godine, gospodin Osman Osmanović imenovan za direktora Uprave prihoda Distrikta dok se ne održe izbori za Skupštinu Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine;

Imajući nadalje u viduda je drugom Dopunom Naloga supervizora od 22. februara 2005. godine, gospodin Osman Osmanović bio ponovo imenovan na radno mjesto direktora Uprave prihoda Distrikta da obavlja dužnost do 31. maja 2005. godine, te da je trećom dopunom Naloga supervizora od 24. maja 2005. godine, gospodin Osman Osmanović bio još jednom ponovo imenovan na radno mjesto direktora Uprave prihoda Distrikta da obavlja dužnost do 31. decembra 2005. godine;

U svjetlu preporuka stručne konsultantske firme Deloitte, koje su sadržane u izvještaju iste od 20. oktobra 2004. godine, da se izvrši restrukturiranje i reorganizovanje Uprave prihoda Distrikta, Odjela za budžet i finansije i Poreske uprave, nakon sprovođenja stručne analize i davanja preporuke, i toga da je 15. decembra 2005. godine u tu svrhu odabrana ekspertska firma Oscar “Zagreb”;

Vjerujući da bi konkurs za radno mjesto direktora Uprave prihoda Distrikta narušio kontinuitet rada Uprave prihoda i doveo do prekida u obavljanju stručne analize i primjeni preporuka iz iste;

Konstatujući da radno mjesto direktora Uprave prihoda može biti ukinuto ili znatno izmijenjeno kao rezultat implementiranja ovih preporuka, te da bi stoga otvaranje konkursa za radno mjesto sada bilo preuranjeno;

Sa ciljem da se pruži podrška tekućoj reformi javne uprave u Brčko Distriktu, obezbijedi kontinuitet u radu Uprave prihoda Distrikta i jasan zakonski osnov za mandat sadašnjeg direktora;

Ovim nalažem sljedeće:

Da gospodin Osman Osmanović od 1. januara 2006. godine bude ponovo imenovan na radno mjesto direktora Uprave prihoda Distrikta i da obavlja svoje dužnosti u skladu sa Statutom i zakonima Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine sve dok Vlada Distrikta ne dobije profesionalnu, nezavisnu stručnu analizu i preporuke za buduću strukturu Uprave prihoda Distrikta i dok iste ne implementira, ili do 30. juna 2006. godine, u zavisnosti od toga šta od navedenog bude prvo.

Ovaj Nalog supervizora stupa na snagu odmah i biće bez odlaganja objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta. Vlada i Skupština Brčko Distrikta će preduzeti sve potrebne mjere da osiguraju implementaciju istog.

 

 

Susan R. Johnson

supervizor za Brčko Distrikt

zamjenik visokog predstavnika


Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije