Налог супервизора о измјенама и допунама Закона о Полицији

У складу са овлаштењима  која су ми дата ставовима 8, 11, 13 и 37 Коначне арбитражне одлуке за Брчко од 5. 3. 1999. године коју је донио Арбитражни трибунал за спор око међуентитетске границе у Брчко Дистрикту;

Подсјећајући да Закон о Полицији тренутно садржи одредбе којима се шеф Полиције обавезује да подноси извјештаје Скупштини сваког мјесеца;

Изражавајући жаљење што Скупштина није разматрала ове извјештаје на објективан начин, већ их је користила као платформу за политичке нападе на шефа Полиције;

Такође изражавајући жаљење  што ово онемогућава шефа Полиције да своје дужности извршава ефективно;

Наглашавајући да иако је процес оцјењивања рада шефа Полиције од велике важности, исти мора бити спроведен на политички неутралан начин;

Вјерујући да је процес оцјењивања рада с правом дат у надлежност Независном одбору за избор и оцјењивање рада шефа Полиције („Независни одбор”), који је по својој природи и саставу дужан да своје обавезе извршава на политички независан начин;

Изражавајући жаљење  што Скупштина није усвојила нови приједлог Закона о измјенама и допунама Закона о полицији („приједлог Закона”) којим се ова надлежност даје Независном одбору;

Вјерујући да је приједлог Закона оправдан и промишљен у сваком погледу и у складу са принципима на којима почива реформа полиције у БиХ и да је од велике важности за Дистрикт, да би се шеф Полиције ослободио неприкладних политичких притисака и да му се дозволи да своје дужности извршава на професионалан начин, као и да је доношење Закона од великог и очитог интереса за Дистрикт;

Овим налажем сљедеће:

  1. Закон о измјенама и допунама Закона о Полицији, који је у прилогу овог налога, се овим доноси као Закон Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине.
  2. Овим Скупштина прекида свако даље разматрање извјештаја шефа Полиције (укључујући и скупштинско засиједање заказано за 30. 11. 2005. године), све док шеф Полиције Скупштини не поднесе наредни годишњи извјештај.
  3. Овај налог супервизора ступа на снагу одмах и биће без одлагања објављен у „Службеном гласнику Брчко Дистрикта”. Влада и Скупштина Брчко Дистрикта ће предузети све неопходне мјере да осигурају имплементацију овог налога.

 

 

Сузан Р. Џонсон

супервизор за Брчко

замјеник високог представника


Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije