Налог у вези Процедуре за повратак у Брчко

Као супервизор за Брчко, овим издајем Налог у складу са овлаштењима мени датим по Одлуци Прелазне међународне супервизије за подручје Брчко.

 

Члан VII. I. Б. (4) Одлуке одређује да би «супервизор требало да утемељи програм којим би утицао на методичан и постепен повратак бивших становника својим домовима на релевантно подручје». Процедура Комисије за повратак у Брчко и Комисије за повратак, утемељена од стране моје канцеларије осигуравају миран, методичан и постепен повратак на планираном нивоу.

 

Овај налог се издаје и односи се на точку 14 Процедуре за повратак у Брчко, издане 24. априла 1997. године.

 

Представници повратника чији је повратак одобрен, су обавезни да доприносе мирном, постепеном и методичном процесу повратка. Да би се то обезбиједило кад повратак буде одобрен у складу са Процедуром за повратке у Брчко, градоначелници Рахића и Равне Брчког морају најавити планиране групне повратке Комисији за повратак у писменом облику, најмање недељу дана унапријед.

 

Тражи се од свих повратника да на дан њиховог повратка оду на одређену локацију, да

приме OHR-ове пластичне навлаке и пластифициране картице. Моја канцеларија ће унапред

обавијестити релевантне општинске власти о тој локацији. Све особе којима је одобрен повратак, било од стране Међународне стамбене комисије или од стране Комисије за повратак, морају прихватити OHR-ову пластичну навлаку и пластифицирану картицу. Повратници морају ставити своје личне карте у OHR-ове пластичне навлаке. Те личне карте морају цијело вријеме остати у OHR-овим пластичним навлакама.

 

Становници који су се раније вратили у складу са процедуром Међународне стамбене комисије ће добити упутства од стране Комисије за повратак гдје и када се морају регистровати да би примили OHR-ове пластичне навлаке и пластифициране картице.

 

Када се власти Републике Српске буду сложиле да издају личне карте Републике Српске, на дан и у мјесту повратка, сви повратници, укључујући и оне који су прихватили OHR-ове пластичне навлаке и пластифициране картице, ће бити обавезни да прихвате документе Републике Српске у складу са параграфом 7 Процедуре за повратак у Брчко и мог Налога у вези личних карата повратника у Брчко, од 12. августа.

 

Роберт В. Фаранд

супервизор за Брчко

12. августа 1997. године

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije