Nalog supervizora o restrukturiranju uprave Brčko Distrikta

U skladu sa ovlaštenjima  koja su mi data stavovima 8, 10, 13, 36, 37 Konačne arbitražne odluke za Brčko od 5. 3. 1999. godine koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske granice u oblasti Brčkog;

Ističući da su efektivne, efikasne, transparentne, za građane pristupačne i finansijski održive institucije vlasti osnovni ciljevi Brčko Distrikta, čije ostvarivanje je propisano Konačnom odlukom;

Uvažavajući  opredijeljenost Vlade Brčko Distrikta za reformu uprave, koja je potvrđena gradonačelnikovim Programom rada za 2005. godinu, i demonstrirana izdvajanjem budžetskih sredstava za angažovanje usluga nezavisne, stručne konsultantske kuće Deloitte, koja je 20. 10. 2004. godine završila izvještaj pod nazivom “Analiza javne uprave u Vladi Brčko Distrikta sa konkretnim preporukama za reforme kako bi se poboljšala efikasnost i odgovornost” (u daljem tekstu: Izvještaj);

Pohvaljujući rad Vlade na izmjeni Organizacionog plana kako bi se osnovao Pododjel za ljudske resurse u okviru Vlade i angažovanju konsultanta da pruži pomoć u ovom procesu;

Razočarana zbog nepreduzimanja blagovremenih, praktičnih koraka na implementaciji preporuka koje su dali ovi konsultanti, uprkos tome što je Vlada Distrikta u potpunosti prihvatila te preporuke;

S obzirom na  potrebu da institucije Brčko Distrikta funkcionišu efektivno i po svemu sudeći trajno kako bi podržale njegov multietnički karakter i fiskalnu samoodrživost;

Sa ciljem da se prevaziđu proceduralni problemi koje Vlada navodi kao prepreke pravovremenoj implementaciji preporuka za restrukturiranje uprave Distrikta;

Ne isključujući  pravo Skupštine Distrikta da naknadno razmotri primijenjene procedure i budžetska sredstva utrošena od strane Vlade u provođenju reforme uprave, kako je preporučila kuća Deloitte i kako je propisano ovim nalogom supervizora;

Ovim nalažem sljedeće:

  1. Sve odredbe Zakona o reviziji finansijskog poslovanja u institucijama Brčko Distrikta BiH i Zakona o budžetu Brčko Distrikta BiH će biti u potpunosti implementirane od strane Skupštine, Vlade i drugih javnih institucija na koje se ovi  zakoni odnose, najkasnije do 31. 12. 2005. godine.
  2. Sve preporuke iz Izvještaja će odmah biti implementirane, s tim da implementacija svih preporuka mora biti završena najkasnije do 31.12.2005. godine. Zamjenik gradonačelnika će biti zadužen za implementaciju ovih preporuka, i biće odgovoran za bilo kakav propust u tom pogledu.
  3. U okviru Vlade Distrikta će odmah biti osnovan Pododjel za ljudske resurse. Isti će usvojiti strukturu i imati mandat kako je preporučeno u Priručniku o ljudskim resursima kuće Deloitte (koji je dio Izvještaja), i dobiće ovlaštenja koja su neophodna za vršenje tog mandata. Konsultant angažovan 10. 7. 2005. godine (u daljem tekstu: konsultant) će biti zadužen za osnivanje Pododjela. Zamjenik gradonačelnika i Vlada Distrikta će pružiti konsultantu svu potrebnu pomoć za izvršenje ovog zadatka.
  4. Pet radnih mjesta u Pododjelu za ljudske resurse će biti popunjeno premještajem osoblja koje je trenutno zaposleno u Pododjelu za osoblje, Odjela za budžet i finansije.

Radno mjesto šefa Pododjela za ljudske resurse i još tri radna mjesta u okviru tog pododjela će biti popunjena putem konkursa koji će biti objavljen najkasnije do 30. 11. 2005. godine.

Konsultant će obavljati dužnost šefa Pododjela za ljudske resurse dok Vlada ne popuni ovo radno mjesto na neodređeno vrijeme.

  1. Daje se ovlaštenje i odobrenje za budžetske rashode koji budu neminovno i opravdano nastali popunjavanjem i finansiranjem sljedećih radnih mjesta: šef Pododjela za ljudske resurse, viši stručni saradnik – pravnik, viši stručni saradnik za ocjenjivanje, i stručni saradnik za osoblje, i sva radna mjesta u Uredu revizora kao što je propisano Zakonom o reviziji finansijskog poslovanja u institucijama Brčko Distrikta BiH.
  2. Vlada Distrikta će, najkasnije do 30. 11. 2005. godine, uputiti Skupštini Distrikta prijedlog Zakona o platama. Struktura plata preporučena u izvještaju konsultantske kuće Deloitte za 2004 godinu će biti osnov za strukturu plata i rangiranje radnih mjesta u tom prijedlogu zakona.
  3. Ovaj Nalog supervizora stupa na snagu odmah i biće bez odlaganja objavljen u „Službenom glasniku Brčko Distrikta”. Vlada i Skupština Brčko Distrikta će preduzeti sve neophodne mjere da osiguraju implementaciju ovog naloga.

 

 

Susan R. Johnson

supervizor za Brčko Distrikt

zamjenik visokog predstavnika

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije